Strona główna

Sektor publiczny


Pobieranie 11.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.68 Kb.
Członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM

SEKTOR PUBLICZNY

 1. Jan Ciastek – Wicestarosta Powiatu Płockiego

 2. Jan Baranowski – Starosta Powiatu Gostynińskiego

 3. Stanisław Adamczyk – Wójt Gminy Kowal

 4. Zbigniew Białecki – Wójt Gminy Łąck

 5. Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów

 6. Stanisław Sadowski – Wójt Gminy Baruchowo

 7. Jerzy Sochacki – Wójt Gminy Szczawin Kościelny

 8. Barbara Snopek – Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego w Płocku

 9. Józef Walewski – Wójt Gminy Słubice

 10. Gabriel Wieczorek – Wójt Gminy Sanniki

 11. Jakub Zientara – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłów

 12. Paulina Toruniewska – Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Gminy Gostynin

 13. Karol Bednarek – Skarbnik Miasta Kowala

 14. Andrzej Drozdowski – Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy

 15. Magdalena Krygier – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

 16. Urszula Koniarek – Szkoła Podstawowa w Trębkach

 17. Piotr Kwiatkowski – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie

 18. Olga Wilczek - Zielona Szkoła w Sendeniu Małym

 19. Tomasz Pawlicki – Szkoła Podstawowa w Baruchowie

 20. Maria Winnicka – Mazowiecka Izba Rolnicza

 21. Anna Wojciechowska – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu

 22. Ewa Kocielnik – Szkoła Podstawowa w Sokołowie

 23. Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Pacyna

 24. Barbara Chrzanowska-Pacek – Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

 25. Krystyna Janiszewska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin


SEKTOR SPOŁECZNY

 1. Radosław Jan Balcerzak – Stowarzyszenie Popierania Galerii Koszelówka

 2. Aleksandra Głowacka – Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej

 3. Jarosław Komorek – Gminny Klub Sportowy w Baruchowie

 4. Agnieszka Lewandowska – Towarzystwo im. F. Chopina Koło w Sannikach

 5. Janusz Łojko – Okręg Płocko – Włocławski Polskiego Związku Wędkarskiego

 6. Jan Natkowski – Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze o/Miejski Płock

 7. Władysław Skalny – ZG Ligi Ochrony Przyrody

 8. Jadwiga Staniszewska – Stowarzyszenie Kwaterodawców Pojezierza Gostynińskiego

 9. Ewa Koprowicz – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział w Gostyninie

 10. Maria Palińska – Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

 11. Joanna Cedro - Gostynińskie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej

 12. Marlena Marciniak – Stowarzyszenie „Bezpieczna Przystań”

 13. Ewa Bawtrol – osoba prywatna
 1. Michał Wojnarowski – Stowarzyszenie Przyjaciół Stada Ogierów i Zespołu Pałacowego

 2. Jadwiga Adamska – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń

 3. Ireneusz Kamiński – osoba prywatna

 4. Monika Ignaczak – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wincentów i Okolic

 5. Paweł Uliński – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korzeń i Okolic

 6. Agnieszka Woroniecka – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Sokołów – Niecki

 7. Maria Wojnarowska – artysta plastyk


SEKTOR GOSPODARCZY

 1. Renata Bartnik – Bank Spółdzielczy Stara Biała o/Łąck

 2. Edward Dominikowski – Usługi motoryzacyjne Edward Dominikowski

 3. Lech Drohomirecki – Biuro Organizacji Imprez Rekreacyjnych i Sportowych

 4. Robert Malinowski – Przystań wodna Dobiegniewo

 5. Sylwia Nowak – Centrum Konferencyjne Hotel „Dębowa Góra”

 6. Romuald Ozimek – OJC Sp. z o.o.

 7. Marek Przyłoga – FUH „Automar”

 8. Adam Sierocki – PPH „Anna”

 9. Wiesława Skotnicka – „Automet”

 10. Grażyna Śpiewakowska – Rodiuk - G&A GRANN MEDIA ART. Reklama – wydawnictwo Grażyna Śpiewakowska – Rodiuk

 11. Roman Tomaszewski – PPHU „MATRO”

 12. Roman Kujawa – Właściciel gospodarstwa rolnego

 13. Jan Kazimierz Krzewicki – Właściciel gospodarstwa rolnego

 14. Ryszard Bijak – Nadleśnictwo Łąck

 15. Jacek Liziniewicz – Nadleśnictwo Gostynin

 16. Mieczysław Olewnik – Nadleśnictwo Włocławek

 17. Bronisław Szczepaniak – Rejonowe Koło Pszczelarskie w Gostyninie

 18. Barbara Perlikowska – Malarstwo Artystyczne

 19. Bolesław Wyszatycki – Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.

 20. Stanisław Markiewicz – Właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego „Zacisze”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość