Strona główna

Rozstrzygnięty! Grupa pzu I Grupa Atlas ponownie zwycięzcami konkursu „Liderzy Filantropii


Pobieranie 17.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.36 Kb.
Warszawa, 20 listopada 2014 roku


Konkurs „Liderzy Filantropii 2014” rozstrzygnięty! Grupa PZU i Grupa Atlas ponownie zwycięzcami konkursu „Liderzy Filantropii”! W gronie laureatów: PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, Vive Textile Recycling, Votum, PKN Orlen oraz PERN "Przyjaźń"!

Zwycięzcą konkursu „Liderzy Filantropii 2014” w kategorii „firma, która w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne” została Grupa PZU. W kategorii „firma, która na cele społeczne przekazała największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem” zwyciężyła Grupa Atlas. Kolejno drugie i trzecie miejsce w kategorii kwoty darowizn zdobyły KGHM Polska Miedź S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. W kategorii procentowej na podium znalazły się także: VIVE Textile Recycling Sp. z o. o. oraz Votum S.A. W tym roku przyznano po raz pierwszy nagrody w trzech nowych kategoriach. Za „program filantropii indywidualnej pracowników”, nagrodę odebrał PKN ORLEN S.A. W kategorii „program zaangażowania społecznego klientów” nagrodzony został PKO Bank Polski S.A. Spośród trzynastu debiutantów w konkursie, tytuł „Lidera Filantropii” otrzymała firma PERN "Przyjaźń" S.A. - lider wśród debiutów zarówno w kategorii kwotowej jak i procentowej.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Liderzy Filantropii” zgłosiło się aż 35 firm, w tym aż 13 po raz pierwszy. To najwyższy wynik w historii konkursu i dowód, że korporacyjnych darczyńców przybywa i coraz większe grono firm prowadzi swoje działania filantropijne w sposób jawny


i przejrzysty.

Uczestnicy konkursu przekazali w minionym roku na cele społeczne łącznie kwotę 94 152 641 zł. Kwota darowizn przekazanych przez firmy z pierwszej dziesiątki w kategorii wartości darowizn to


82 994 976 zł. Średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem w pierwszej dziesiątce w kategorii procentowej konkursu wyniósł 1,86%. Wyniki te są źródłem optymizmu, pokazują jak znaczące środki biznes przekazuje na cele społeczne.
„Liderzy Filantropii 2014”: Grupa PZU przekazała w 2013 roku na cele społeczne
w formie darowizn kwotę w wysokości: 33 835 000 zł, a Grupa Atlas przekazała w roku 2013 na cele społeczne 5,06% swoich dochodów przed opodatkowaniem. Obie firmy od lat prezentują odpowiedzialne podejście do prowadzenia działań społecznych, które cechuje długofalowość, przejrzystość i efektywność. Obie po raz trzeci zostały zwycięzcami w konkursie „Liderzy Filantropii”.
Kolejna główna nagroda w tym konkursie to ogromne wyróżnienie i powód do dumy dla naszej firmy. PZU, jako jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i ubezpieczeniowych
w naszej części Europy, kładzie duży nacisk na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny. Tak rozumiemy swoją rolę, jako aktywnego uczestnika życia nie tylko gospodarczego, ale i społecznego. Nasze zaangażowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: szeroko rozumianym bezpieczeństwie, profilaktyce zdrowotnej, wparciu młodzieży oraz mecenacie nad kulturą i dziedzictwem narodowym.
– powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU.
Nowe kategorie konkursowe tegorocznej edycji Konkursu „Liderzy Filantropii” pozwalają dostrzec pozytywne zmiany w obszarze filantropii korporacyjnej. Zdecydowana większość firm spośród uczestników Konkursu posiada własne fundacje korporacyjne (24). Dbając o transparentność działań, większość uczestników konkursu publikuje informacje dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na swoich stronach internetowych, podaje kontakt do osób odpowiedzialnych za działania filantropijne i omawia ich skalę i rezultaty w raportach rocznych. Coraz więcej firm realizuje programy i projekty mające na celu rozwiązywanie ważnych problemów społecznych
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
Firmy zachęcają do działań filantropijnych swoich interesariuszy: pracowników poprzez programy składek pracowniczych a także klientów poprzez programy marketingu zaangażowania społecznego, przekazując na cele społeczne część dochodów ze sprzedaży towarów i usług.
- Filantropia firm to nie tylko wymiar finansowy, z przekazanymi środkami wiąże się realna zmiana społeczna, budowanie zaufania do biznesu, współdziałanie i współodpowiedzialność
w społecznościach lokalnych. Od 25 lat firmy w Polsce rozwijają swoje działania filantropijne.
Co ważne, coraz więcej firm prowadzi je w sposób długofalowy, strategiczny, przejrzysty, przestrzegając wysokich standardów. Takie firmy pragniemy nagradzać w konkursie „Liderzy Filantropii”
- powiedziała Ewa Krupa, Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce.
Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się 20 listopada 2014 roku
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu. Podczas gali odbyła się debata: „Czy polski biznes może wyznaczać trendy w filantropii?”, w której udział wzięli: Bartosz Drabikowski - Członek Zarządu PKO Banku Polskiego, Rafał Grodzicki - Członek Zarządu PZU Życie, Lidia Kołucka-Żuk - Dyrektorka ds. strategii komunikacji PELION, była Dyrektorka Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Ewa Krupa - Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców i Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu Grupy Atlas, kierujący galerią „Atlas Sztuki”. Galę i dyskusję poprowadził Jakub Kurasz - Dyrektor w PwC.
Więcej informacji o konkursie: www.forumdarczyncow.pl
Kontakt dla mediów: Magdalena Pękacka – Dyrektorka Forum Darczyńców, tel. 535 990 910,

magdap@forumdarczyncow.pl

Ambasadorem Konkursu jest firma Orange, która czterokrotnie zdobyła tytuł Lidera Filantropii. Patronem honorowym konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Weryfikatorem konkursu jest PwC. Patronami medialnymi są portale: PROTO, kampaniespoleczne i odpowiedzialnybiznes.

Organizator:


Patron Honorowy:
Weryfikator:Ambasador Konkursu:Patroni medialni:©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość