Rynek polskich czasopism kulturalnych przed rokiem 1989 na podstawie wybranych tytułówPobieranie 9.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.82 Kb.
Rynek polskich czasopism kulturalnych przed rokiem 1989 na podstawie wybranych tytułów  1. Boom i kryzys : nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po roku 1980 / pod red. Magdaleny Rabizo-Birek, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2012.
  1. Był taki dziennik "Sztandar Młodych" : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Borsuka ; [aut. Zdzisław Antos et al.], Warszawa : Wydawnictwo Nowy Świat, 2006.
  1. Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL / pod red. Urszuli Jakubowskiej ; Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, cop. 2012.
  1. Kupis, T. Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym, Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1975.
  1. Prasa dziecięca i młodzieżowa : studia i materiały / pod red. Mieczysława Adamczyka i Jerzego Jarowieckiego ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce : IKN ODN, 1982 (Krak : DZw).
  1. Rogoż, M. Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989, Kraków : 2009.
  1. "Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając ; Uniwersytet Opolski, 2013.
  1. Siwko, M. Wzory osobowe w polskiej prasie młodzieżowej okresu przełomu : (na przykładzie "Sztandaru Młodych" - 1979-1982 i "Filipinki" – 1988-1989), Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2001.
  1. Szaruga, L. Co czytamy? : prasa kulturalna 1945-1995 / Leszek Szaruga [pseud.], Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.Artykuły:

Olszewska, Bożena.
Czasopiśmienniczy bohater doby socrealizmu / Bożena Olszewska. //
Guliwer. - 2005, nr 4, s. 67-72

Rogoż, Michał.
Obraz biblioteki i innych instytucji kultury w utworach literackich na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży "Naszej Księgarni" w latach 1945-1989 / Michał Rogoż. W:
Guliwer. - 2012, nr 1, s. 56-63
Ziemski, Andrzej (1945- ).
Sześć ciekawych lat / Andrzej Ziemski. //
Przegląd Socjalistyczny. - 2006, nr 3, s. 79-90
: attachments -> article
article -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
article -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
article -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
article -> Księgozbiór Biblioteczki matematycznej mieszczącej się w sali 211
article -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
article -> Ustawa z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201, 2
article -> M. P. 2002. 13. 221 z późn zm. Uchwała nr 49 rady ministróW
article -> Narracja w trzech aktach
article -> Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
article -> Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy