Strona główna

Scenariusz: Tadeusz Konwicki


Pobieranie 27.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.29 Kb.

JOWITA


Polska, 1967, 91 min. Czarno-biały,

ilm psychologiczny, Film obyczajowy


Reżyseria: Janusz Morgenstern

Scenariusz: Tadeusz Konwicki

Zdjęcia: Jan Laskowski

Muzyka: Jerzy Matuszkiewicz


Obsada aktorska: Daniel Olbrychski, Barbara Kwiatkowska, Kalina Jędrusik, Ignacy Gogolewski, Anna Pleskaczewska, Iga Cembrzyńska, Ewa Ciepiela, Leopold Rene Nowak, Leokadia Pilarska, Marian Cebulski, Ryszard Filipski, Aleksander Fogiel, Zbigniew Cybulski, Sławomir Idziak, Julian Jabczyński, Joanna Kostusiewicz, Andrzej Kotkowski, Wanda Wiłkomirska, Maja Wodecka
Młody architekt Marek Arens jest człowiekiem ogromnie popularnym. Sławę przyniosła mu jednak nie architektura, lecz wyczyny sportowe, jest bowiem znakomitym lekkoatletą. Sam zresztą nie pasjonuje się specjalnie ani sportem, ani zawodem, tym bardziej, że zdaje sobie sprawę, iż swoje sukcesy życiowe zawdzięcza nie sobie samemu, ale ludziom, którzy nim kierowali. Marzy o wielkiej, prawdziwej miłości. Marzenie to łączy z dziewczyną imieniem Jowita, której wspaniałe czarne oczy w twarzy szczelnie okrytej czarczafem ujrzał kiedyś na balu. Tymczasem poznaje Agnieszkę, studentkę Akademii Sztuk Pięknych, dziewczynę poważną i ambitną, serio traktującą sprawy własnej przyszłości. Rodzi się miłość, może właśnie ta prawdziwa?...
Nagrody filmowe

1967 - Janusz Morgenstern San Sebastian (MFF)-nagroda za reżyserię

1967 - Janusz Morgenstern San Sebastian (MFF)-nagroda OCIC (Międzynarodowa Organizacja Katolicka d/s Filmu)

1967 - Janusz Morgenstern Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III stopnia

1967 - Kalina Jędrusik Polne Kwiaty (nagroda w plebiscycie widzów Wielkopolski)
Janusz Morgenstern

Reżyser i producent filmowy. Kierownik artystyczny Studia "Perspektywa". W latach 1987-89 członek Komitetu Kinematografii.


Filmografia (Reżyseria):

1958 - POPIÓŁ I DIAMENT

1959 - LOTNA

1960 - DO WIDZENIA, DO JUTRA...

1960 - PRZYGODA W TERENIE

1962 - JUTRO PREMIERA

1963 - DWA ŻEBRA ADAMA

1964 - ŻYCIE RAZ JESZCZE

1965 - POTEM NASTĄPI CISZA

1967 - JOWITA

1967 - WIEM KIM JESTEŚ (1), WIELKA WSYPA (8) w STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE

1968 - ŚCIŚLE TAJNE (3), ŻELAZNY KRZYŻ (6), PODWÓJNY NELSON (7), GENIALNY PLAN PUŁKOWNIKA KRAFTA (9), W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ (10), BEZ INSTRUKCJI (13), AKCJA - "LIŚĆ DĘBU" (16) w STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE

1970 - KOLUMBOWIE

1972 - TRZEBA ZABIĆ TĘ MIŁOŚĆ

1974 - S.O.S.

1976-1977 - POLSKIE DROGI

1979 - GODZINA "W"

1980 - MNIEJSZE NIEBO

2000 - ŻÓŁTY SZALIK w ŚWIĘTA POLSKIE

2009 - MNIEJSZE ZŁO
ИОВИТА
Польша, 1967, 91 мин., чёрно-белый

Психологическая драма


Режиссёр: Януш Моргенштерн

Сценарий: Тадеуш Конвицки

Оператор: Ян Ласковски

Музыка: Ежи Матушкевич


Роли исполняют: Даниэль Ольбрыхски, Барбара Квятковска, Калина Ендрусик, Игнацы Гоголевски, Анна Плескачевска, Ига Цембжиньска, Эва Чепеля, Леопольд Рене Новак, Леокадия Пилярска, Мариан Цебульски, Рыщард Филипски, Александр Фогель, Збигнев Цыбульски, Славомир Идзяк, Юлиан Ябчиньски, Иоанна Костюкевич, Анджей Котковски, Ванда Вилкомирска, Майя Водецка
Молодой архитектор Марек Аренс – достаточно популярный человек. Однако славу ему принесла не архитектура, а спортивные достижения, поскольку он отличный легкоатлет. Впрочем, сам он особо не увлекается ни спортом, ни профессией, отдавая себе отчёт в том, что его жизненные успехи были возможны исключительно благодаря людям, которые с ним работали. Он мечтает о большой и настоящей любви. Эта мечта неотделимо связана с девушкой Иовитой, которую он встретил на балу. В то же время он знакомится с Агнешкой, студенткой Академии художеств, серьёзной и амбициозной девушкой, ответственно подходящей к вопросу о своём будущем. Рождается любовь, может именно та, настоящая? …
Кинонаграды:

1967 – Януш Моргенштерн, Сан-Себастьян (МКФ) – приз за режиссуру

1967 – Януш Моргинштерн, Сан-Себастьян (МКФ)

- приз Международной католической организации по вопросам кино

1967 – Януш Моргенштерн, награда Министра культуры и науки III степени

1967 – Калина Ендрусик, Полевые цветы (приз зрительских симпатий в Великопольше)


Януш Моргенштерн

Режиссёр и кинопродюсер. Художественный руководитель Студии «Перспектива». В 1987-1989 годах член Комитета Кинематографии.


Фильмография (избранная)

1958 - POPIÓŁ I DIAMENT

1959 - LOTNA

1960 - До свидания, до завтра

1960 - Приключения в командировке

1962 - Завтра премьера

1963 - Два ребра Адама

1964 - Жизнь ещё раз

1965 - Потом наступит тишина

1967 - Иовита

1967 - Ставка больше чем жизнь

1970 - Колумбы

1972 - Надо убить эту любовь

1974 - S.O.S.

1976 -1977 – Польские дороги

1979 - Час "W"

1980 - Меньшее небо

2000 - Жёлтый шарф2009 - Меньшее зло
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość