Strona główna

Sekty zestawienie bibliograficzne w wyborze Racibórz, luty 2015 r


Pobieranie 61.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar61.24 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
SEKTY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Racibórz, luty 2015 r.
WYDAWNICTWA ZWARTE


 • Dzieci i młodzież w sektach z perspektywy pedagogicznej i społecznej / Mariusz Gajewski // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. -Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - S. 227-256
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 199-212 : Funkcjonowanie sekt w Internecie
 • Dzieci w sektach / Hayat El Mountacir. - Kraków : WAM, 2000. - 264 s.
 • Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007. - S. 83-97 : Pułapka sekt
 • Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998 . - S. 805-811 : Sekty religijne. Pojęcie sekty religijnej
 • Encyklopedia socjologii. Tom 4 : S-Ż / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Kazimierz W. Frieske]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. - S. 19-21 : Sekta • Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak . - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 231-256 : Psychomanipulacje w patologicznych sektach religijnych - destrukcyjna działalność pseudoewangeliczna - dławienie indywidualności
 • Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004. - S. 144-148 : Sekty
 • Poradnik dla nauczycieli - zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą / Jarosław Kaleta, Ewa Mizera-Skrzyńska. - Czerwionka-Leszczyny : Stowarzyszenie Wspólnota, 2005. - S. 17 : Sekty religijne
 • Sekta jako środowisko zagrożenia - postulaty i działania w zakresie profilaktyki / Monika Wojtkowiak // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod redakcją Anetty Jaworskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 251-271
 • Sekty - droga do nikąd / Antoni Leśniak // W: Wyzwania współczesnego człowieka : refleksje etyczne. - Warszawa : Wydawnictwo Ankara, 2005 . - S. 61-72
 • Sekty - patologia jednostki, patologia grupy ? Próba zarysowania problemu / Monika Mancewicz // W: Zagrożone człowieczeństwo. Tom 2 : Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / Ewa Kantowicz, Grażyna Orzechowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. - S. 153-172
 • Sekty / Bernard Fillaire. - Katowice : Książnica, 1999. - 127 s.
 • Sekty / Nathalie Luca ; przełożyła Agnieszka Kuryś. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2005. - 142,[2] s. • Sekty : przedmiot fascynacji i zagrożeń / Dariusz Kuncewicz ; Teresa Opolska : Maria Wasiak. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000. - 68 s.
 • Sekty zagrożeniem w wychowaniu młodzieży / Wiesław Lesner // W: Opieka - wychowanie - kształcenie. Moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010 . -S. 165-171
 • Sekty. Co każdy powinien / Piotr Tomasz Nowakowski. - Kraków : Maternus Media, 1999. - 108 s.
 • Tajemne niemoce / Andrzej Zwoliński. - Kraków : [KSM Archidiecezji Krakowskiej], 1994. - 163 s.
 • Terroryzm w sektach / pod redakcją Grzegorza Felsa. - Ruda Śląska : Wydawnictwo Maternus Media, 2004. - 176 s. 46820
 • Toksyczni terapeuci : przemoc religijna, sekty / David Boadella. - Warszawa : Jacek Santorski, 1994. - 123 s.
 • Uczniowie wobec zagrożenia sektami / Mieczysław Dudek // W: Dziecko w świecie współczesnym / pod redakcją Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 311-319
 • Uwaga rodzice! Sekty / John Prokop. - Warszawa : Interspar, 1999. - 111 s.
 • W niewoli sekt : podręcznik dla dowódców / Grzegorz Rowiński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2001. - 247,[1] s.ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 • Akty prawne - działalność sekt i nowych ruchów religijnych / Ireneusz Kamiński // Sekty i Fakty. - 2005, nr 24-25, s. 74-76
 • Babilon przeciwko świadkom / Ewelina Małachowska // CzasyPismo. - 2012, nr 2, s. 60-67
 • Benedykt XVI o sektach i New Age / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2005, nr 26-27, s. 5-7
 • Bombardowanie miłością / Marek Pyza // Ergo Forum Wychowawców. - 2004, nr 2, s. 20-23
 • Celebryta twarzą sekty / Piotr Tomasz Nowakowski // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 14-17
 • Co nauczyciele wiedzą o sektach? / Joanna Wnęk-Gozdek // Nowa Szkoła . - 2005, nr 4, s. 34-38
 • Człowiek a sekty : nadużycia wobec praw i wolności człowieka / M.K. // Przyjaciel Dziecka. - 1998, nr 4-6, s. 28
 • Czy działalność sekt stanowi zagrożenie dla współczesnej rodziny? : konspekt lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych / Grażyna Skoczek //

 • Wychowawca. - 1998, nr 7-8, s. 32-33
 • Czy sekty nadal są groźne? / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 5-9
 • Dlaczego wstępują do sekt? / Urszula Kusio // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s. 25-28
 • Duchowość Nowej Ery / Anna E. Kubiak // Studia Socjologiczne. - 2002, nr 1, s. 43-60
 • Dzieci Diabła / Andrzej Szóstak // Śląsk. - 2000, nr 8, s. 48
 • Ekumenicznie o sektach / Bożena Fels // Śląsk. - 2004, nr 9, s. 52-54
 • Jak obronić młodzież przed sektami? / Michał Kapias // Edukacja i Dialog . - 2000, nr 6, s. 62
 • Jak sekty werbują ? / Piotr Tomasz Nowakowski // Sekty i Fakty. - 2008, nr 2, s. 9-18
 • Jak z młodzieżą rozmawiać o sektach ? / Robert Tomasz Ptaszek // Sekty i Fakty. - 2008, nr 2, s. 5-8
 • Jan Paweł II o zjawisku rozwoju sekt i New Age cz.1 / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2005, nr 24-25, s. 4-7
 • Jan Paweł II o zjawisku rozwoju sekt i New Age cz.2 / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2005, nr 26-27, s. 4
 • Kiedy sekty dążą do władzy cz.1 / Aleksander Novopashin // Sekty i Fakty . - 2004, nr 21, s. 7-8

 • Kiedy sekty dążą do władzy cz.2 / Aleksander Novopashin // Sekty i Fakty . - 2004, nr 22-23, s. 15-17
 • Kim jesteś Wodniku? : New Age / Piotr Janaszek // Sekty i Fakty. - 2001, nr 9, s. 34-35
 • Kontrowersje związane z posługiwaniem się określeniem sekta / Ireneusz Kamiński // Sekty i Fakty. - 2009, nr 2, s. 30-33
 • Kościoły i sekty w Polsce / Mariusz Gajewski // Sekty i Fakty. - 2001, nr 11, s. 39-42
 • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatecznych : mormoni / Mariusz Gajewski // Sekty i Fakty. - 2001, nr 9, s.36-39
 • Kościół Zjednoczenia w Kanadzie i USA / Derek Dondor // Sekty i Fakty . - 2001, nr 9, s. 17
 • L`Osservatore Romano o sektach i kultach satanicznych / Bożena Fels // Sekty i Fakty. - 2001, nr 9, s. 24-26
 • Międzynarodowe problemy z sektami i noworeligijnymi kultami / Tomasz Gandow // Sekty i Fakty. - 2001, nr 9, s. 15-16
 • Mormoni - amerykański wynalazek religijny / Antoni Leśniak // Sekty i Fakty . - 2001, nr 11, s. 45
 • Nastolatki i sekty cz. 1 : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 14, s. 12
 • Nastolatki i sekty cz. 2 : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 16, s. 12
 • Nastolatki i sekty cz. 3 : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 18, s. 12
 • Nastolatki i sekty cz. 4 : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 20, s. 12
 • Nauczyciele wobec problemu sekt / Mieczysław Dudek // Sekty i Fakty. - 2007, nr 31, s. 42-45
 • Neopoganizm i nacjonalizm cz. 1 / Jarosław Tomasiewicz // Sekty i Fakty . - 2002, nr 14, s. 25-26
 • Neopoganizm w dobie New Age / Jarosław Tomasiewicz // Sekty i Fakty . - 2002, nr 15, s. 20-23
 • New Age - próba definicji / Dariusz Pietrek // Sekty i Fakty. - 2003, nr 16, s. 31-32
 • New Age świadomość bez granic cz.1 / Paweł Możdżyński // Remedium . - 1999, nr 6, s. 31-32
 • New Age świadomość bez granic cz.2 / Paweł Możdżyński // Remedium . - 1999, nr 7-8, s. 32-33
 • Nie dajmy się zwerbować! : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Tatiana Witkowska // Między nami polonistami. - 2005, nr 4, s. 29-31
 • Niebezpieczne wpływy sekt na funkcjonowanie rodziny / Bartosz Jakubowski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2,s. 42-45
 • "Niebo w płomieniach" dzisiaj... : młodzieżowe ruchy religijne czy niebezpieczne sekty? cz. 1 / Jan Tatarowicz //Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 30
 • "Niebo w płomieniach" dzisiaj... : młodzieżowe ruchy religijne czy niebezpieczne sekty? cz. 2 / Jan Tatarowicz //Nowa Szkoła. - 1996, nr 2, s. 25
 • Nieuświadomione zagrożenie / Beata Witek // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 26-27
 • Nowi poganie / Piotr Wiench // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 4, s. 21-25
 • Nowi znajomi chcą pomóc, czy próbują zwerbować? / Katarzyna Cichecka // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 26-27, s. 4 i 18
 • Ochrona zdrowia psychicznego a psychomanipulacja / Tadeusz Hanausek // Sekty i Fakty. - 2000, nr 8, s. 31-34
 • Opętani, zagubieni w rzeczywistości poszukujący przewodników duchowych : czyżby renesans Szatana i społecznego racjonalizmu? / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1996, nr 2, s. 25-29
 • Panorama definicji sekt / Dariusz Kuncewicz // Sekty i Fakty. - 2009, nr 2, s. 18-22
 • Parę słów o samouzdrawianiu w New Age / Anna Białowąs // Sekty i Fakty . - 2007, nr 33, s. 14-16
 • Patrzeć trzeźwo na sekty / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2005, nr 24-25, s. 63-67
 • Poczytajmy o sektach / Ewa Bilska // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 45-49
 • Poganizm i neopoganizm cz. 2 / Jarosław Tomasiewicz // Sekty i Fakty . - 2002, nr 13, s. 34-36
 • Pogróżki Bractwa Himawanti / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2002, nr 13, s. 25-27
 • Pomoc rodzimie z "problemem sekty" w ujęciu systemowym / Dariusz Kuncewicz //

 • Sekty i Fakty. - 2007, nr 30, s. 37-40
 • Postawy młodzieży licealnej wobec sekt / Anna Szczepanik // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2-3, s. XI-XII
 • Powrót do przeszłości / Kinga Kunowska // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 25-27
 • Poznajmy się lepiej : vademecum informacji o sektach cz.1 / Piotr Tomasz Nowakowski // Sekty i Fakty. - 2002, nr 14, s. 37-41
 • Poznajmy się lepiej : vademecum informacji o sektach cz.2 / Piotr Tomasz Nowakowski // Sekty i Fakty. - 2002, nr 15,s. 34-38
 • Pranie mózgu / Tomasz Witkowski // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 28-31
 • Przeciwdziałanie ekspansji sekt w Polsce - działania prawne i polityczne / Ireneusz Kamiński // Sekty i Fakty. - 2006, nr 28-29, s. 32-38
 • Przyczyny wstępowania i następstwa pozostawania w strukturach organizacyjnych sekty / Magdalena Musialik // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2002, nr 1, s. 11-34
 • Przyczyny wstępowania młodych do sekt / Joanna Wnęk-Gozdek // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 10-13
 • Psychologiczne oddziaływanie sekty / Mariusz Gajewski // Sekty i Fakty . - 2005, nr 26-27, s. 35-39
 • Rozpoznaję zagrożenia - sekty : konspekt lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych i licealnych / Czesława Baś //Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 22
 • Różokrzyżowcy : sekty w historii / Jarosław Pieniek // Sekty i Fakty. - 2001, nr 10, s. 38-42
 • Samochód dla króla Dawida : świadkowie Jehowy / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2001, nr 9, s. 32-33
 • Satanizm i czarna magia we Włoszech / Cecilia Gatto Trocchi // Sekty i Fakty. - 2001, nr 12, s. 20-23
 • Satanizm jako przejaw patologicznego rysu kultury współczesnej w opinii studentów UMCS / Agnieszka Wójcik // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2003, nr 3/4, s. 142-151
 • Sekta - jej istota, przejawy i metody działania / Jarosław Gara // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 39-41
 • Sekta - zagrożenie dla młodych / Edyta Bąk-Buczak // Edukacja i Dialog . - 2004, nr 4, s. 67-72
 • Sektom "nie" Program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych / Marzena Borowska // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s.34-39
 • Sekty - co każdy powinien wiedzieć / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2002, nr 14, s. 12-13
 • Sekty - etiologia powstawania i rozwoju / Joanna Frankowiak // Nowa Szkoła . - 2008, nr 4, s. 42-48
 • Sekty - nadużycia wobec praw i wolności człowieka / Ireneusz Kamiński // Sekty i Fakty. - 2004, nr 21, s. 43-44
 • Sekty - pułapka adolescencji / Izabela Smoczyńska // Remedium. - 1998, nr 4, s. 9-12
 • Sekty - uzależnienie i duchowość bezdroży / E.P. // Wychowawca. - 1996, nr 1, s. 15
 • Sekty - zagrożenie XXI wieku / Małgorzata-Renata Ilnicka // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 3, s. 3-5
 • Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji / Marta Rubaj // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 47-52
 • Sekty / Marek Dziewiecki // Arka. - 2001, nr 37, s. 12-14
 • Sekty czyli niebezpieczny miraż / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 8, s. 1-3
 • Sekty i kulty destrukcyjne we współczesnym świecie / Sekty // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 6, s. I-III
 • Sekty i metoda autorytetu / Piotr Tomasz Nowakowski // Sekty i Fakty. - 2005, nr 24-25, s. 77-78
 • Sekty i nowe ruchy religijne wyzwaniem dla duszpasterstwa parafialnego / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2001, nr 11, s. 36-38
 • Sekty i terroryzm / Henri-Pierre Debord // Sekty i Fakty. - 2002, nr 15, s. 13-17
 • Sekty i terroryzm cz. 1 / Henri-Pierre Debord // Sekty i Fakty. - 2002, nr 15, s. 12-17
 • Sekty i terroryzm cz. 2 / Henri-Pierre Debord // Sekty i Fakty. - 2003, nr 16, s. 11-13
 • Sekty i zagrożenia z nimi związane / Eugenia Mandal // Chowanna. - 1998, t. 1, s. 18-23
 • Sekty jako zjawiska z kręgu patologii społecznej / Natalia Stankowska // Auxilium Sociale: wsparcie społeczne. - 2004, nr 1, s. 142-149
 • Sekty narodowe / Andrzej Zwoliński // Sekty i Fakty. - 2002, nr 15, s. 28-29
 • Sekty polityczne / Andrzej Zwoliński // Sekty i Fakty. - 2002, nr 13, s. 4-7
 • Sekty rasistowskie / Andrzej Zwoliński // Sekty i Fakty. - 2002, nr 14, s. 9-11
 • Sekty religijne - przyczynek do strategii obrony / Zoran Luković // Sekty i Fakty. - 2006, nr 28-29, s. 39-46
 • Sekty w Austrii / Piotr Tomasz Nowakowski // Sekty i Fakty. - 2004, nr 22-23, s. 22-28
 • Sekty w szkole / Dorota Kwaśniak // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 20-21
 • Sekty w szkole / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 18-21
 • Sekty w szkole? / Janusz Bujak // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 73-76
 • Sekty wchodzą do szkół / Piotr Tomasz Nowakowski // Sekty i Fakty. - 2001, nr 10, s. 4-7
 • Sekty zagłady u schyłku XX wieku / Anna Mikołejko // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 4, s. I-XVI
 • Sekty zagrożeniem dla młodzieży / Celina Kotusz // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 6, s. I-III
 • Sekty zagrożeniem dla współczesnych rodzin / Andrzej Tokarczyk // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1-2, s. 101-109
 • Sekty, młodzież, szkoła - edukacja i profilaktyka / Mariusz Gajewski // Sekty i Fakty. - 2005, nr 24-25, s. 23-40
 • Sekty, władza i pieniądze / Tadeusz Hanausek // Sekty i Fakty. - 2001, nr 9, s. 11-14
 • Skąd się bierze szatan w szkole? / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1999, nr 6, s. 44-47
 • Socjotechniki i psychomanipulacja sekt / Joanna Wnęk-Gozdek // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 66-70
 • Spór o sektę / Mariusz Gajewski // Sekty i Fakty. - 2001, nr 10, s. 14-15
 • Szatański spisek / Karolina Drwal // Śląsk. - 2000, nr 8, s. 46
 • Terroryzm w sektach / Jaśmina Puchała // Sekty i Fakty. - 2002, nr 14, s. 14-17
 • Totalitarne sekty a demokratyczne państwo / Aleksander Novopashin // Sekty i Fakty. - 2005, nr 24-25, s. 56-61
 • Traktat o wpływie nosa na cykle czyli biorytmy / Dariusz Pietrek // Sekty i Fakty. - 2001, nr 12, s. 41-42
 • Ucieczka od wolności? / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 1999, nr 7-8, s. 6-15
 • Uwaga! sekty! / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 21
 • W objęciach sekty / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 13
 • W pułapce sekty / Barbara Rojek // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 83-89
 • W sieci sekt / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 39-41
 • W szkolnym mundurku : sekty w szkołach / Andrzej Zwoliński // Sekty i Fakty . - 2001, nr 10, s. 8-13
 • Wakacyjna przygoda? : manipulacja psychologiczna "pierwszego kontaktu" w sektach / Joanna Łuczyńska // Sekty i Fakty. - 2001, nr 10, s. 33-34
 • Werbowanie / Danuta Sitko // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 19
 • Więzienie, Dobra Nowina i ...Świadkowie Jehowy / Tadeusz Sadowski // Sekty i Fakty. - 2000, nr 8, s. 36
 • Wychowawca wobec problemu sekt / Andrzej Zwoliński // Wychowawca . - 2002, nr 10, s. 24-25
 • Wyjść z sekty : świadectwo tych, którym się udało / Grzegorz Fels // Sekty i Fakty. - 2001, nr 10, s. 43-45
 • Wyzwanie Ery Wodnika : New Age / Piotr Janaszek // Sekty i Fakty. - 2000, nr 8, s. 10-11
 • Z historii spirytyzmu / Andrzej Zwoliński // Sekty i Fakty. - 2002, nr 12, s. 17-19
 • Zagrożenia negatywnego wpływu na dzieci i młodzież / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1-2, s. 87-97
 • Zagrożenia związane z sektami : Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych /Anna Koster // Wychowawca . - 2008, nr 7-8, s. 36-37oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka, luty 2015 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość