Strona główna

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Pobieranie 93.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar93.06 Kb.
Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013

(stan na 11 lutego 2015 r.)
  1. Przewodniczący – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO

  2. Zastępca Przewodniczącego – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
    Ewa Mes


Przedstawiciele Komisji Europejskiej:
1. Maria Galewska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej

European Commission2. Pascal Boijmans - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej

European CommissionI Przedstawiciele strony samorządowej:Lp.


Nazwa instytucjiczłonek


stały zastępca


1.


Przedstawiciel

Instytucji Zarządzającej RPO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

Emilia Kawka-Patek
Ksenia Żółtowska-Gimińska

2.


Instytucja pośrednicząca PO KL – Wydział Zarządzania EFS, Dep. Spraw Społecznych

Łukasz JaworskiMilena Skopińska

3.


Instytucja pośrednicząca PO KL – Wojewódzki Urząd Pracy

Artur JanasBeata Piskorska

4.

Instytucja pośrednicząca PO KL – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dorota WróblewskaIwona Wełnicka

5.


Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Barbara StudzińskaWicestarosta Świecki

Krzysztof BaranowskiStarosta Lipnowski

Mirosław GraczykStarosta Toruński

Zbigniew JaszczukStarosta Żniński


6.
7.


Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zofia TopolińskaWójt Gminy Lniano

Jacek BrygmanWójt Gminy Cekcyn8.


Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-PomorskiegoAndrzej Grabowski

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie


Wojciech Zawidzki

Burmistrz Miasta i Gminy Brześć Kujawski


9.Przedstawiciele miast prezydenckichRafał Bruski

Prezydent Bydgoszczy

Michał Zaleski

Prezydent Torunia


10.

Jacek Kuźniewicz

z-ca prezydenta Włocławka

Robert Malinowski

Prezydent Miasta Grudziądza11.

Ryszard Brejza

Prezydent Miasta Inowrocławia

Andrzej Pałucki

Prezydent Włocławka
12.

Instytucja wdrażająca PROW – Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich

Elżbieta Siemiątkowska
Wojciech Kuraś
13.Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Antoni Pawski
Mariusz Leszczyński

14.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Sebastian Borowiak
Piotr Jaworski

II Przedstawiciele strony rządowej:


Lp.


Nazwa instytucjiStały członek


Zastępca


1.


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – Instytucja Koordynująca RPO

Piotr ZygadłoIzabela Ziątek


2.


Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w BydgoszczyKrzysztof Smoczyk

Anna Kawalerska


3.Ministerstwo Gospodarki

Jan MałeckiJolanta Wikalińska


4.
3 przedstawicieli wskazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Andrzej BaranowskiKrzysztof Dulski

5.

Piotr Mikołajczak


Rafał Lewandowski

6.


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Ryszard KamińskiMarek Nowacki

7.


Wydział Zdrowia -Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy

Agnieszka BańkowskaVioletta Frischke

8.


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy

Zbigniew SulikZbigniew Olkiewicz

9.


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Bydgoszczy

Rafał RewolińskiPaweł Utmańczyk

10.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Toruniu

Sambor Gawiński
Małgorzata Wojdyło

11.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy

Anna CiesielskaElwira Jutrowska

III Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych:Lp.


InstytucjaStały członek


Zastępca1.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
3 przedstawicieli organizacji pracowników

Harald MatuszewskiRada Wojewódzka OPZZ

Ryszard KowalikRada Wojewódzka OPZZ


2.


3.

Wiesław PiotrowskiMiędzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”

Krzysztof NowekMiędzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”

Andrzej Arndt

Forum Związków Zawodowych

Sławomir Wittkowicz

Forum Związków Zawodowych4.Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
3 przedstawicieli ze strony organizacji pracodawców

Hanna Wygocka

Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Lech Światły

Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców5.

6.

Sławomir Szatkowski

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości


Piotr Andrzej Krzyżaniak

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości

Andrzej MatusewiczBCC Związek Pracodawców

Jacek BłażejewskiKujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców


7.Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych

Sławomir BakalarzDyrektor Zarządu

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Przemysław KamyckiEuropejskie Centrum Współpracy Młodzieży8.

Andrzej DrążekStowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

Zbigniew Korniluk Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie
9.

Joanna Kuchta

Fundacja pn. „Kalwaria Pakoska”

Michał Krusiński- Fundacja pn. „Kalwaria Pakoska”


10.

ks. Marek Borzyszkowski-Caritas Diecezji Toruńskiej

Mirosława Tomasik-Caritas Diecezji Toruńskiej
11.

Mieczysław Misiaszek Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”Marek Chojnacki-Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”


12.


Przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego

Przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego


Marek Bieliński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy


Dariusz Boroński

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy13.

Michał Czakowski

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w BydgoszczyKrzysztof Sieg

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy14.

Justyna Morzy

UMK w Toruniu

Paulina Kuć

UMK w Toruniu


15.

Mieczysław Kielar

Wyższa Szkoła Służb Lotniczych
w Bydgoszczy


Ewa Żelazna

Wyższa Szkoła Służb Lotniczych w Bydgoszczy16.

Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Małgorzata Banaszak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość