Strona główna

Semestr zimowy


Pobieranie 19.44 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.44 Kb.
Program ćwiczeń z histologii, embriologii i cytologii

Dla studentów Wydziału Lekarskiego Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
SEMESTR ZIMOWY

Ćwiczenie 1. Cytologia cz. 1. Błony biologiczne. Organella komórkowe: jądro komórkowe, jąderko, centriole, rybosomy, siateczka wewnątrzplazmatyczna. Biogeneza organelli komórkowych. Elektronogramy ultrastruktury komórkowej.

Cwiczenie 2. Cytologia cz.2. Organella komórkowe: mitochondria, aparat Golgiego, lizosomy, cytoszkielet, wtręty cytoplazmatyczne. Biogeneza organelli komórkowych. Elektronogramy ultrastruktury komórkowej. Mitoza. Rodzaje śmierci komórkowej: apoptoza, autofagia, nekroza.

Embriologia

Ćwiczenie 3. Komórka płciowa męska - plemnik. Spermatogeneza. Spermiogeneza. Sperma. Komórka płciowa żeńska - jajo. Owogeneza. Witelogeneza. Zaplemnienie i zapłodnienie. Bruzdkowanie i implantacja. Łożysko.

Ćwiczenie 4. Gastrulacja. Tarczka zarodkowa - jej rozwój i transformacja. Szczeliny, łuki i kieszonki skrzelowe. Topografia narządów płodu ludzkiego. Ciąża mnoga.
Wpływy środowiskowe a wady wrodzone. Regulacja podziałów komórki. Wzrost komórek i jego regulacja.

Ćwiczenie 5. Sprawdzian I: Część teoretyczna: materiał z ćwiczeń (1-4) i wykładów.Histologia

Ćwiczenie 6. Tkanka nabłonkowa: Nabłonki jednowarstwowe - płaski, sześcienny, walcowaty. Nabłonki wielorzędowe. Nabłonki wielowarstwowe. Tkanka gruczołowa: komórki śluzowe, komórki surowicze. Rozwój tkanek. Zróżnicowanie powierzchni komórkowych. Kontakty międzykomórkowe.

Ćwiczenie 7. Tkanka łączna: Komórki, włókna, substancja podstawowa. Tkanki łączne właściwe: galaretowata, sprężysta, włókniste zbite, tłuszczowe. Tkanki łączne oporowe: chrząstka szklista, sprężysta, włóknista . Histogeneza tkanek łącznych.

Ćwiczenie 8. Tkanki łączne oporowe: Kość (blaszkowata, płaska, splotowata). Okostna.


Krew: Osocze, krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi. Chłonka. Tkanka mieloidalna.
Histogeneza kostnienia. Hematopoeza i mielogeneza.
Hodowla tkanek.

Ćwiczenie 9. Tkanka mięśniowa: gładka, poprzecznie prążkowana szkieletowa, sercowa, włókna układu przedsionkowo komorowego serca. Ultrastruktura sarkomeru . Miogeneza.

Ćwiczenie 10. Tkanka nerwowa: Morfologia i klasyfikacja neuronów. Włókna nerwowe. Pień nerwowy. Zakończenia nerwowe. Ultrastruktura synapsy. Glej .Histogeneza tkanek - nerwowej, neuroglejowej i mezoglejowej. Podstawy strukturalne przewodnictwa nerwowego i synaptycznego. Degeneracja i regeneracja włókien nerwowych .Starzenie się komórek.

Ćwiczenie 11. Sprawdzian II: Część praktyczna: opis preparatów mikroskopowych i elektronogramów.

Część teoretyczna: materiał z ćwiczeń (6-10) i wykładów.

Ćwiczenie 12. Układ krwionośny. Naczynia krwionośne włosowate. Tętnice i żyły małe. Tętnice średnie i duże (aorta). Żyły duże. Zespolenia naczyniowe. Serce.

Ćwiczenie 13. Układ limfatyczny: grudki limfatyczne, węzeł limfatyczny, śledziona, grasica. Rozwój naczyń krwionośnych i narządów limfatycznych.
Odpowiedź immunologiczna.

Ćwiczenie 14. Sprawdzian III (forma ustna): Część teoretyczna: materiał z ćwiczeń i wykładów (ćwiczenia 12-13).

Ćwiczenie 15. Zaliczenie zaległości: testy ćwiczeniowe, zaliczenia dla osób z nieobecnościami lub brakiem zaliczeń.

SEMESTR LETNI

Ćwiczenie 1. Jama ustna: Wargi (gruczoły warg), język (brodawki języka, kubek smakowy, gruczoły języka). Migdałki. Błona śluzowa jamy ustnej. Ślinianki: przyuszna, podżuchwowa, podjęzykowa. Rozwój twarzoczaszki. Receptory zmysłu smaku. Podstawy cytodiagnostyki rozmazów z jamy ustnej.

Ćwiczenie 2. Narząd zębowy: Zęby (szlify zębów poprzeczne i podłużne, barwione i niebarwione). Miazga zęba. Ozębna. Dziąsło. Aparat więzadłowy zęba. Odontogeneza zębów w życiu płodowym i pozapłodowym. Komórki szkliwotwórcze - ameloblasty. Komórki zębinotwórcze – odontoblasty. Wpływ czynników wewnątrzustrojowych i zewnątrzustrojowych na rozwój zębów.

Ćwiczenie 3. Układ pokarmowy: przełyk, żołądek, jelito cienkie (dwunastnica, jelito czcze). Jelito grube, wyrostek robaczkowy

Ćwiczenie 4.Duże gruczoły przewodu pokarmowego: Wątroba: hepatocyt, zrazik wątrobowy. Kanaliki żółciowe. Pęcherzyk żółciowy. Trzustka: komórki zewnątrzwydzielnicze i wewnątrzwydzielnicze.
Rozwój przewodu pokarmowego. Rozwój wątroby i trzustki .

Ćwiczenie 5. Sprawdzian I: Część praktyczna: opis preparatów mikroskopowych.

Część teoretyczna: materiał z ćwiczeń (1- 4) i wykładów.

Ćwiczenie 6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego: Przysadka mózgowa. Szyszynka. Tarczyca. Przytarczyce. Nadnercze. Rozwój gruczołów dokrewnych. Wewnątrzwydzielnicza czynność podwzgórza.

Ćwiczenie 7. Układ oddechowy: Krtań. Tchawica. Oskrzela. Pęcherzyki płucne. Nabłonek oddechowy. Rozwój układu oddechowego. Bariera pęcherzykowo włośniczkowa. Komórki narządu powonienia.

Ćwiczenie 8. Układ moczowy: Nerka (nefron, aparat przykłębkowy). Moczowód. Pęcherz moczowy. Cewka moczowa. Rozwój układu moczowego.

Ćwiczenie 9. Układ płciowy męski: Jądro. Najądrze. Nasieniowód. Gruczoł krokowy. Histogeneza układu rozrodczego męskiego. Bariera krew nabłonek plemnikotwórczy. Mechanizmy regulacyjne cyklu płciowego.

Ćwiczenie 10. Układ płciowy żeński: Jajnik. Jajowód. Macica. Pochwa. Histogeneza układu rozrodczego żeńskiego. Mechanizmy regulacyjne cyklu płciowego.

Ćwiczenie 11. Sprawdzian II: Część praktyczna: opis preparatów mikroskopowych i elektronogramów.

Część teoretyczna: materiał z ćwiczeń (6-10) i wykładów.

Ćwiczenie 12. Skóra i jej wytwory: Naskórek, skóra właściwa. Włosy. Paznokcie.
Gruczoły: łojowe, potowe i mlekowe. Rozwój skóry. Czucie skórne.

Ćwiczenie 13.Układ nerwowy i narządy zmysłów. Aparat słuchowy: Narząd spiralny Cortiego i jama bębenkowa. Rozwój aparatu słuchowego.


Narząd wzroku: Rogówka, siatkówka, ciałko rzęskowe, tęczówka, soczewka .Histogeneza oka. Funkcje czopków i pręcików.

Ćwiczenie 14. Sprawdzian III: Część praktyczna: opis preparatów mikroskopowych i elektronogramów.

Część teoretyczna (forma ustna): materiał z ćwiczeń (12-13) i wykładów.

Ćwiczenie 15. Repetytorium: oglądanie i rozpoznawanie preparatów egzaminacyjnych.

Zaliczanie zaległości

Literatura podstawowa:

Histologia Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii pod redakcją M.Zabel. Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013 rok.

Histomorfologia narządu zębowego. Królikowska Prasał I., Czerny K., Majewska T.: Wydawnictwo „CYTO” S.C. Lublin 1995 rok.

Embriologia podręcznik dla studentów medycyny. H. Bartel. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa. Wdanie IV zmienione i uzupełnione 2007 rok.Literatura uzupełniająca:

W. Sawicki: Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012 rok.Histologia. Atlas cytologii i histologii. Sobotta/Hamersen. Tłumaczenie i opracowanie: Maciej Zabel. Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013 rok.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość