Strona główna

Rybactwo program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia O. Przedmioty kształcenia ogólnego


Pobieranie 11.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.89 Kb.
Rybactwo - program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
O. Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy

 • Technologia informacyjna

 • Wychowanie fizyczne

oraz


A. Przedmioty podstawowe

 • Fizyka

 • Chemia

 • Biologia

 • Matematyka i statystyka

 • Biologia komórki

 • Hydrochemia

 • Biochemia

 • Genetyka

 • Mikrobiologia


B. Przedmioty kierunkowe

 • Systematyka ryb

 • Propedeutyka rybactwa

 • Biologia wód

 • Anatomia i embriologia ryb

 • Prawo wodne i rybackie

 • Ekologia

 • Fizjologia ryb

 • Ochrona wód

 • Biologia ryb

 • Toksykologia

 • Rozród ryb

 • Wylęgarnictwo i podchów ryb

 • Podstawy ekonomiki rybackiej

 • Paszoznawstwo i żywienie ryb

 • Rybactwo jeziorowe i rzeczne

 • Urządzenia do przemysłowej produkcji ryb

 • Chów i hodowla ryb

 • Choroby ryb


C. Przedmioty specjalnościowe

 • Hydrotechnika rybacka

 • Technika połowu ryb

 • Technologia przetwórstwa ryb


D. Seminaria dyplomowe, praca dyplomowa i przedmioty do wyboruPrzedmioty do wyboru

 • Ekonomika rybacka

 • Ekonomika akwakultury

 • Genetyka ryb

 • Genetyka w akwakulturze

 • Informatyka w rybactwie

 • Informatyka w akwakulturze

 • Mikrobiologia w akwakulturze

 • Mikrobiologia środowiska

 • Wpływ rybactwa na środowisko

 • Wpływ akwakultury na środowisko

 • Ocena jakości środowiska wodnego na podstawie ichtiofauny

 • Terrarystyka

 • Ogrody wodne

 • Systematyka i ekologia ryb ozdobnych

 • Maszynoznawstwo rybackie

 • Podstawy akwarystyki

 • Awifauna ekosystemów wodnych i wodno-lądowych

 • Etologia ryb

 • Podstawy ochrony raków

 • Samooczyszczanie wód

 • Produkcja żywego pokarmu

 • Akwakultura zachowawcza

 • Epidemiologia środowiskowa

 • Gatunki obce i inwazyjne w ichtiofaunie Polski

 • Zasady zarządzania innowacyjnymi projektami środowiskowymi w UE

 • Zarządzanie formami ochrony przyrody

 • Zagrożenia cywilizacyjne

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom I (ECDL-I)

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – CAD – zagadnienia projektowania dwuwymiarowego (ECDL-CAD)

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Advance – bazy danych (ECDL-A -BD)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość