Strona główna

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie V „ Learning English is like climbing a mountain (…)”


Pobieranie 12.34 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.34 Kb.
Grajewo, dnia 15 kwietnia 2011r.

Opracowała: mgr Dorota ZabłockaScenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego

w klasie V

Learning English is like climbing a mountain (…)”.

Michelle Sukhbaatar

Temat: Her hair’s very grey. It’s also very straight. She’s got blue eyes. Opisywanie wyglądu.

Cele lekcji:


 • uczeń opisuje wygląd włosów i kolor oczu

 • uczeń prawidłowo stosuje przymiotniki dzierżawcze, np. his, her, its oraz formy czasownika „be” i „have got”

 • uczeń potrafi narysować postać, którą opisze koleżanka

Cele sformułowane w języku ucznia:

 • będziesz umiała opisać wygląd włosów i kolor oczu

 • będziesz prawidłowo stosowała przymiotniki dzierżawcze, np. his, her, its oraz formy czasownika „be” i „have got”

 • będziesz potrafiła narysować postać, którą opisze koleżanka

Na Co Bezu ( co uczniowie będą potrafili po lekcji)

 1. Uczeń potrafi opisać wygląd włosów i kolor oczu swoich i innych osób.

 2. Uczeń potrafi prawidłowo stosować przymiotniki dzierżawcze i formy czasowników „be” i „have got”.

 3. Uczeń potrafi rysować na podstawie usłyszanego opisu.

Kluczowe pytanie dla uczniów:

Których przymiotników dzierżawczych i form czasowników należy używać opisując własną osobę a których opisując osoby przedstawione na zdjęciach?METODY I FORMY PRACY:

PRZEBIEG LEKCJI:

 1. Wprowadzenie:

 1. Prezentacja

Uczniowie patrzą na wyświetlane slajdy i słuchają co mówią o swoim wyglądzie znane osoby. Następnie przetłumaczają schemat opisu podany na ostatnim slajdzie na język polski i wklejają do zeszytów.

My hair’s brown. It’s long and curly. I’ve got brown eyes.

 1. Semantyzacja

Uczniowie opisują swój wygląd na podstawie podanego schematu. Wybrane osoby odczytują opisy.

Uczniowie wylosowują karty obrazkowe przedstawiające różne postaci. Ich zadaniem jest opisać wygląd włosów i oczu postaci, używając odpowiednich przymiotników dzierżawczych i form czasowników „be” oraz „have got” oraz zgodnie ze schematem.Her/ his hair’s brown. It’s long and curly. He’s/she’s got blue eyes.

Następnie wszystkie karty zostają umieszczone na tablicy. Wybrane osoby odczytują opisy a pozostali uczniowie muszą zgadnąć, która karta obrazkowa pasuje do przeczytanego opisu. 1. Faza ćwiczeń

Uczniowie rysują na kartkach papieru wymyślone postaci. Następnie pracując w parach (nie widząc swoich rysunków) dyktują sobie wzajemnie opisy. Kazda para powinna mieć po dwie takie same postaci.

 1. Zadanie i objaśnienie pracy domowej:

Narysuj dwóch członków rodziny i opisz ich.

 1. Wypełnienie kart ewaluacyjnych.

 2. Materiały i pomoce dydaktyczne:

płyta CD do podręcznika New English Zone 2, magnetofon, laptop, rzutnik, ekran, zestaw slajdów, karty obrazkowe, blok rysunkowy, kartoniki do wklejenia w zeszytach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość