Strona główna

Rys historyczny Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych „Eskadra”


Pobieranie 6.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.09 Kb.
Rys historyczny Zespołu Estradowego Wojsk Lotniczych „Eskadra”.
Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych Eskadra powstał 15 listopada 1960 roku

w Warszawie. W 1972 roku w marcu przyjąłem kierownictwo tego zespołu od ppłk Zbigniewa Nowińskiego. Od września 1972 r. zespół rozpoczął działalność w Poznaniu, gdyż tu znajdowało się Dowództwo Wojsk Lotniczych . Ze starego zespołu pozostało 7 osób, którzy wyrazili chęć dalej pracować. Wśród nich był też kierownik artystyczny, aktor Edward Wieczorkiewicz - była to moja prawa ręka. Dużą pomoc okazał nam ówczesny kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych płk Julian Kwiatkowski.

Po okresie przygotowawczym został zmontowany nowy program artystyczny. W 1976 roku postanowiliśmy z kier. artystycznym udać się do pana Benona Hardego - kompozytora, wirtuoza organowego i poprosić go by zechciał pracować w zespole w charakterze kierownika muzycznego. Po długiej rozmowie pan Benon wyraził zgodę na pracę w zespole. Wówczas wprowadziliśmy wiele nowych form artystyczno-muzycznych. Z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lotniczych stworzyliśmy jeden duży zespół artystyczny

i opracowaliśmy program dając koncerty okolicznościowe dla wojska i społeczeństwa w Auli Uniwersyteckiej im. A. Mickiewicza.

W sumie zespół opracował około 50 programów artystycznych dając koncerty w kraju

i zagranicą, które obejrzało ponad 5 milionów widzów; przemierzono w tym czasie trasy koncertowe o długości równej 33-krotnej podróży dookoła świata. Najczęściej oglądała „Eskadrę” po za Polską widownia: Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii a w 1980 roku nawet odbyliśmy podróż do Wietnamu.

W sierpniu 1993 roku zespół znalazł się pierwszy raz w historii w składzie delegacji Wojska Polskiego u Papieża Jana Pawła II w Castel Gandolfo pod Rzymem prezentując Ojcu Św. podczas audiencji utwory chóralne a’cappella.

Dzięki tworzeniu szerokiego wachlarza programów artystycznych jak również

w różnorodnych językach, zespół mógł docierać do szerokiej ilości odbiorców nie tylko wojskowych ale i cywilnych.

Od grudnia 1990 roku z uwagi na to, że odszedłem na emeryturę, zespołem kierował ppłk Andrzej Kolendo. W tym czasie na kier. artystycznego powołano mego syna Przemysława Angera, który ukończył studia reżyserskie.

Z uwagi na to, że nastąpiło połączenie Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej w 1990 roku zespół Eskadra stał się reprezentacyjnym zespołem połączonych wojsk.

Na mocy zarządzenia szefa sztabu generalnego w 1994 roku rozwiązano wszystkie zespoły estradowe okręgowe i rodzajów wojsk w tym zespół Eskadra.płk Ziemomysł Anger


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość