Strona główna

Rozprawy I dysertacje


Pobieranie 13.49 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.49 Kb.
ROZPRAWY I DYSERTACJE

dr Rafał Aleksander Nawrot

Fundacje prywatne a unikanie opodatkowania dziedziczenia i darowizn 4ARTYKUŁY I STUDIA

Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy samochodu 11Piotr Wesołowski

Prawo do odliczenia podatku w przypadku samochodu przeznaczonego na wynajem 12Jacek Budziszewski

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy części zamiennych do turbin dentystycznych 15Bartłomiej Kurant

Obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania zobowiązań wynikających z wystawionych faktur i innych dokumentów – obecny stan prawny oraz uchylenie przepisów z dniem 1 stycznia 2016 r. 17dr Krzysztof Radzikowski

Opodatkowanie akcyzą nielegalnego poboru energii elektrycznej 19Przemysław Szymczyk

Świadczenia dodatkowe wobec najmu i dzierżawy nieruchomości na gruncie VAT 22Piotr Zyśk

Czy dieta przysługująca pracownikowi w ramach wyjazdu służbowego stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu? 25Wojciech Safian

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2016 r. 26Andrzej Dembiński

Opłata reklamowa – nowe źródło przychodów dla gmin? 30Joanna Kiszka

Akcyza w 2016 r. – nowe zasady opodatkowania obrotu suszem tytoniowym 32Anna Żarkowska

Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową 38Agata Strocka

Kontrakty menedżerskie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług 39Łukasz Sawczuk

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług 42Piotr Zyśk

W jaki sposób należy prawidłowo dokonywać odliczenia podatku od towarów i usług w przypadku samochodu osobowego bądź ciężarowego w firmie 45ANALIZY I OPINIE

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Władzo publiczna, strzeż się pochwał ze strony instytucji finansowych 48Justyna Zając-Wysocka, Mateusz Oleksy

Pojęcie usługi turystyki w systemie opodatkowania VAT 49Oliwia Mórawska

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) najnowszą metodą walki z oszustwami podatkowymi 53Marcin Rozbicki

Leasing samochodu osobowego z innego państwa na przykładzie Holandii jako usługa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług 56Przemysław Milczek

Odpowiedzialność dzieci wspólnika spółki jawnej za zaległości podatkowe tej spółki 59Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Obowiązki podatkowe płatnika w związku z przyznaniem uczestnikom programu motywacyjnego akcji fantomowych 60Mariusz Kuśmierczyk

Czy kredyt denominowany w walucie obcej można uznać za instrument finansowy? 63Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Stosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r. przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji przy umowie cash poolingu 65PODATKI DLA KSIĘGOWYCH

Jacek Budziszewski

Podatki w praktyce 67JUDYKATURA I INTERPRETACJE

Orzecznictwo podatkowe TSUE – listopad 2015 r. 77Justyna Zając-Wysocka, Mateusz Oleksy

Czym właściwie jest usługa turystyczna? Analiza stanowisk judykatury 86LEGISLACJA PODATKOWA

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 92


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość