Strona główna

Składy Rad Osiedlowych – kadencja 2008-20012 I „Stare Miasto”


Pobieranie 22.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.36 Kb.
Składy Rad Osiedlowych – kadencja 2008-20012
I „Stare Miasto”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pani Anna Smolenko

 2. Pan Bogdan Lewandowski

 3. Pani Anna Trafna

 4. Pani Jolanta Aleksiewicz

 5. Pani Maria Antkowiak

 6. Pani Ewa Kucharska

 7. Pan Marian Jóźwiak

 8. Pan Gracjan Andrzejewski

 9. Pan Stanisław Orczyk

 10. Pan Łukasz Meler

 11. Pan Wiesław Sitarek

Na zebraniu Rady Osiedla Nr I wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący - Pani Maria Antkowiak

 2. z-ca przewodniczącego - Pan Bogdan Lewandowski

 3. sekretarz - Pan Gracjan Andrzejewski

 4. skarbnik - Pan Wiesław Sitarek

 5. członek - Pani Anna SmolenkoII „Tysiąclecie”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pani Maria Górska

 2. Pan Leszek Grzechowiak

 3. Pani Mirela Grzechowiak

 4. Pani Jadwiga Korpys

 5. Pan Bogdan Kowalczewski

 6. Pan Kamil Murch

 7. Pan Marek Palacz

 8. Pan Stanisław Poczekaj

 9. Pan Marian Trzaskowski

 10. Pani Kamilla Wesołowska-Czajka

 11. Pan Mirosław Wilkosz

Na zebraniu Rady Osiedla Nr II wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący – Pani Kamilla Wesołowska-Czajka

 2. z-ca przewodniczącego - Pan Kamil Murch

 3. sekretarz - Pan Leszek Grzechowiak

 4. skarbnik - Pan Marek Palacz


III „Winiary”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pan Czesław Kozielski

 2. Pan Jerzy Jagielski

 3. Pani Maria Wojtkowiak-Gross

 4. Pan Jan Chełkowski

 5. Pani Anna Trzaskawka

 6. Pan Zdzisław Lesiński

 7. Pani Zdzisława Perek-Reformat

 8. Pan Łukasz Jaskólski

 9. Pan Marian Zieliński

 10. Pan Marek Burzynski

 11. Pan Marek Kowalik

Na zebraniu Rady Osiedla Nr III wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący – Pan Czesław Kozielski

 2. z-ca przewodniczącego - Pan Jerzy Jagielski

 3. sekretarz – Pani Anna Trzaskawka

 4. skarbnik - Pani Maria Wojtkowiak-Gross

 5. członek - Pan Marian Zieliński


IV „Arkuszewo”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pan Janusz Brzuszkiewicz

 2. Pan Marek Jabłoński

 3. Pan Aleksander Ditbrener

 4. Pan Krzysztof Dyka

 5. Pan Jarosław Sikora

 6. Pan Krystian Polus

 7. Pan Stanisław Stupczyński

Na zebraniu Rady Osiedla Nr IV wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący – Pan Janusz Brzuszkiewicz

 2. z-ca przewodniczącego – Pan Aleksander Ditbrener

 3. sekretarz – Pan Krystian Polus

 4. skarbnik – Pan Marek Jabłoński

 5. członek - Stanisław Stupczyński


V „Kawiary – Osiniec”


VI „Grunwaldzkie”

Członkowie Rady Osiedla: 1. Pani Krystyna Djaczuk

 2. Pani Maria Kocoń

 3. Pan Łukasz Koralewski

 4. Pani Danuta Małolepsza –Patalas

 5. Pani Wanda Wesołowska

 6. Pan Jan Socha

 7. Pani Szarzyńska Iwona

 8. Pan Szarzyński Jan

 9. Pan Zieliński Edmund

Na zebraniu Rady Osiedla Nr VI wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący – Pani Maria Kocoń

 2. z-ca przewodniczącego – Pan Łukasz Koralewski

 3. sekretarz Pani Krystyna Djaczuk

 4. skarbnik pan Jan Szarzyński

 5. członek zarządu - Pan Jan SochaVII „Pustachowa –Kokoszki”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pan Jerzy Chorn

 2. Pani Helena Kozubińska

 3. Pan Henryk Gędek

 4. Pan Jerzy Gogolik

 5. Pan Henryk Leśny

 6. Pan Henryk Lisiecki

 7. Pan Grzegorz Skupiński

Na zebraniu Rady Osiedla Nr VII wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący – Pan Henryk Gędek

 2. z-ca przewodniczącego – Pan Jerzy Chorn

 3. sekretarz/skarbnik – Pan Grzegorz Skupiński

 4. członek - Pani Helena Kozubińska

 5. członek - Pan Jerzy Gogolik

 6. członek - Pan Henryk Leśny

 7. członek - Pan Henryk LisieckiVIII „Dalki”

Członkowie Rady Osiedla: 1. Pani Małgorzata Cichomska

 2. Pan Eugeniusz Fąfara

 3. Pani Jadwiga Komornicka

 4. Pan Ryszard Kustra

 5. Pani Bogumiła Orzechowska

 6. Pani Kamilla Orzechowska

 7. Pani Małgorzata Ratajczak

Na zebraniu Rady Osiedla Nr VIII wybrano Członków Zarządu:

 1. przewodniczący – Pani Małgorzata Cichomska

 2. z-ca przewodniczącego – Pani Bogumiła Orzechowska

 3. sekretarz/skarbnik – Pani Małgorzata Ratajczak

IX „Piekary”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pani Hanna Rewers

 2. Pan Marek Nowak

 3. Pani Czesława Kowalska

 4. Pani Małgorzata Górna

 5. Pan Wojciech Fajfer

 6. Pan Wiesław Zygmunt

 7. Pan Sławomir Menz

Na zebraniu Rady Osiedla Nr IX wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący - Pani Hanna Rewers

 2. z-ca przewodniczącego - Pan Sławomir Menz

 3. sekretarz - Pan Marek Nowak

 4. skarbnik - Pan Małgorzata Górna

 5. członek - Pani Czesława Kowalska

 6. członek – Pan Wojciech Fajfer

 7. członek – Pan Wiesław Zygmunt


X „Skiereszewo” 10.06.2008r.
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pan Krzysztof Szarwark

 2. Pan Kazimierz Stolarek

 3. Pani Gabriela Błachowiak

 4. Pan Zenon Kościański

 5. Pan Aleksy Siudziński

 6. Pan Stanisław Rączka

 7. Pan Jerzy Nadoliński

Na zebraniu Rady Osiedla Nr X wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący - Pan Kazimierz Stolarek

 2. z-ca przewodniczącego - Pan Zenon Kościański

 3. sekretarz - Pani Gabriela Błachowiak

 4. skarbnik - Pan Stanisław Rączka

 5. członek - Pan Jerzy Nadoliński

 6. członek - Pan Aleksy Siudziński

 7. członek - Pan Krzysztof Szarwark


XI „Konikowo”


XII „Róża”
Członkowie Rady Osiedla:

 1. Pan Jerzy Gołańczyk

 2. Pan Czesław Wilkosz

 3. Pani Krystyna Biernacka

 4. Pan Andrzej Ciążyński

 5. Pani Grażyna Staniszewska

 6. Pan Michał Staniszewski

 7. Pan Włodzimierz Sokołowski

Na zebraniu Rady Osiedla Nr XII wybrano Członków Zarządu: 1. przewodniczący – Pan Jerzy Gołańczyk

 2. z-ca przewodniczącego – Włodzimierz Sokołowski

 3. sekretarz – Pan Andrzej Ciążyński

 4. skarbnik – Pani Grażyna Staniszewska

 5. członek – Pan Michał Staniszewski

 6. członek - Pan Czesław Wilkosz

 7. członek - Pani Krystyna Biernacka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość