Strona główna

Rzeczypospolitej polskiej


Pobieranie 8.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.65 Kb.


Druk nr 1601

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


VII kadencja


S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY

ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ


o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1495).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 26 czerwca 2013 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.


Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 r.
wnoszą :
W y s o k i S e j m uchwalić raczy projekt ustawy z druku nr 1495 bez poprawek.

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Samorządu Terytorialnego

i Polityki Regionalnej

/-/ Waldy Dzikowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Edukacji, Nauki i Młodzieży/-/Urszula AugustynSprawozdawca
/-/Aleksandra Trybuś©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość