Strona główna

Ruszyła kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”! Warszawa, 15. 10. 2010 15 października rozpoczęła się kampania społeczno-informacyjna „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”


Pobieranie 12.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.6 Kb.Notatka prasowaRuszyła kampania „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”!

Warszawa, 15.10.2010


15 października rozpoczęła się kampania społeczno-informacyjna „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”, którą organizuje Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z partnerami – Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International, Fundacją Feminoteka oraz Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Kampania stawia sobie za cel zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przysługujących nam praw pacjenta. Jej intencją jest rozpropagowanie i zachęcenie do korzystania z nowych możliwości, które oferuje niedawno powołana instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, zwłaszcza z procedury wnoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
Jest to zupełnie nowy mechanizm ustanowiony w wyniku decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Alicji Tysiąc. Dzięki temu pacjentki i pacjenci, którzy nie zgadzają się z wydaną przez lekarza opinią bądź orzeczeniem, mają dostęp do środka odwoławczego od takiej decyzji.
Rozpoczynając konferencję Wanda Nowicka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podkreśliła, jak ważne jest informowanie o przysługujących nam prawach – bez świadomości i podstawowej wiedzy w tym zakresie nie będziemy potrafili reagować w sytuacjach, kiedy nasze prawa pacjenta są naruszane. Wyjaśniła też, że kampania jest adresowana głównie do kobiet, gdyż to one, ze względu na funkcje reprodukcyjne, częściej korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, przez co są bardziej narażone na naruszanie ich praw.
Karolina Więckiewicz z Zespołu Pomocy Prawnej działającego przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyjaśniała, na czym polega mechanizm wnoszenia sprzeciwu. Tłumaczyła, że można z niego skorzystać, gdy opinia lub orzeczenie lekarza, stwierdzające pewien stan faktyczny, ma wpływ na realizację praw i obowiązków pacjenta/ki, a pacjent/ka się z tą opinią lub orzeczeniem nie zgadza. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której lekarz niesłusznie odmawia wykonania świadczenia lub narusza inne prawo pacjenta wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w takich przypadkach należy ubiegać się o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika.
Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego zwracał uwagę na zawiłości i nieścisłości zapisów ustawy, podkreślając, że to organizacje pozarządowe wzięły na siebie ciężar wyjaśniania mało przystępnego języka i rozpropagowania narzędzi, którym dysponuje Rzecznik Praw Pacjenta.
Draginja Nadażdin z Amnesty International zauważyła, że te mechanizmy prawne znajdują się na wyciągnięcie ręki i warto zachęcać do ich wykorzystywania, zwłaszcza, że od momentu ustanowienia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta (na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) nikt jeszcze nie skorzystał z nowej procedury wniesienia sprzeciwu.
Anna Czerwińska z Fundacji Feminoteka wyraziła nadzieję, że dzięki tym nowym rozwiązaniom, kobiety nie będą musiały już przechodzić tak trudnej drogi egzekwowania przysługujących im praw jak Alicja Tysiąc.
Podczas kampanii do dyspozycji pacjentek są prawniczki i prawnicy z Zespołu Pomocy Prawnej działającego przy Federacji, udzielający bezpłatnie porad podczas dyżurów telefonicznych i poprzez forum on-line. W szczególnych przypadkach podejmują również interwencje.
Telefon Zaufania – Dyżur Prawny

(godz. 16:00-20:00, tel. 0-22 635 93 92, każdy wtorek i czwartek)Poradnictwo Prawne On-line

(http://federa.phorum.pl/viewforum.php?f=29)


Informacja o Zespole Pomocy Prawnej:

Zespół Pomocy Prawnej działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od ponad dwóch lat. Skupia on grupę prawniczek i prawników, którzy odpowiadają na pytania z różnych gałęzi prawa, jednak specjalizują się w pomocy prawnej kobietom w sprawach dotyczących ich zdrowia i praw reprodukcyjnych, w szczególności w przypadkach odmowy świadczeń medycznych przysługujących im zgodnie z prawem. Działalność Zespołu wspierają prowadzone w Federacji dyżury prawnicze w Telefonie Zaufania. Dla wielu kobiet jest to jedyna szansa na uzyskanie porad prawnych bezpłatnie i anonimowo. W szczególnych przypadkach Zespół podejmuje się również interwencji i reprezentowania kobiet przed sądem oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.


Patronat medialny nad kampanią objęły radio TOK FM, Tygodnik Przegląd oraz portal Kobiety.pl.

Patroni medialni:

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość