Strona główna

Rozporządzenie komisji (WE) nr 924/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych I finansowych z Irakiem


Pobieranie 12.26 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.26 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 924/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/961, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2204/20032, w szczególności jego art. 11 lit. b),
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub podmiotów związanych z reżimem byłego prezydenta Saddama Husseina, wobec których na mocy tego rozporządzenia zastosowano zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.
 1. Dnia 7 kwietnia 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o zmianie wykazu obejmującego Saddama Husseina oraz innych wyższych urzędników byłego reżimu irackiego, najbliższych członków ich rodzin oraz podmioty posiadane lub kontrolowane przez nich lub przez osoby działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, wobec których stosuje się zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. W związku z powyższym w załączniku IV wprowadza się odpowiednie zmiany.
 1. W celu zapewnienia efektywności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Komisji

Christopher PATTENCzłonek Komisji

ZAŁĄCZNIK


W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany:
Do wykazu dodaje się następujące osoby fizyczne:


 1. Sajida Khayrallah Tilfah. Data urodzenia: 1937 r. Miejsce urodzenia: Al-Awja, niedaleko Tikritu, Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: oficjalnie uznana żona Saddama Husseina, matka pięciorga jego dzieci, w tym Qusaya Saddama Husseina oraz Udaya Saddama Husseina.

 2. Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti. Data urodzenia: 1967 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Adres: Amman, Jordan. Informacje dodatkowe: córka Sajidy Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina.

 3. Rana Saddam Hussein Al-Tikriti. Data urodzenia: 1969 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Adres: Amman, Jordan. Informacje dodatkowe: córka Sajidy Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina.

 4. Hala Saddam Hussein Al-Tikriti. Data urodzenia: 1972 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: córka Sajidy Khayrallah Tilfah i Saddama Husseina.

 5. Samira Shahbandar (alias Chadian). Data urodzenia: 1946 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: druga żona Saddama Husseina, matka jego trzeciego syna.

 6. Ali Saddam Hussein Al-Tikriti (alias Hassan). Data urodzenia: 1980 lub 1983 r. Miejsce urodzenia: Irak. Narodowość: iracka. Informacje dodatkowe: syn Samiry Shahbandar i Saddama Husseina.

 7. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 2 listopada 1972 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego.

 8. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 1 stycznia 1978 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego.

 9. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 18 kwietnia 1981 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego.

 10. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 2 listopada 1983 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego.

 11. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 3 grudnia 1986 r. Narodowość: iracka. Adres: Genewa, Szwajcaria. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego.

 12. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Data urodzenia: 19 grudnia 1980 r. lub 19 stycznia 1980 r. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: potomek Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikritiego.

 13. Jawhar Majid Al-Duri. Data urodzenia: około 1942 r., Al-Dur, Irak. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego.

 14. Sundus Abd Al-Ghafur. Data urodzenia: około 1967 r., Kirkuk, Irak. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego.

 15. Nidal Al-Rabi'i. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: Al-Dur, Irak. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego.

 16. Intissar Al-Ubaydi. Data urodzenia: około 1974 r. Narodowość: iracka. Adres: Irak. Informacje dodatkowe: żona Izzata Ibrahima Al-Duriego.

1 Dz. U. L 169 z 8.7.2003, str. 6.

2 Dz. U. L 330 z 18.12.2003, str. 7.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość