Strona główna

Siegmundsburg; „Haus Am Hochwald


Pobieranie 31.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.33 Kb.

Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH (shw)

„Haus Werraquelle“, Siegmundsburg; „Haus Am Hochwald“, Scheibe Alsbach; Alstadtstraße 51, Eisenach

Ferienhäuser, Sauna, Bowling, Ski, Motorschlitten, Biereisenbahn, Ferienwohnungen

Berufspraktika; praktyki zawodowe; szakmai gyakorlat_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zur Erleichterung der Vorbereitung und des Aufenthaltes bei uns und unseren Partnern übergeben wir hier das

- Aby ułatwić przygotowanie do praktyki oraz pobyt u nas i naszych partnerów oddajemy do dyspozycji poniższą instrukcję
Merkblatt für Praktikanten

Instrukcja dla praktykantów - Zasady postępowania podczas pobytu na praktyce

opracowana przez Partnera z Niemiec Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH


Arbeitsstand: Januar 2013 – styczeń 2013


Bitte beachten Sie folgende grundsätzlichen Hinweise:

 • Proszę uwzględnić poniższe zasadnicze wskazówki:

 1. Sind Sie offen für Neues!

  • Bądź otwarty na nowe doświadczenia!

 2. Zeigen Sie, dass Sie lernen wollen!

  • Wykaż wolę nauki!

 3. Sie sind in einem Dienstleistungsunternehmen tätig, in dem Sie wohnen und arbeiten. Bitte verhalten Sie sich während und außerhalb der Arbeitszeit sowohl zu den Gästen als auch zu den anderen Mitarbeitern freundlich und aufgeschlossen.

 • Spędzasz czas w przedsiębiorstwie usługowym, w którym mieszkasz i pracujesz.

Bądź uprzejmy i otwarty w stosunku do gości oraz innych współpracowników zarówno podczas pracy, jak i w

czasie wolnym. 1. Lächeln Sie!

  • Uśmiechaj się!

 2. Bemühen Sie sich bitte um offene Kommunikation mit der Sprache und „Händen und Füßen“.

  • Staraj się komunikować zarówno przy pomocy języka jak również „mowy ciała“.

 3. Nutzen Sie Ihre Deutschkenntnisse, auch wenn diese sehr schwach sind. Grammatik ist nicht wichtig.

  • Wykorzystuj swoje umiejętności języka niemieckiego, nawet, jeśli są one słabe.

Gramatyka nie jest istotna.

 1. Haben Sie ständig Ihr Wörterbuch, den Arbeitszeitnachweis, einen Zettel und einen Kugelschreiber dabei!

 • Noś zawsze przy sobie swój słownik, kartę czasu pracy, notes i długopis!

 1. Tragen Sie bitte ständig Ihr Namensschild!

  • Noś cały czas swój identyfikator!

 2. Haben Sie keine Angst, zu fragen. Fragen Sie, bis Ihnen alles klar ist!

  • Nie bój się zadawać pytań, Pytaj dotąd, aż zrozumiesz!

 3. In allen Objekten, in denen Sie wohnen werden, wohnen auch andere Gäste und Mieter. Ab 22:00 Uhr ist in den Häusern Ruhe.

  • We wszystkich obiektach, w których będziesz mieszkać, mieszkają także inni goście i najemcy. Od godz. 22:00 jest cisza nocna

 4. In allen öffentlichen Objekten in Deutschland ist das Rauchen prinzipiell verboten. Das gilt für Gemeinschaftsräume, Zimmer, Toiletten, Balkone und andere Räume. Bei Verstoß gegen dieses generelle Rauchverbot kann Ihr Praktikum durch uns abgebrochen werden! Bitte fragen Sie nach den „Raucherinseln“.

  • We wszystkich publicznych obiektach w Niemczech panuje generalnie zakaz palenia. Dotyczy to także pomieszczeń ogólnodostępnych, jak i pokoi, toalet, balkonów i innych pomieszczeń. W przypadku złamania tego generalnego zakazu palenia, może zostać przerwana Twoja praktyka! Proszę, zapytaj w miejscu przebywania, gdzie możesz zapalić.

 5. In Deutschland sind Telefon und Internet prinzipiell kostenpflichtig. In den Hotels wird das Internet nur in Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt. Bitte nehmen Sie Ihr persönliches Internet mit. Sichern Sie, dass Ihr Handy im Ausland funktioniert. Sichern Sie, dass der Simlock entfernt und genügend Geld auf der prepaid – Karte gespeichert ist!

  • W Niemczech korzystanie z Internetu i telefonu hotelowego jest generalnie płatne. W hotelach będzie dany Ci do dyspozycji Internet w wyjątkowych przypadkach. Dlatego, jeżeli weźmiesz laptopa, postaraj się o swój własny mobilny Internet (opłaca się kupić modem w Niemczech z niemiecką siecią). Przed wyjazdem na praktykę sprawdź, czy twój telefon będzie działał za granicą (włączony roaming). Jeżeli masz telefon na kartę, to upewnij się, czy jest zdjęty simlock, abyś mógł zakupić w Niemczech niemiecką kartę sim (wyjdzie taniej na telefonowanie do Polski na tel. stacjonarne). Na Twoim telefonie musi być tyle środków na cały pobyt, abyś mógł odbierać smsy i aby można było do Ciebie zadzwonić w nagłych wypadkach!

 6. Beachten Sie die Checkliste „Mitnahme“!

  • Uwzględnij listę rzeczy, które praktykant musi zabrać ze sobą do Turyngii!


Bitte beachten Sie folgende grundsätzlichen Verhaltensregeln in den Praktikumsbetrieben:

 • Proszę uwzględnić poniższe fundamentalne zasady zachowania w zakładach praktyk:

 1. In den Betrieben arbeiten Sie allein oder zu zweit.

 • W miejscu praktyk pracujesz sam lub w parze.

 • .......

 1. Bei Problemen aller Art wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Chef!

  • W razie jakichkolwiek problemów najpierw zwróć się do swojego szefa!

 2. Wenn Sie von uns in den Praktikumsbetrieb gebracht werden, ist normalerweise immer ein(e) zweisprachige(r) Mitarbeiter(in) dabei. Bitte stellen Sie Ihre Fragen!

  • Gdy będziecie przez nas zawożeni do zakładu praktyk, zazwyczaj zawsze w obecności dwujęzycznego współpracownika. Zadawaj wtedy pytania!

 3. Sie wohnen maximal zu viert in hoteileigenen Zimmern oder nahegelegenen Ferienwohnungen.

  • Mieszkasz maksymalnie w 4 osoby w pokojach hotelowych lub w mieszkaniach należących do hoteli w bliskiej odległości.

 4. Lüften Sie täglich die Zimmer und die Sanitärräume. Lassen Sie die Türen der Sanitärräume geöffnet, wenn diese nicht benutzt werden.

  • Wietrz codziennie pokoje oraz pomieszczenia sanitarne. Zostawiaj otwarte drzwi w łazience po jej użytkowaniu.

 5. Entfernen Sie nach jedem Duschen lange Haare oder andere größere Gegenstände aus den Dusch- und Handwaschbecken.

  • Po wzięciu prysznica sprzątaj łazienkę z długich włosów bądź innych większych przedmiotów znajdujących się w brodziku oraz umywalce.

 6. Trocknen Sie Ihre Kleidungsstücke nicht auf den Heizungskörpern in den Zimmern. Fragen Sie das Management, wo Sie ihre Sachen zum Trocknen aufhängen können.

  • Nie susz prania na grzejnikach w pokoju. Zapytaj kadrę kierowniczą / personel, gdzie możesz wywiesić mokre rzeczy.

 7. Der Aufenthalt in Ihren Unterkünften ist nur den Praktikanten gestattet, denen das Zimmer zugewiesen wurde. Personen, die nicht in dem Zimmer wohnen, ist der Aufenthalt nur in den Gemeinschaftsräumen der Betriebe gestattet.

  • W pokoju , w którym będziesz nocował, możesz przebywać tylko Ty i osoba, z którą dzielisz pokój – inny praktykant. Osoby z zewnątrz (np.: podczas wizyty rodziny itp.) podejmuj w ogólnodostępnych miejscach Twojego zakładu praktyk np. przy recepcji itp..

 8. Melden Sie unverzüglich außergewöhnliche Verunreinigungen und Schäden in Ihrem Zimmer Ihren Chefs.

  • Jeśli zauważysz w swoim pokoju jakiekolwiek niecodzienne (dziwne) zanieczyszczenia bądź inne szkody powiadom o tym natychmiast swojego szefa.

 9. Wechseln Sie bitte regelmäßig die Handtücher und Bettwäsche nach Abstimmung mit Ihrem Chef. Halten Sie Ihr Zimmer sauber. Wechseln Sie selbständig Ihre Müllbeutel in den Sanitärräumen.

  • Zmieniaj regularnie ręczniki oraz pościel po uzgodnieniu tego z szefem. Utrzymuj porządek w swoim pokoju. Zmieniaj samodzielnie woreczki na śmieci w pomieszczeniach sanitarnych.

 10. Das Hotelmanagement wird in unregelmäßigen Abständen Ihr Zimmer kontrollieren.

  • Kadra kierownicza będzie od czasu do czasu sprawdzać Twój pokój.

 11. Werfen Sie bitte keine Speisen weg. Lassen Sie sich aus der Küche nur das und so viel geben oder nehmen Sie sich nur das und so viel vom Büffet, wie Sie essen möchten.

  • Nie wyrzucaj jedzenia. Bierz z kuchni bądź z bufetu tylko to i taką ilość, jaką zdołasz zjeść.

 12. Wenn Sie die Erlaubnis erhalten, sich selbst zu jeder Zeit in der Küche bedienen zu dürfen, gilt das nur für zum Verbrauch vorgesehene Speisen.

  • Jeśli będziesz miał pozwolenie użytkowania kuchni o każdej porze to obowiązuje ono tylko w przypadku określonych potraw, które są już przygotowane do jedzenia

 13. Getränke dürfen mit auf die Zimmer genommen werden. Die Selbstbedienung gilt nur für alkoholfreie Getränke. Leergut bringen Sie umgehend in die dafür vorgesehenen Behälter und sammeln dieses keinesfalls im Zimmer.

  • Możesz zabierać napoje do pokoju. Obowiązuje to tylko w przypadku napojów bezalkoholowych. Opakowania zwrotne zanoś do przeznaczonych do tego celu pojemników. W żadnym wypadku nie przechowuj ich w pokoju.

 14. Wenn Sie das Hotel verlassen (Ausflüge, Disko o.ä.) melden Sie sich bitte in der Rezeption ab. Sagen Sie, wohin Sie gehen und wann Sie zurück sein werden.

  • Jeśli wychodzisz z pokoju (np.: wycieczki, dyskoteka), zgłaszaj to zawsze na recepcji. Powiedz, dokąd idziesz oraz kiedy zamierzasz wrócić.

 15. Die Arbeitszeit beginnt und endet am Arbeitsplatz. „5 Minuten vor der Zeit, ist des Deutschen Pünktlichkeit!“

  • Praca rozpoczyna się i kończy w miejscu pracy. „ Niemiecka punktualność znaczy 5 minut przed czasem!”

 16. Essen, Rauchen, Telefonieren, Internetnutzung, Wäschewaschen u.ä. erledigen Sie außerhalb der Arbeitszeit - vor und nach der Arbeit und in den Pausen.

  • Jedz, pal, rozmawiaj przez telefon, korzystaj z Internetu, rób pranie itp. tylko w czasie wolnym – przed i po pracy oraz w czasie przerwy.

 17. Während der Arbeitszeit bleiben Piercing, Handy, Laptop und Kaugummi im Zimmer!

  • Nie zabieraj do pracy telefonu komórkowego, piercingu, laptopa oraz gumy do żucia!

 18. Führen Sie Ihren Arbeitszeitnachweis und Ihr Praktikumsheft täglich. Lassen Sie mindestens jeden dritten Tag Ihren Arbeitszeitnachweis durch das Management des Praktikumsbetriebes unterschreiben. Diese Arbeitszeitnachweise und Ihren Gesundheitsausweis müssen Sie unbedingt ständig bei sich führen und bei eventuellen Kontrollen des Zolls, der Hygieneinspektion oder ähnliches vorweisen.

  • Wypełniaj codziennie kartę czasu pracy oraz dzienniczek praktyk. Staraj się, co najmniej, co trzy dni dać do podpisania swoją kartę czasu pracy kadrze pracowniczej zakładu praktyk. Kartę czasu pracy oraz książeczką sanitarno-epidemiologiczną miej koniecznie przy sobie, aby w razie ewentualnej kontroli celnej, Kontroli Inspekcji Pracy itp. móc je pokazać.

 19. Die Chefs und das Personal der Praktikumsbetriebe sind nicht berechtigt, Ihre schulischen Praktikumshefte zu unterschreiben. Diese Unterschriften geben Ihnen Frau Müller oder Frau Herzog am Ende des Praktikums nach gemeinsamer Prüfung mit Ihrem Betreuer.

  • Szefowie bądź personel zakładów praktyk nie są upoważnieni do podpisywanie szkolnych dzienniczków praktyk. Dzienniczki te podpiszą na końcu pani Müller albo pani Herzog po sprawdzeniu ich z opiekunem.

 20. Wenn Sie Freizeitanlagen der Betriebe nutzen möchten, fragen Sie bitte zuvor die Rezeption. Gäste haben immer Vortritt!

  • Jeśli chcesz korzystać z udogodnień i obiektów, jakimi dysponuje hotel (typu sauna, solarium, siłownia itp.) zapytaj o to wcześniej na recepcji. Goście mają zawsze pierwszeństwo!

 21. Der Missbrauch von Alkohol außerhalb der Arbeitszeit, der Genuss von Alkohol während der Arbeitszeit, Restalkohol im Blut während der Arbeitszeit und das Zuspätkommen zur Arbeit infolge von Alkoholgenuss sind grundsätzlich untersagt. Wer gegen dieses Verbot verstößt, beendet sofort das Praktikum und fährt auf eigene Kosten vom Praktikumsbetrieb nachhause.

 • Nadużywanie alkoholu po pracy, konsumpcja alkoholu w pracy, resztki alkoholu we krwi podczas pracy oraz spóźnienie się do pracy z powodu spożywania alkoholu są całkowicie zabronione. Kto naruszy tę zasadę, natychmiast przerywa praktykę i jedzie z miejsca praktyk do domu na własny koszt.

 1. In den Betrieben ist es möglich, zweimal während des Praktikums unter Anleitung persönliche Wäsche in Waschmaschinen zu waschen. Dazu benötigen Sie kein eigens Waschpulver. Für das Sortieren (nach Farben und Temperatur) und Bügeln der Wäsche sind Sie selbst verantwortlich.

 • W zakładach można prać swoje rzeczy w pralkach 2 razy podczas całego pobytu pod nadzorem/po odpowiednim instruktażu. Nie ma potrzeby zabierania ze sobą proszku do prania. Każdy jest odpowiedzialny za sortowanie prania (w zależności od koloru oraz wyboru odpowiedniej temperatury) oraz prasowane.

 1. Sollten Sie sich einmal unwohl fühlen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Management mit. Nicht erst nach Beginn der Arbeitszeit! In Abstimmung wird entschieden, ob Sie frei erhalten, zum Arzt gebracht oder andere Maßnahmen ergriffen werden.

 • W razie złego samopoczucia zgłoś to niezwłocznie kadrze kierowniczej, – ale nie dopiero po rozpoczęciu pracy! Następnie zapadnie decyzja, czy będziesz miał wolne, pojedziesz do szpitala bądź zastosowane będzie inne rozwiązanie.

 1. Zum Ende des Praktikums teilen wir oder das Management Ihnen die Zeit Ihrer Abfahrt ab Praktikumsbetrieb mit. Zu diesem Zeitpunkt warten Sie bitte mit allem Gepäck auf Ihre Abholung an der Rezeption.

  • Na końcu praktyki poinformujemy was (albo kadra zakładu praktyk), kiedy zostaniecie odebrani z miejsca praktyk. O umówionej porze bądź gotowy z bagażem i czekaj na recepcji.

 2. Übergeben Sie bei Abreise Ihr Zimmer und den Zimmerschlüssel dem Personal des Praktikumsbetriebes.

  • Nie zapomnij w dniu wyjazdu przekazać pokoju oraz klucza do niego personelowi zakładu praktyk.

 3. Vergessen Sie nicht, Ihren Gesundheitspass bei Abreise mitzunehmen! Sichern Sie bitte, dass Ihr Chef Ihren Arbeitszeitnachweis vollständig unterschrieben hat!

  • Nie zapomnij w dniu wyjazdu zabrać swojej książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz sprawdzić, czy Twój szef podpisał ci kartę czasu pracy (wszystkie dni pobytu w miejscu praktyk)!

 4. Am Ende des Praktikums erhalten Sie ein Zertifikat und Zensuren. Die Zensuren bedeuten aus der Sicht der Praktikumsbetriebe symbolisch:

 • Na końcu praktyki otrzymujesz certyfikat i oceny. Z perspektywy zakładów praktyk mają one znaczenie symboliczne:

6: Możesz natychmiast pracować w tym zakładzie.

5: Możesz znowu przyjechać.

4: Nie otrzymasz już od nas miejsca praktyk.
Wir bitten Sie, diese Hinweise unbedingt zu beachten und wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß im Praktikum bei uns!

Prosimy stosować się do wyżej wymienionych wskazówek i rad. Życzymy wam sukcesu na praktyce u nas. Powodzenia!!


Ihr Team der / Twój zespół


Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH

____________________________________________________________________________________________________________________

Seite von

Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH AG Jena; HRB: 303707 Sparkasse Sonneberg; BLZ: 840 547 22

Oberland 8; 98749 Siegmundsburg geschäftsführende Gesellschafterin: Kto Nr.: 310 110 815

Tel.: 0049 36704 883-0 Frau Christa Müller IBAN:DE 558 405 472 203 101 108 15

Fax: 0049 36704 883-11 www.urlaub-anbieter.com SWIFT: HELADEF1SONhaus.werraquelle@gmx.de Ust. Id. Nr.: DE 175 422 012©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość