Strona główna

Ryzosfera: warstwa powierzchniowa korzeni zasiedlona mikroorganizmami


Pobieranie 6.12 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.12 Kb.
Mikrobiologicznym procesem glebotwórczym nie jest:DENITRYFIKACJA

Ryzosfera:WARSTWA POWIERZCHNIOWA KORZENI ZASIEDLONA MIKROORGANIZMAMI

Pojęcie efekt ryzosferowy (R/S) oznacza: STOSUNEK LICZBY MIKROORGANIZMÓW W RYZOSFERZE I W GLEBIE POZA RYZOSFERĄ

Terminem ‘reduccnci’ określa się organizmy: HETEROTROFY, UWALNIAJACE DWUTLENEK WĘGLA ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Najtrudniej rozkładane przez mikroflore z poniżej wymienionych organicznych związków węgla są: LIGNINY

Mikrobiologiczny rozkład związków węgla prowadzą : WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ POPRAWNE

Zasadniczą substancją z której powstaje w glebie próchnica jest: LIGNINY

Organizmy autotroficzne biora udział w procesie: NITRYFIKACJI

Organizmy symbiotyczne spotyka się w procesie: WIĄZANIA WOLNEGO AZOTU

Azotobacter chroococcum bierze udział w procesie: WIĄZANIA WOLNEGO AZOTU

Hydroliza mocznika zalicza się do procesu: AMONIFIKACJI

Proces amonifikacji przeprowadzają: BAKTERJE BEZTLENOWE I TLENOWE , BAKTERJE PROMIENIOWCE I GRZYBY

Proces gnicia przeprowadzają: BAKTERJE W WARUNKACH BEZTLENOWYCH

Zbiałczanie azotu w glebie zachodzi ( sorpcja biologiczna ): PRZY WPROWADZENIU DO GLEBY SUBSTANCJI ORGANICZNEJ UBOGIEJ W AZOT

Nitryfikacje przeprowadzają bakterie: HETEROTROFICZNE

Pierwszą fazą nitryfikacji przeprowadzają bakterie: NITROSOMONAS

Które zestawienie gatunków jest błędne: RHIZOBIUM LUPINI- FASOLA

W procesie symbiotycznego wiązania azotu nie należy: LEG-HEMOGLOBINA

Do wolno żyjących asymilatorów azotu nie należy: NITROBACTER CHROOCOCCUM

Które stwierdzenie jest błędne: PRZY DOJRZEWANIU OBORNIKA NA ZIMNO ZACHODZĄ PROCESY TLENOWE

Które stwierdzenie jest błędne: WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ POPRAWNE

Które z terminów nie jest nazwą szczepionki bakteryjnej: STUPIDYNA

Mikrobiologiczny rozkład pestycydów w glebie przebiega: ROZKŁAD METABOLICZNY PRZEBIEGA Z PRZY WYKORZYSTANIU PESTYCYDU JAKO ŹRÓDŁA WĘGLA LUB AZOTU

Który z mikrobiologicznych procesów glebowych jest najwrażliwszy na obecność pestycydów: NITRYFIKACJA

Do sposobów zabezpieczania produktów spożywczych przed rozkładem mkrobiologicznym nie należą: ROZDRABNIANIE

Podczas kwaszenia mleka rozwijają się kolejno bakterie z rodzaju: STREPTOCOCCUS, LACTOBACILLUS, LEUCONOSTOC

Jogurt powstaje w wyniku fermentacji przeprowadzonej przez: LACTOBACILLUS BULGARICUS

Do produkcji piwa używany jest gatunek drożdży: SACCHAROMYCES UVARUM

Przy dojrzewaniu serów twardych biorą udział gatunki z rodzaju: CLOSTRIDIUM

Bakterie z rodzaju Acctobacter wytwarzają ocet z: ETANOLUJakie produkty można uzyskać w rzekomych fermentacjach pleśniowych: KWSSY ORGANICZNE I ENZYMY


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość