Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki ZdrowotnejPobieranie 38.2 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.2 Kb.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy

tel.77 4391568, fax 77 4396422

e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zoz.glucholazy.pl

Głuchołazy, dn.12-02-2015
N O T A T K A
W sprawie dokonania zamówienia do kwoty 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na podstawie art. 4 ust. 8 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Dostawa materiałów instalacji przyzywowej, hydraulicznej i elektrycznej ZP/04/01/2015
1.Szacunkowa wartość zamówienia (netto): Pakiet nr 1 – 5209,19 zł; Pakiet nr 2 – 18937,50 zł; Pakiet nr 3 – 15136,00 zł
2.Kryteria wyboru: Cena 100 %
3.Wykonawcy składający oferty:


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów

Pakiet nr 1

nasza wycena brutto

6407,3

 

1

SERWIKOP, ul. Łódzka 27, 95-054 Ksawerów

6704,72

100

6

Grodno S.A., ul. Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt

7342,66

91,31

10

Maparex Andrzej Polak,ul. Miodowa 32, 47-206 Kedzierzyn-Koźle

8465,66

79,20

Pakiet nr 2

nasza wycena brutto

23293,13

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowe SEA , ul. Norbertańska 3,09-402 Płock

16275,62

100,00

5

A&B Heating Sp. z o.o.,ul. Zaciszańska 8/15,03-284 Warszawa

24624,16

66,10

7

Instalbud Janosz Sp. z o.o., ul. Wiejska 1, 48-200 prudnik

23829,87

68,30

9

ELKAB PHU Rafał Jędrzejewski , ul. Janowskiego 50, 02-784 Warszawa

19187,57

84,82

10

Maparex Andrzej Polak,ul. Miodowa 32, 47-206 Kedzierzyn-Koźle

17227,36

94,48

11

Radobud Radosław Wandzel , Burgrabice90, 48-355

30886,54

52,69

Pakiet nr 3

nasza wycena brutto

18617,28

 

2

Przedsiębiorstwo El12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole

13750,51

84,08

4

Kaczmarek Electric S.A.,ul.Gajewskiego 32, 64-200 Wolsztyn

12038,43

96,04

6

Grodno S.A., ul. Kwiatowa 14, 05-126 Nieporęt

12236,35

94,49

8

PPHU ELDOR Łukasz Baranowski, ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża

11561,73

100,00

10

Maparex Andrzej Polak,ul. Miodowa 32, 47-206 Kedzierzyn-Koźle

18244,98

63,37

11

Radobud Radosław Wandzel , Burgrabice90, 48-355

20384,42

56,72

12

Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa Elektro Sp. Zo.o., ul.Głuchołaska 12a, 48-303 Nysa

14226,75

81,27

4.Wybrano ofertę spełniającą wszystkie wymagania i warunki:Pakiet nr 1 - SERWIKOP, ul. Łódzka 27, 95-054 Ksawerów

cena brutto: 6 704,72 zł, słownie sześć tysięcy siedemset cztery zł,72/100 zł


Pakiet nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowe SEA , ul. Norbertańska 3,09-402 Płock

cena brutto: 16 275,62 zł, słownie szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć zł, 62/100


Pakiet nr 3 - PPHU ELDOR Łukasz Baranowski, ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża

cena brutto: 11 561,73 zł, słownie jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden zł, 73/100


Z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta umowa, przesłana pocztą

Sporządził:

……………………… .................................................

podpis pracownika prowadzącego podpis kierownika działu

postępowanie

…………………………………………. …………………………………podpis Głównego Księgowego podpis Dyrektora

NIP 753-19-74-939 Nr KRS 000000 8517 Bank Zachodni o. Głuchołazy Regon 000317665 28 1090 2167 0000 0005 6201 0448 / /

: doc
doc -> Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
doc -> Dyrektywa komisji / /we z dnia […] r zmieniająca dyrektywę 98/8/we parlamentu Europejskiego I Rady w celu włączenia akroleiny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
doc -> Urząd miasta rybnika 44-200 rybnik ul. Bolesława chrobrego 2 tel. (0 32) 4392000 fax (0 32) 42 24 124
doc -> Logo podręcznik, cz. 1 Gimnazjum nr 26 w Gdańsku I. Podstawowe polecenia
doc -> Więcej o akcji „Godzina dla Ziemi”
doc -> 1. Genem warunkującym płeć męską zarodka jest
doc -> Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
doc -> Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
doc -> Dj vadim w finałowym koncercie Sacrum Profanum
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy