Strona główna

Są to ubezpieczenia dobrowolne


Pobieranie 7.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.06 Kb.
Mam przyjemność poinformować Państwa, że TU ALLIANZ podpisało umowę

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na sprzedaż ubezpieczeń zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz ) objętych systemem dopłat ( są to ubezpieczenia dobrowolne )

Ubezpieczenie proponowane jest w dwóch zakresach:
- OBLIGATORYJNYM na który składa się:
A) ubezpieczenie zwierząt od pożaru, eksplozji i uboju z konieczności oraz padnięcia na skutek pożaru lub eksplozji;

B) ubezpieczenia zwierząt od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsuwania się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności oraz padnięcia na skutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny. ( do tego zakresu są dopłaty pieniędzmi z UE , 45% - 50% składki ).


- DODATKOWYM
Rozszerzającym ochronę ubezpieczeniową o ubój z konieczności oraz padnięcie wskutek choroby lub wypadku.

Ubezpieczamy wyłącznie zwierzęta zdrowe i bez wad, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZYKŁAD – ubezpieczenie konia wartego 10 000,- zł. ( cena rynkowa konia ).
Składka roczna do zapłaty w/w zakresy tj. obligatoryjny i dodatkowy za konia wyniesie

942 zł.

Jeżeli rolnik będzie posiadał obowiązkowe OC rolnika w Allianz, to otrzymuje dodatkowo zniżkę w wysokości 5%.:

- jeżeli ubezpieczenie budynków rolnych, to zniżka dodatkowa wynosi - 5%.

- jeżeli rolnik będzie posiadał obydwa wyżej wymienione to zniżka wyniesie - 10% ( liczy się metodą iloczynową )

W następnym roku za bezszkodową kontynuację rolnik otrzymuje dodatkowo 5% zniżki.

Za rok bezszkodowy uważa się także ten, w którym wypłacono odszkodowanie w wysokości mniejszej lub równej składce rocznej /


JESTEŚMY BARDZO KONKURENCYJNI !
Przypominam, że ubezpieczamy od uboju z konieczności i padnięcia na skutek choroby, wypadku lub błędu popełnionego przez pracownika służby weterynaryjnej.

Ubezpieczenia obowiązkowe ( obowiązkowe OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolnych ) dotyczą tylko rolników jako osób fizycznych, lub rolników prowadzących się działy specjalne produkcji rolnej, spółki nie mają obowiązku posiadania ubezpieczeń obowiązkowych, najwyżej dobrowolnie.Do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i budynków rolniczych jest zobowiązany każdy rolnik który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni rzeczywistej przekraczającej 1 ha ( bez lasów ) lub prowadzi działy specjalne produkcji rolnej / bez względu na wielkość powierzchni /.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość