Strona główna

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji szkolenia na temat alkoholowy zespóŁ PŁodowy I efekty alkoholowego uszkodzenia płodu fas/fae


Pobieranie 10.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.69 Kb.
Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji szkolenia na temat
ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY

I EFEKTY ALKOHOLOWEGO USZKODZENIA PŁODU FAS/FAE.
Efekty alkoholowego uszkodzenia płodu i alkoholowy zespól płodowy mogą być przyczyną wielu specyficznych opóźnień rozwojowych, a w konsekwencji trudności szkolnych oraz wychowawczych na różnych etapach rozwoju dziecka. Szkolenie to adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych i nie spokrewnionych, osób prowadzących rodzinne placówki ( pogotowia rodzinne , rodzinne domy dziecka ). Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy nt. FAS/FAE w zakresie diagnozy płodowego zespołu alkoholowego i możliwości wspierania rozwoju dziecka z taką diagnozą. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - przewidujemy zajęcia w małej grupie liczącej 15 osób.

Proponowana tematyka szkolenia
 1. Co to jest uzależnienie od alkoholu ?

 2. Rodzina z problemem alkoholowym jako przykład rodziny dysfunkcyjnej.

 3. Zaburzenia rozwoju dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.

 4. Alkohol jako teratogen, wpływ alkoholu na ciążę, prezentacja badań.

 5. Wpływ alkoholu na rozwój psychofizyczny dziecka.

 6. Dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego u noworodków,

- zaburzenia w gromadzeniu informacji oraz w funkcjonowaniu intelektualnym

i motorycznym.
 1. Zaburzenia neurobehawioralne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym szkolnym.


 2. Edukacja dzieci i młodzieży z FAS.

 3. FAS i zaburzenia wtórne u młodzieży.

 4. FAS a zaburzenia przywiązania.

 5. Indywidualna praca diagnostyczna z dziećmi z FAS.

 6. Analiza indywidualnych przypadków.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

w Częstochowie:


Każdy z uczestników szkolenia zostanie zaopatrzony w materiały informacyjne nt. FAS/FAE

oraz otrzyma zaświadczenie dokumentujące ukończenie szkolenia .
Na szkolenie zapraszamy rodziców razem z dzieckiem/dziećmi, albowiem równolegle z zajęciami szkoleniowymi dla opiekunów odbywać się będą zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z FAS/FAE prowadzone przez pedagoga i plastyka.

Szkolenie obejmuje 30 godzin szkoleniowych, dla uczestników będą to 4 spotkania

w godzinach 09.30 – 17.00 w następujących terminach:

 • 20.11.2010 (sobota ) i 21.11.2010 (niedziela),

 • 27.11.2010 (sobota ) i 28.11.2010 (niedziela),Szkolenie odbędzie się w siedzibie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

w Częstochowie, Al. Jana Pawła II nr 82

/ dojazd od strony ul. Chłopickiego /.Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł od osoby.Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o dokonanie wpłaty

w wysokości 50 zł od osoby. Pozostałą kwotę może zrefundować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kierujące na szkolenie.


Zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu osoby prosimy o wpłaty na konto

ING Bank O /Cz-wa Nr 37 10540 1142 1000 0022 9427 2253

z dopiskiem „Szkolenie FAS – listopad 2010”

Prosimy o dokonanie wpłaty i odesłanie załączonego formularza zgłoszenia

w terminie do dnia 10 listopada b.r.

Dodatkowe informacje w sprawie szkolenia można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu tel/fax 34 366 49 91 oraz 34 368 24 24 w środy w godz. 14.00 - 18.00 i w piątki

w godz. 8.30 - 10.30 lub pocztą elektroniczną adopcja_czestochowa@wp.pl

Z poważaniem


Teresa Satława

Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczegow Częstochowie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość