Strona główna

Scenariusz zajęĆ w grupie dzieci 4-5 letnich – bratki 10. 03. 2010 Hasło programowe


Pobieranie 16.38 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.38 Kb.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 4-5 LETNICH – BRATKI 10.03.2010

Hasło programowe: Rozpoznawanie różnorodnych dźwięków, uświadomienie szkodliwości hałasu; usprawnianie aparatu mowy.

Blok tematyczny: W świecie sztuki
Temat: Muzykalna folia
Cel: dziecko świadomie słucha muzyki, tworzy do niej skojarzenia i wyraża odczucia przez wprawianie w ruch folii; mierzy długość przedmiotu za pomocą umownej jednostki miary (sznurek, stopa, dłoń), wyznacza wynik odejmowania, działając na konkretach.
Zadania: słuchanie muzyki, przedstawianie i kojarzenie obrazów w wyobraźni; mierzenie długości, wyznaczanie wyniku odejmowania na konkretach.
Metody: oglądowa, słowna, czynna
Formy: zbiorowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: instrumenty perkusyjne, folia malarska, balony, obrazek wystawy sklepu muzycznego, sylweta skrzypiec w dużym i małym rozmiarze, sznurek, cdPrzebieg zajęć:


  1. Temat: Zabawy z folią. Folia i jej dźwięki.

- Szukamy dźwięków – dzieci chodzą swobodnie po sali, omijając folię rozłożoną na środku.

Nauczyciel śpiewa imiona kolejnych dzieci, a one podchodzą i próbują wydobyć

z folii jakiś dźwięk, następnie siadają dookoła niej.

- Co przedstawia ta muzyka? – słuchają nagrania utworu C. Saint-Saënsa Akwarium; próbują werbalnie wyrazić swoje wrażenia. Wypowiadają się na temat, z czym kojarzy im się słuchana muzyka. Dzieci ponownie słuchają nagrania i próbują przełożyć swoje wyobrażenia na ruch.

- Jaka jest folia? – rozmawiają na temat właściwości folii; jej wykorzystywania – np. do okrycia mebli, podłogi podczas malowania.

- Z czym kojarzy się folia – dzieci ustawiają się w kole wokół rozłożonej folii; biorą folię do rąk i próbują nią poruszać – mówią, z czym im się kojarzy (powierzchnia wody). Poruszają folią w górę i w dół, wolno i szybko – obserwują, jakie fale powstają i jaki dźwięk wydaje folia. Nauczyciel wrzuca na folie małe, miękkie piłeczki lub balony – dzieci tak poruszają folią, aby one nie spadły. Dzieci tworzą jak największe fale; pod folią przebiegają te z nich, których imiona wywoła nauczyciel.

Podczas odtwarzania utworu Akwarium dzieci poruszają folią w rytm muzyki.

- Inscenizujemy wiersz – dzieci siadają wokół folii; nauczyciel mówi wiersz E. Wagner- ,,Niedokończona bajka”, a dzieci zastanawiają się, w jaki sposób mogłyby go zainscenizować z wykorzystaniem folii. Przy powtarzaniu przez nauczyciela kolejnych wersów wiersza dzieci podają swoje propozycje jego interpretacji z wykorzystaniem folii, realizują swoje

pomysły.

Na zakończenie samodzielnie wymyślają, co mogłoby się jeszcze zdarzyć w tej bajce i ilustrują swoje opowiadanie z wykorzystaniem folii.


Wielkie morze, wielkie góry, W lśniącej zbroi? To królewicz

przymknij oczy – widzisz chmury. po księżniczkę w ciemność jedzie,

Wiatr się zrywa, dmucha lekko, jego serce go tu wiedzie.

coraz szybciej, bardzo prędko. A zza krzaków widać oczy:

Coś szeleści, coś furkocze duże oczy, wielkie oczy.

jakby jakieś zianie smocze… Coraz głośniej, coraz szumniej,

Tam szeleści, tu podskoczy – coraz ciemniej, coraz smutniej…

ktoś spod ziemi wnet wyskoczy. Wiatr się zrywa, dmucha lekko,

A zza krzaków widać oczy: coraz szybciej, bardzo prędko…

duże oczy, wielkie oczy. Skąd te oczy? Skąd królewicz i królewna?

Kto tu na swym koniu bieży? Pomyśl sam – a bajka będzie piękna!
2. Zabawa ruchowa- rozwijająca umiejętność współdziałania – Chodząca folia.

Dzieci chowają się pod folię, te stojące na zewnątrz trzymają jej brzegi; wszystkie razem próbują się poruszać po sali zgodnie z instrukcjami nauczyciela, np. folia idzie do przodu, na prawo, do tyłu, na lewo… ale w taki sposób, aby folia z nich nie spadła i nie rozdarła się.

  1. Temat: Zabawa matematyczna W sklepie muzycznym.

1. Oglądanie obrazka przedstawiającego wystawę sklepu muzycznego, na której znajdują się różne rodzaje instrumentów. Rozpoznawanie i nazywanie ich; przeliczanie wszystkich instrumentów; liczenie instrumentów danego rodzaju.

2. Zabawa Duże i małe skrzypce.

Dzieci porównują wielkości sylwet dużych i małych skrzypiec; posługują się pojęciami: duże, małe, mniejsze, większe. Mierzą wielkość skrzypiec położonych na podłodze za pomocą sznurka, stóp, dłoni. Nauczyciel zwraca uwagę na różnorodność pomiarów w zależności od wielkości stóp i dłoni mierzących dzieci. Dzieci określają, które pomiary ich zdaniem były najdokładniejsze.

3. Zabawa Porządkujemy i liczymy instrumenty.

Nauczyciel układa przed dziećmi pomieszane instrumenty perkusyjne: zadaniem dzieci jest uporządkować je według rodzajów, policzyć, ile jest rodzajów instrumentów oraz ile jest instrumentów danego rodzaju. Pod zbiorem każdego rodzaju instrumentów dzieci układają kartonik z odpowiednią liczbą kropek.

4. Zabawa Kupujemy instrumenty.

Nauczyciel przedstawia dzieciom zadania z treścią, dzieci dokonują obliczeń na palcach, a potem na liczmanach; podają wyniki swoich obliczeń. Np.:

- W sklepie muzycznym na półce leżało pięć grzechotek. Dziadek kupił dwie dla swoich wnuków. Ile grzechotek zostało na półce w sklepie?

- Do sklepu muzycznego przywieziono sześć trąbek. Cztery trąbki schowano do magazynu, a resztę wyłożono na wystawie. Ile trąbek wyłożono na wystawie?5. Ćwiczenie graficzne Dorysuj lub skreśl.

Każde dziecko otrzymuje kartkę z rysunkami dwóch półek. Na jednej znajdują się gitary, na drugiej – trąbki. Z boku po prawej stronie każda półka oznaczona jest pewną liczbą kółek. Zadaniem dzieci jest przeliczenie kółek i sprawdzenie, czy na półce, przy której się one znajdują, jest taka sama liczba instrumentów. Jeśli jest ich zbyt mało, dzieci muszą je dorysować, jeśli zbyt dużo, muszą je skreślić. Po zakończeniu zadania nauczyciel sprawdza poprawność jego wykonania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość