Strona główna

Schemat notatki informacyjnej o zespole akt


Pobieranie 7.02 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar7.02 Kb.

Schemat notatki informacyjnej o zespole akt
  1. Nazwa jednostki organizacyjnej która akta wytworzyła (zarówno pełna nazwa jednostki organizacyjnej jak i jej skrót jeśli był w powszechnym użyciu; jeśli były zmiany nazwy jednostki organizacyjnej to należy wypisać od kiedy obowiązywały inna lub inne nazwy)  1. Granice chronologiczne i dzieje jednostki organizacyjnej (daty skrajne działalności danej jednostki organizacyjnej z podaniem podstaw prawnych – decyzji, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń powołujących i likwidujących daną jednostkę organizacyjna)  1. Granice terytorialne (zasięg terytorialny działalności jednostki organizacyjnej)  1. Rozmiar zespołu (podaje się w jednostkach archiwalnych i metrach bieżących a w przypadku specyficznych rodzajów materiałów archiwalnych np. dokumentacji audiowizualnej tylko w jednostkach archiwalnych)  1. Stan zachowania akt (należy umieścić informację czy akta są kompletne, czy mamy wiedzę na temat braków dokumentacji, informacje o ewentualnym zniszczeniu akt, jeśli mamy wiedzę, że akta przekazywanego przez nas aktotwórcy znajdują się w innej jednostce organizacyjnej także przekazujemy tę wiedzę)  1. Struktura organizacyjna i system kancelaryjny (należy podać informacje na temat struktury organizacyjnej jednostki, powołać się na przepisy organizacyjne, określić, jakim systemem była prowadzona kancelaria i powołać się na obowiązujące w jednostce przepisy kancelaryjno-archiwalne)  1. Stan fizyczny akt (informacja o stanie fizycznym akt, o ewentualnych przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich)
  1. Brakowanie akt (informacja o przeprowadzonym brakowaniu/brakowaniach w zespole)  1. Krótka informacja o zawartości akt (wymienić ciekawsze serie (rodzaje dokumentacji), materiały mogące zainteresować naukowców, wymienić braki w aktach dotyczących bezpośrednio merytorycznej działalności aktotwórcy).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość