Strona główna

Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa


Pobieranie 199.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar199.37 Kb.Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.eu

PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznySOCPismo nr CESE 546/2010

Bruksela, 19 marca 2010 r.

Do członków


Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa

___________________________________

Sekretarz generalny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ma przyjemność przekazać Państwu


PROTOKÓŁ
110. posiedzenia
Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa,
które obyło się w siedzibie Komitetu w Brukseli
23 lutego 2010 r.

_____________110. posiedzenie Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa odbyło się w siedzibie Komitetu w Brukseli 23 lutego 2010 r. w godz. 9.00-16.30. Obrady prowadziła przewodnicząca sekcji Leila KURKI.


LISTA OBECNOŚCI


Pp.

Obecni

Nieobecni

Usprawiedliwieni

Adams, Richard
X
Almeida Freire, PedroX

Anča, Gunta

XAndersen, Dorthe

XAngelo, Maurizio

XAntoniou, MichalisX

Ardhe, Christian

XAttard, Grace

XBarabás, Miklós

XBartkiewicz, Katarzyna

XBatut, Laure

XBischoff, Gabriele

XBloch-Lainé, Jean-Michel
X
Blower, Christine
X
Bontea, Ana

XBulk, Marjolijn
X
Cabra de Luna, Miguel Ángel

XCalleja, Edwin

XCavaleiro Brandão, Manuel
X
Cavallaro, FrancescoX

Clever, Peter

XČornejová, Helena

XCorreia, Alfredo

XCosta Macedo, TeresaX

Crook, NicholasX

Cser, ÁgnesX

Czajkowski, Tomasz

XDandea, Petru Sorin

XDassis, Georgios

XDavoust, Francis

Xde Mûelenaere, RobertX

Dimitrov, PlamenX

Drbalová, Vladimíra

XEnache, Florentina-Cristina
(art. 18 – Stan, Sorin Cristian)

XEulenburg, Soscha

XGonzález de Txabarri Etxaniz, Laura

XGreif, Wolfgang

XHamro-Drotz, Filip

XHeinisch, Renate

XHellam, MallX

Herczog, MáriaX

Hoffelt, Jean François

XHomko, Irīna

XHribar, Bojan

XJahier, Luca

XJanson, Thomas
X
Jansson, Maud

XJasiński, TomaszX

Jones, Tom

XJoost, Meelis

XKargaard, Søren

XKendel, Magnus

XKinahan, Sally Anne
X
Kindberg, Mette

XKing, Brenda

XKittenis, Dimitris
(art. 62 – Pavlikkas, Andreas)

XKlasnic, Waltraud

XKlimek, Jan

XKnuppert, Marie-Louise
X
Koller, Erika

XKolokotronis, Charalambos

XKössler, Ingrid

XKrzaklewski, Marian
(art. 62 – Bartkiewicz)

XKurki, Leila

XKvedaraitė, Daiva

XLasiauskas, Linas

XLe Nouail Marlière, An

XLotos, Adrienn (art. 18 – Vadász, Péter)

XLougheed, Heidi
X
Lucan, Eugen

XLüneborg, Poul

XMaione, Nicola
(art. 18 – Cavallaro, Francesco)

XManolov, Dimitar

XMcKnight, JudyX

Mendza-Drozd, Marzena

XMetsämäki, Janne

XMorrice, Jane

XMuller, Wolter

XNěmec, Jaroslav

XNygren, Maria
X
Olsson, Jan
X
O'Neill, Maureen

XOuin, Béatrice

XPäärendson, Eve

XPakov, Dimitar
(art. 18 – Dimitrov, Plamen)

XPalmgren, Thomas

XPalmieri, Stefano

XPanero Flórez, Ángel
X
Panzani, Jean-PaulX

Papaspyros, SpyridonX

Pari, Irini Ivoni

XPariza Castaños, Luis Miguel

XParnis, Michael

XPater, Krzysztof

XPavlikkas, AndreasX

Peel, Jonathan

XPellegrino, Patrice
(art. 18 – Rotti, Claudio)

XPezzini, Antonello

XPichenot, Evelyne

XPîrvulescu, CristianX

Preidienė, Inga

XPrud'homme, Nicole

XReckinger, Paul
X
Reignault, Jacques
X
Rodríguez García-Caro, José Isaías

XRoksandić, MetkaX

Rolin, Claude
X
Rossitto, Corrado

XRotti, ClaudioX

Sánchez Miguel, María Candelas
(art. 62 – Jasinski, Tomasz)

XSchallmeyer, Manfred

XSchweng, Christa

XSears, David
X
Sharma, Madi

XSharma, Sukhdev
X
Sibian, Ionut

XSigmund, Anne-Marie

XŠkultéty, Eugen

XSoares, Mário

XŠporar, Primož

XStan, Sorin CristianX

Štechová, Dana

XStöhr, Frank

XStojan, Dare
X
Szadzińska, ElżbietaX

Trantina, Pavel

XVadász, PéterX

van den Bandt-Stel, Johanna Anna
X
van Popta, BenneX

van Turnhout, Jillian

XVerboven, Xavier
X
Viies, Mare

XVoleš, Ivan (art. 62 – Zvolská)

XWeimann, Dörthe
X
Xenakis, Vassilios
(art. 18 – Papaspyros, Spyridon)

XZahariev, Plamen

XZöhrer, Gustav

XZoltvány, PatrikX

Zufiaur Narvaiza, José María

XZvolská, Marie

X
Eksperci


Besozzi, Carlotta

(z ramienia sprawozdawcy)

Martinez, María José

(z ramienia sprawozdawcy)

Moreno , José Antonio

(z ramienia Grupy II)

Pajares Alonso, Miguel

(z ramienia sprawozdawcy)


Hiszpańska prezydencja UE


Carmen de la Viuda

Komisja Europejska


Engsted, Lars

DG EMPL

Finne, Sylvie

DG EMPL

Fotakis, Constantinos

DG EMPL

Muller-Schleiden, Bertrand

DG EMPL

Placencia Porrero, Inmaculada

DG EMPL

Tell, Olivier

DG JLS


Sekretariat EKES-u


Bach Nielsen
Berkemeier
Brombo
Dybowska
Fomina
Hick
Kaniewska
*
* *


1.Przyjęto projekt porządku obrad (CESE 222/2010).
2.Zatwierdzono protokół 109. posiedzenia, które odbyło się 26 stycznia 2010 r. (CESE 221/2010).
3.Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała członków, że na posiedzeniu z poprzedniego dnia prezydium SOC postanowiło przedłożyć komisji ds. regulaminu wewnętrznego dwie notatki informacyjne dotyczące dobrych praktyk w sekcji SOC: w sprawie długości dokumentów oraz w sprawie zgłaszania i rozpatrywania poprawek na posiedzeniach sekcji. Następnie wspomniała o swoim udziale w nieformalnym posiedzeniu ministrów pracy w Barcelonie w styczniu, wraz z przewodniczącym Sepim, oraz w Europejskim Forum Kobiet Pekin+15 w Kadyksie.4.SOC/364


Opinia w sprawie integracji pracowników-imigrantów

(opinia rozpoznawcza)

Sprawozdawca: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (CESE 1881/2009)
Sprawozdawca Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS przedstawił opinię i wyjaśnił jej kontekst społeczny, ekonomiczny, instytucjonalny i polityczny. Przypomniał, że opinia ta jest uzupełnieniem opinii w sprawie integracji i agendy społecznej, przyjętej niedawno przez EKES. Podkreślił ważną rolę, jaką w przeszłości odgrywała imigracja w zakresie wzrostu gospodarczego UE, oraz konkretne trudności napotykane przez imigrantów w związku z obecnym kryzysem. Sprawozdawca dodał, że integracja jest dwukierunkowym procesem społecznym, który musi być wspierany przepisami i strategiami politycznymi sprzyjającymi integracji i walce z wszelkimi tendencjami ksenofobicznymi wśród władz publicznych oraz innych instytucji społecznych. Zważywszy na znaczenie zatrudnienia dla integracji, partnerzy społeczni mają do odegrania kluczową rolę.
Po prezentacji Luisa Miguela Parizy Castañosa głosu udzielono przedstawicielce obecnej prezydencji Rady UE Carmen DE LA VIUDA, która podziękowała EKES-owi za jego odpowiedź, w formie omawianej opinii, na wniosek o sporządzenie opinii rozpoznawczej. Dodała, że opinia jest całkowicie zgodna z priorytetami i działaniami prezydencji hiszpańskiej.
Następnie wywiązała się dyskusja ogólna, w której udział wzięli pp. LÜNEBORG, CALLEJA, ARDHE, METSÄMÄKI, ATTARD, LUCAN i OUIN. Wszyscy podkreślili doskonałą jakość opinii, a także wyważone podejście i umiejętność uwzględnienia różnych stanowisk wyrażonych w ramach grupy analitycznej. Wskazano w szczególności na trudności związane z integracją na rynku pracy, niedyskryminację na rynku pracy, znaczenie kształcenia i uznawalności dyplomów oraz kluczową rolę partnerów społecznych.

Na zakończenie sprawozdawca ponownie zabrał głos. Następnie opinia została poddana pod głosowanie i przyjęta jednomyślnie.5.SOC/363


Opinia w sprawie „Stopniowe tworzenie miejsc pracy i zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych w UE. Strategia lizbońska na po 2010 r.”

(opinia rozpoznawcza)

Sprawozdawca: Miguel Ángel CABRA DE LUNA (CESE 1888/2009)
Sprawozdawca przedstawił opinię i wskazał na jej dwa główne punkty zainteresowania: tworzenie miejsc pracy i dostępność zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. W opinii zajęto się także przekrojowym podejściem europejskim w ramach strategii 2020, strategiami wspólnotowymi i kwestią finansowania. Środki zalecane w opinii miałyby doprowadzić do sytuacji korzystnej dla wszystkich: lepsza polityka w zakresie zabezpieczenia społecznego, mniejsza presja na system socjalny, lepsza integracja osób niepełnosprawnych i większy dostęp miejsc pracy dla wszystkich.
Ekspert z ramienia sprawozdawcy, Carlotta BESOZZI, dyrektor Europejskiego Forum Niepełnosprawności, podkreśliła, że opinia mogłaby otworzyć drzwi dla konstruktywnego dialogu z osobami niepełnosprawnymi, co umożliwia wdrożenie w praktyce konwencji ONZ i uznanie podstawowych zasad dostępu do miejsc pracy i roli partnerów społecznych.
W dyskusji zabrali głos pp. DRBALOVÁ, JOOST, LUCAN i LÜNEBORG oraz przedstawiciel DG EMPL p. PLACENCIA. Poruszyli oni następujące kwestie: potrzebę jednolitej polityki zatrudnienia sprzyjającej integracji oraz autonomicznego dobrowolnego porozumienia między partnerami społecznymi, a także konieczność ratyfikacji konwencji ONZ przez wszystkie państwa członkowskie UE. Zgodzili się także, że opinia stanowi cenny wkład w przyszłą strategię UE w zakresie niepełnosprawności.
Opinia została przyjęta 52 głosami, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

6.SOC/350


Opinia w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006-2010) i dalszej strategii

(opinia rozpoznawcza)Sprawozdawca: González DE TXABARRI ETXANIZ (CESE 1316/2009)
Sprawozdawca przedstawił projekt opinii, wyjaśniając szczegółowo stanowisko przyjęte w każdej z sześciu dziedzin działania zaproponowanych w planie.
W dyskusji ogólnej zabrali głos pp. DRBALOVÁ, JANSSON, SHARMA, ATTARD, KÖSSLER, STECHOVÁ, VOLEŠ i DANDEA. Poruszono następujące kwestie: rola przedsiębiorczości; brak postępów we wszystkich sześciu dziedzinach i potrzeba podjęcia środków legislacyjnych i praktycznych; odpowiedzialność głównych podmiotów za wdrażanie zaleceń; pozytywna rola kobiet podczas kryzysu; konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz zmniejszenia nadal wyraźnych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz przekonania mężczyzn do brania urlopów ojcowskich; konieczność wspominania o równości płci we wszystkich opiniach EKES-u, odpowiedzialność Komisji za zapewnianie, by państwa członkowskie przestrzegały standardów; kobiety na stanowiskach kierowniczych; praca w niepełnym wymiarze godzin i stereotypy; odpowiednie włączenie równouprawnienia do wszystkich obszarów polityki europejskiej oraz naliczanie emerytur kobiet na podstawie ich dłuższej oczekiwanej średniej życia.
Leila KURKI stwierdziła, że EKES ma przed sobą jeszcze długą drogę do osiągnięcia parytetu płci wśród swoich członków, gdyż odsetek kobiet spadł z 26% w 2007 r. do 23%.
Sprawozdawca podziękował wszystkim za wkład i uwagi, informując, że większość poprawek została przyjęta, choć niektóre z pomniejszymi zmianami.
Wyniki rozpatrywania poprawek były następujące:


Punkt

Autor

Wynik

1.4

Madi Sharma

przyjęto

1.5

Madi Sharma

wycofano

1.5

Christa Schweng

przyjęto

1.6

Madi Sharma

przyjęto

Nowy punkt 1.7

Madi Sharma

kompromis

1.10

Madi Sharma

przyjęto

1.11

Madi Sharma

przyjęto

1.14

Madi Sharma

przyjęto

2.7

Christa Schweng

kompromis

Nowy punkt 3.1

Madi Sharma

kompromis

3.1.1.2

Christa Schweng

kompromis

3.1.2.3

Christa Schweng

przyjęto

3.1.2.4

Christa Schweng

kompromis

Nowy punkt 3.1.3.1

Madi Sharma

wycofano

3.2.4

Christa Schweng

głosowanie: 33/34/4 odrzucono

3.3.2

Madi Sharma

kompromis

3.4.4

Madi Sharma

przyjęto

3.5.3 – 2 tiret

Madi Sharma

kompromis

3.5.3

Pedro Almeida Freire

kompromis

Nowy punkt 3.6.3

Madi Sharma

kompromis

Opinia została przyjęta 68 głosami, 1 osoba wstrzymała się od głosu.7.SOC/344


Opinia w sprawie tendencji w dziedzinie samozatrudnienia

(opinia z inicjatywy własnej)Sprawozdawca: José María ZUFIAUR NARVAIZA (CESE 1682/2009)
Sprawozdawca przedstawił opinię. Ewolucja rynku pracy – zmiany w strukturze, własność przedsiębiorstw, odejście od stałych umów na całe życie, większa mobilność pracowników – umożliwiła powstanie kategorii tzw. pracowników samozatrudnionych ekonomicznie zależnych. W opinii omówiono kwestię kryteriów stosowanych do zdefiniowania tej kategorii w państwach członkowskich. Przedstawiono różne stanowiska (regulacje dotyczące tej kategorii w celu ochrony pracowników lub poszerzenie prawa pracy tak, aby ich uwzględnić) bez narzucania żadnego konkretnego modelu.
W dyskusji udział wzięli pp. SOARES, DASSIS, ŠTECHOVÁ, VOLEŠ, PALMGREN, BISCHOFF, KENDEL, JANSSON, LE NOUAIL, KING, KRZAKLEWSKI, BATUT, SCHWENG i SHARMA. Poruszyli oni następujące kwestie: trwałość samozatrudnienia, potrzeba regulacji na szczeblu europejskim, udział osób samozatrudnionych w dialogu społecznym, możliwe obciążenia administracyjne, prawa konsumentów, krajowa odpowiedzialność za regulacje dotyczące tej kategorii, ochrona osób samozatrudnionych oraz kodeks postępowania.
Rozpatrzono zgłoszone poprawki. Wynik dyskusji był następujący:


Punkt

Autor

Wynik

1

Kendel, Jansson, Palmgren

kompromis

1.1

Kendel, Jansson, Palmgren

wycofano

1.2

Kendel, Jansson, Palmgren

odrzucono (21/36/4)

1.4

Kendel, Jansson, Palmgren

wycofano

1.5

Kendel, Jansson, Palmgren

przyjęto

1.6

Kendel, Jansson, Palmgren

odrzucono (25/34/3)

2

Kendel, Jansson, Palmgren

odrzucono (19/36/4)

3.1.1

Kendel, Jansson, Palmgren

kompromis

3.1.2

Kendel, Jansson, Palmgren

kompromis

4.1.3

Kendel, Jansson, Palmgren

(pytanie)

5.1.1

Kendel, Jansson, Palmgren

przyjęto

5.1.3

Kendel, Jansson, Palmgren

odrzucono (23/40/1)

5.2.2

Kendel, Jansson, Palmgren

odrzucono (21/40/2)

5.2.3

Kendel, Jansson, Palmgren

odrzucono (21/36/1)

5.3.1

Kendel, Jansson, Palmgren

kompromis

Opinia została przyjęta stosunkiem głosów 41 do 20, 5 osób wstrzymało się od głosu.8.Organizacja prac sekcji
8.1Utworzono następujące grupy analityczne:
Grupa I

Grupa II

Grupa III

SOC/371

Partycypacja finansowa pracowników w Europie

(opinia z inicjatywy własnej)


Sharma (UK) (współsprawozdawca)

Almeida Freire (PT)

Pezzini (IT)

Schweng (AT)Graf von Schwerin (DE) (sprawozdawca)
(art. 62 – Bischoff)

Batut (FR)

Greif (AT)

Koller (HU)Pater (PL) (przewodniczący)

Attard (MT)

Olsson (SE)

Pîrvulescu (RO)SOC/372

Profesjonalizacja prac domowych

(opinia dodatkowa)


Drbalová (CZ)

Ouin (FR) (sprawozdawca)

Herczog (HU)8.2Sekcja postanowiła zaproponować, by stała grupa analityczna ds. imigracji i integracji sporządziła raport informacyjny w sprawie nowych wyzwań w zakresie integracji w związku z Forum Integracji.

9.Ustalenie terminu następnego posiedzenia sekcji: 23 marca 2010 r. o godz. 10.00.

_____________SOC - CESE 403/2010 EN, FR – AW/mw


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość