Strona główna

Rzymskie i łacińskie maksymy prawnicze w kulturze anglosaskiej – zagadnienia wstępne


Pobieranie 6.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.6 Kb.
Rzymskie i łacińskie maksymy prawnicze w kulturze anglosaskiej – zagadnienia wstępne
Literatura:


  1. Aleksander Stępkowski, Maksymy prawne na Wyspach Brytyjskich [w:] W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek (red.), Łacińskie paremie prawnicze w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, Warszawa 2001, s. 71-107.

  2. Łukasz Marzec, Fibrosa przeciwko Fairbairn. Polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie, Zeszyty Prawnicze UKSW 7.1 (2007), s. 113-121.

  3. Łukasz Jan Korporowicz, Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999-2009, Z Dziejów Prawa 4/12 (2011), s. 283-296.

Podstawowe pojęcia:


Common law (1) – oznaczanie systemu prawnego powstałego w Anglii. Dziś utożsamiane z rodziną prawną przeciwstawianą tradycji prawa kontynentalnego.
Common law (2) – system prawny tworzony w drodze orzecznictwa sądów królewskich (westminsterskich) od XIII wieku, aż do wielkiej reformy sądowniczej lat 1873-1875/6.
Equity – system słusznościowy nadzorowany przez Kanclerza (stad jurysdykcja nad nim sprawowana była przez Sąd Kanclerski). Służył uelastycznieniu common law. Nie był to system prawny a raczej system norm słusznego wyrokowania. Istniał jako samodzielny byt do czasów reformy sądowniczej lat 1873-1875/6
English law (albo Law of England and Wales) – system prawny powstały na skutek wielkiej reformy sądowniczej lat 1873-1875/6. Stanowi dziedzictwo systemów prawnych istniejących wcześniej w Anglii. Ze względów ustrojowych nazywany też system prawnym Anglii i Walii.
Scots law – prawo Szkotów, obowiązujące w Szkocji. Po zawarciu unii realnej między królestwami Anglii i Szkocji system ten został zachowany. Ze względów na różne okoliczności historyczne Scots law było poddane silnym wpływom tradycji romanistycznej, przede wszystkim za sprawą kontaktów ze znawcami prawa rzymsko-holenderskiego.
Sądy specjalne – różne sady angielskie działające od ok. XIV wieku do XIX, które pozostawały poza strukturami common law i Equity. Posługiwano się w nich prawem rzymskim oraz procedurą rzymsko-kanoniczną. Do sądów tych należały Sąd Admiralicji (wraz z siecią sądów handlowych), Sąd Lorda Marszałka (sąd heraldyczny), sądy uniwersyteckie oraz sady kościelne.

Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562
Treść ostatecznej (oficjalnej) wersji orzeczenia można znaleźć tutaj:
http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1932/100.html
Na kolejne zajęcia przyniosę pierwotną wersję orzeczenia Lorda Macmillana.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość