Strona główna

Scenariusz zajęć edukacyjnych z przedmiotu muzyka w klasie trzeciej gimnazjum


Pobieranie 13.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.88 Kb.

powerpluswatermarkobject1


Scenariusz zajęć edukacyjnych z przedmiotu muzyka w klasie trzeciej gimnazjum

Temat: Karaoke czyli śpiewać każdy może.

Ilość jednostek lekcyjnych: 2 godziny.
Cel ogólny:


 • poznanie możliwości wykorzystania muzycznego programu komputerowego vanBa­sco`s Karaoke Player do nauki śpiewu.

Cele operacyjne (uczeń): • potrafi wyszukać w Internecie informacje na temat karaoke,

 • potrafi pobrać z Internetu program do odtwarzania karaoke - vanBasco`s Karaoke Player i pliki KAR,

 • potrafi zaśpiewać piosenkę z wykorzystaniem komputera i muzycznego programu kom­puterowego vanBasco`s Karaoke Player,

 • wyjaśnia pojęcia: karaoke, pliki KAR, panel sterowania, playlist, mikser, transpozy­cja, klawiatura wirtualna piano, analizator widma dźwięku.

Metody pracy: • słowna,

 • poszukująca.Formy pracy:

 • jednostkowa,

 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne: • zestaw komputerowy Optimus połączony Internetem.

 • zestaw audio/wideo,

 • muzyczny program komputerowy vanBasco`s Karaoke Player,

 • nagranie audio/wideo na płycie CD-ROM piosenki pt. Śpiewać każdy może
  w wykonaniu Jerzego Stchura.

Przebieg zajęć edukacyjnych


Część wstępna:

 • powitanie i czynności organizacyjne,

 • wprowadzenie do tematyki zajęć edukacyjnych,

 • przypomnienie treści poprzednich zajęć edukacyjnych: Co to jest program mu­zyczny?, Jak dzielimy aplikacje muzyczne? Co to jest: keyboard, syntezator mu­zyczny, sekwencer, sampler, elektroniczny perkusista, automatyczny akompania­ment, MIDI, ?

 • sprawdzenie pracy domowej,

 • uświadomienie celów zajęć edukacyjnych.

Część podstawowa: • wprowadzenie nowych treści (wypowiedzi uczniów na temat programów telewizyj­nych: Szansa na sukces, Idol, Droga do gwiazd).

 • Wysłuchanie nagrania piosenki pt. Śpiewać każdy może w wykonaniu Jerzego Stchura,

 • zapis tematu zajęć edukacyjnych: Karaoke czyli każdy śpiewać może,

 • wyjaśnienie pojęć: karaoke i pliki KAR poprzez wyszukanie w Internecie na stronie Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej - www.wiem.onet.pl,

 • podział aplikacji Karaoke:

 • pobranie z Internetu bezpłatnego programu do odtwarzania karaoke vanBasco`s Kara­oke Player ze strony www.vanbasco.com,

 • prezentacja muzycznego programu komputerowego vanBasco`s Karaoke Player:

   • panel sterowania,

   • karaoke – okno wyświetlające tekst piosenki,

   • klawiatura wirtualna piano ,

   • minimikser – regulacja głośności i tempa, transpozycja,

   • konstruktor playlist,

   • analizator widma dźwięku,

 • pobranie z Internetu pliku KAR piosenki pt: Jest taki dzień ze strony http://poczta.onet/ midikaraoke,

 • prezentacja piosenki pt: Jest taki dzień w programie vanBasco`s Karaoke Player,

 • nauka w/w piosenki z w/w programem:

   • zapoznanie z tekstem piosenki,

   • nauka śpiewu piosenki z linią melodyczną, akompaniamentem
    i wyświetlanym na ekranie telewizyjnym tekstem,

   • nauka śpiewu piosenki z podkładem muzycznym i wyświetlanym na ekra­nie telewizyjnym tekstem.

 • ćwiczenie z elementami muzykoterapii na tle odtwarzanej z programu vanBasco`s Ka­raoke Plater poznanej piosenki,

 • śpiew poznanej piosenki przez chętnych uczniów z programem vanBasco`s Karaoke Player (z linią melodyczną i akompaniamentem lub tylko akompaniamentem.),

 • zebranie materiału i zapis w zeszycie przedmiotowym pojęć: karaoke, pliki KAR, pa­nel sterowania, playlist, mikser, transpozycja, klawiatura wirtualna piano, analiza­tor widma dźwięku.

Część końcowa: • podsumowanie zajęć edukacyjnych ze zwróceniem uwagi na wszechstronność wykorzy­stania programu VanBasco`s Karaoke Player jako nowoczesnego środka dy­daktycznego służącego do nauki śpiewu na zajęciach edukacyjnych z przedmiotu mu­zyka,

 • ocena najaktywniejszych uczniów,

 • zadanie i objaśnienie pracy domowej: Jestem organizatorem Szkolnego Konkursu Ka­raoke.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość