Strona główna

Seminarium szkoleniowe biuro projektu


Pobieranie 37.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.33 Kb.

SEMINARIUM

SZKOLENIOWE

BIURO

PROJEKTU
ul. Wejherowska 28

54-239 Wrocław


tel. (071) 794 54 50

fax (071) 794 54 52

biuro@twtf.pl

Przedsiębiorczość akademicka a Jakość Życia”.
Szanowni Państwo,
Realizatorzy projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma”, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zapraszają pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów, tegorocznych absolwentów oraz wszystkich studentów na seminarium szkoleniowe.
Celem seminarium jest promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, przedstawienie kodeksu dobrych praktyk w zakresie stosowania praw własności intelektualnej oraz wspólne zastanowienie się nad możliwością wykorzystania badań naukowych z dziedziny ochrony zdrowia w działalności społecznej i gospodarczej.
Zaproszeni Eksperci przybliżą ideę firm typu „Spin-off / Spin-out”, wskażą na istniejące uwarunkowania i ograniczenia organizacyjne, oraz prawne, a w części warsztatowej podzielą się własnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości wykorzystania kryzysu gospodarczego do rozwoju usług w sektorze ochrony zdrowia.
Projekt „Twoja Wiedza. Twoja Firma” realizuje założenia Dolnośląskiej Strategii Innowacji, jest odpowiedzią na potrzebę transferu wiedzy na rynek usług związanych z jakością życia. Synergia wiedzy z różnych dyscyplin w tym z nauk medycznych, ekonomii, pedagogiki, techniki - w XXI wieku staje się kołem zamachowym dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Mariaż promocji zdrowia z działalnością artystyczną, edukacją, turystyką, animacją kulturalną i społeczną, aktywizacją środowisk lokalnych jest bardzo potrzebny dla ich właściwego funkcjonowania. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w fazie gospodarki nadprodukcji, rynek usług społecznych najprawdopodobniej będzie przeżywał swój renesans. To czy Twoja wiedza się do tego przyczyni – zależy tylko od Ciebie.
Dla wszystkich uczestników seminarium, w ramach otwartego systemu wsparcia, dostępne będą konsultacje z doradcą zawodu, prawnikiem i specjalistą ds. innowacji.
Projekt realizowany jest pod patronatem: Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia.
14 stycznia 2010, godz. 10.00 – 13.30

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

ul. Kochanowskiego 8, 58-500 Jelenia Góra

część wykładowa – bud. H, aula
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 stycznia 2010 pod adresem email: biuro@twtf.pl

lub pod nr faksu: 071 794 54 52.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Tomasz Siemież – Koordynator ProjektuProgram seminarium szkoleniowego

Przedsiębiorczość akademicka a Jakość Życia”


09.45 Rejestracja uczestników


10.00 Otwarcie seminarium, przywitanie uczestników.

dr Anetta Zielińska – Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Agnieszka Sokołowska – opiekun Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości „MERITUM”

10.05 Prezentacja projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma”.Tomasz Siemież – Koordynator projektu
10.15 Przedsiębiorczość akademicka na Dolnym Śląsku.
Stan obecny i perspektywy.


prof. Piotr Wrzecioniarz – prof. Politechniki Wrocławskiej,
rzecznik Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki

11.00 Przedsiębiorstwo typu „Spin-off / Spin-out”.

Cezary Rutka – Prezes Zarządu Fundacji Magnus,

Przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki
11.45 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Warsztaty:


Grupa I Innowatyka a Jakość Życia.

Kryzys gospodarczy szansą dla rozwoju usług w zakresie ochrony zdrowia.

prowadzenie: Piotr Wrzecioniarz – profesor Politechniki Wrocławskiej,

rzecznik Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, właściciel firm consultingowych, Prezes Zarządu TÜVPOL Sp. z o.o. i INTERGEO Sp. z o.o.
Grupa II Mała Firma. Pierwsze kroki własnej działalności gospodarczej.

prowadzenie: Cezary Rutka – konsultant w zakresie innowatyki i działalności

gospodarczej, właściciel firmy Alnair.
Zapraszają:


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM – 14.01.2010


IMIĘ I NAZWISKO

……………………………………………………………………………………

K

M

WIEK UCZESTNIKA*

15-24

25-54

55-64

osoby w wieku 65 +

FUNKCJA / STATUS

……………………………………………………………………………………

(PRACOWNIK NAUKOWY / DOKTORANT / ABSOLWENT / STUDENT) *UCZELNIA

……………………………………………………………………………………

WYDZIAŁ

……………………………………………………………………………………

INSTYTUT

……………………………………………………………………………………

KATEDRA / ZAKŁAD

……………………………………………………………………………………

(PRACOWNICY NAUKOWI I DOKTORANCI) **KIERUNEK STUDIÓW /
ROK NAUKI lub
UKOŃCZENIA


……………………………………………………………………………………

(DOKTORANCI, ABSOLWENCI I STUDENCI) **ADRES EMAIL

……………………………………………………………………………………

TELEFON, FAX

……………………………………………………………………………………

* wybrać właściwe ** dotyczy wymienionych grup
UDZIAŁ W WARSZTATACH

GRUPA I

GRUPA II

Czy prowadzi Pan/Pani własną działalność gospodarczą

lub jest zainteresowany/a prowadzeniem takiej działalności? TAK / NIE
Czy znany jest Panu/Pani model działalności gospodarczej typu „Spin-off / Spin-out” ? TAK / NIE

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu „Twoja Wiedza-Twoja Firma”.
Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody Podpis: ....................................................................


Zgodnie z przepisami z Ustawy o ochronie danych osobowych, informujemy, że Państwa dane osobowe, są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma”, oraz w celu przygotowania dla Państwa kolejnej oferty w ramach projektu. Administratorem danych osobowych jest Venom Systems Sp. z. o.o. z siedzibą w Siechnicach, ul. Polna 10, 55-011 Siechnice. Państwa dane nie są w żadnej formie udostępniane podmiotom trzecim. Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość