Strona główna

Skrót Nazwa angielska Znaczenie


Pobieranie 84.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar84.84 Kb.


Słownik skrótów związanych z technologią informacyjną


Skrót

Nazwa angielska

Znaczenie

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

7-bitowy kod, przyporządkowujący liczbom: litery, cyfry i znaki.

BIOS

Basic Input/Output System

Podstawowy system wejścia-
wyjścia, zapisany w pamięci stałej

Bluetooth

Bluetooth

Technologia komunikacji krótkiego zasięgu

Bps

Bits per second

Bit/s - podstawowa jednostka opisująca szybkość transmisji danych

Cache

Cache

Pamięć podręczna procesora

CD-ROM

Compact Disc – Read Only Memory

Płyta do odczytu danych światłem laserowym

COM

Component Object Model

Port szeregowy

CPU

Central Processing Unit

Procesor komputera

CRT

Cathode-Ray Tube

Monitory kineskopowe

DDR SDRAM

Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory

rodzaj pamięci typu RAM stosowany w komputerach, jako pamięć operacyjna oraz jako pamięć kart graficznych i podobnych

DNS

Domain Name System

System zamieniający adresy mnemoniczne na adresy IP (numeryczne)

DownLoading

DownLoading

Ściąganie danych z Internetu

DPI

Dots per inch

Liczba plamek przypadająca na cal, jednostka rozdzielczości drukarek

DSL

Digital Subscriber Line

Cyfrowa linia abonencka, technologia szerokopasmowa

DTP

Desktop Publishing

Sprzęt i oprogramowanie służące do publikacji

DVD

Digital Video Disc

Standard zapisu danych na optycznym nośniku danych

E-banking

E-banking

Bankowość elektroniczna

E-business

E-business

Biznes elektroniczny

E-commerce

E-commerce

Handel elektroniczny

E-government

E-government

Administracja elektroniczna

E-learning

E-learning

Nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.

E-mail

E-mail

Poczta elektroniczna

EPROM

Erasable Programmable Read-Only Memory

Rodzaj pamięci programowalnej

Extranet

Extranet

Prywatna sieć z wyszczególnionymi użytkownikami na zewnątrz

FAT

File Allocation Table

System zapisu plików na małych dyskach

FireWall

Firewall

Zapora sieciowa – system zabezpieczeń sieci przed intruzami

FireWire

FireWire

Standard komunikacji szybką magistralą szeregową

Freeware

Freeware

Oprogramowanie dostępne za darmo, bez opłat licencyjnych

FTP

File Transfer Protocol

Protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwery lub z serwerów w sieci

GNU

GNU's Not Unix

Wolne oprogramowanie

GPRS

General Packet Radio Service

Sposób pakietowego przesyłania danych w sieciach GSM

GPS

Global Positioning System

System nawigacji satelitarnej

GUI

Graphical User Interface

Graficzny interfejs użytkownika

Hardware

Hardware

Sprzęt komputerowy

HDD

Hard Disk Driver

Twardy dysk

Host

Host

Komputer podłączony do sieci

Hotspot

Hotspod

Otwarty i dostępny publicznie punkt
dostępu do Internetu

HTTP

HyperText Transfer Protocol

Protokół przesyłania stron www

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure

Protokół http szyfrowany protokołem SSL - kodowanie danych

I/O

Input/Output

Urządzenia wejścia / wyjścia

ICT

Information and communications technology

Technologia informacyjna i komunikacyjna

IM

Instant Messenger

Program pozwalający na natychmiastową komunikację w Internecie

IMPA

Internet Message Access Protocol

Jednym z dwóch najbardziej rozpowszechnionych standardów protok. e-mail

Intranet

Intranet

Sieć komputerowa ograniczająca się do jednej firmy

IP adres

Internet Protocol

Liczba opisująca obiekt w sieci np. komputer. Adres numeryczny

IrDA

Infrared Data Association

Standard transmisji danych w podczerwieni

ISP

Internet Service Provider

Firma oferująca usługi dostępu do sieci Internet

IT

Information technology

Technologia informacyjna

Joystick

Joystick

Manipulator do gier w postaci drążka, kierownicy

LAN

Local Area Network

Lokalna sieć przewodowa np. w szkole

LCD

Liquid Crystal Display

Monitor oparty na technologii ciekłego kryształu

LED

Light-emitting Diode

Dioda emitująca światło, podczerwień, nadfiolet

LPT

Line Print Terminal

Port równoległy np. do podłączenia drukarki

MainFrame

Main Frame

Komputer o dużej mocy obliczeniowej

MAN

Metropolitan Area Network

Duża sieć komputerowa obejmująca miasto

NTFS

New Technology File System

System zapisu plików na dużych dyskach

OpenSource

Open Source

Odłam ruchu wolnego oprogramowania

OSI

Open System Interconnection

Model łączenia systemów otwartych w sieciach

PC

Personal Computer

Komputer osobisty

PCI

Peripheral Component Interconnect

Magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń

PDA

Personal Digital Assistant

Osobisty asystent cyfrowy, palm top, komputer kieszonkowy

Phishing

Phishing

W branży komputerowej, wyłudzanie poufnych informacji osobistych

Podcasting

Podcasting, Podcast

Forma publikacji dźwiękowej lub filmowej w Internecie

POP3

Post Office Protocol version 3

To protokół i serwer poczty przychodzącej

POP-UP

POP-UP

Wyskakujące okienka to jedna z funkcji stron WWW

PS/2

PS/2

Złącze, port wejścia klawiatury (fioletowy) i myszy (zielony)

RAM

Random Access Memory

Pamięć o dostępie swobodnym

RJ12

Registered Jack – Type 12

Gniazdo sieciowe do podłączania kabla sieci

RJ45

Registered Jack – Type 45

Gniazdo sieciowe do podłączania kabla sieci

ROM

Read-Only Memory

Pamięć tylko do odczytu

RS-232

Recommended Standard – Type 232

Standard łącza i magistrali szeregowej

RSI

Repetitive Strain Injury

Urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien.

RSS

Really Simple Syndication

Rodzina formatów sieciowych,
opartych na języku XML służących do publikacji

Shareware

Shareware

Oprogramowaniem, za które możesz zapłacić po wstępnym okresie użytkow.

SMS

Short Message Service

Usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

To protokół i serwer poczty wychodzącej

Software

Software

Oprogramowanie

SSL

Secure Socket Layer

System, który zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera.

TCO’99
Norma dotycząca emisji promieniowania i ergonomii pracy przy monitorze

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Protokół przesyłania danych w Internecie

Touchpad

Touchpad

Płaszczyzna dotykowa w laptopach

Trackball

Trackball

Manipulator kulkowy

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

Uniwersalny System Telekomunikacji, najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.

Upgrade

Upgrade

Aktualizacja oprogramowania

Uploading

Uploading

Wysyłanie danych do Internetu

UPS

Uninterruptible Power Supply

Zasilacz nieprzerwanie dostarczający energię elektryczną

URL

Uniform Resource Locator

Ujednolicony format
adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w
sieciach

USB

Universal Serial Bus

Uniwersalny port komunikacyjny dla komputerów

VGA

Video Graphics Array

Jeden ze standardów kart graficznych

VoIP

Voice over Internet Protocol

Technologia umożliwiająca
przesyłanie mowy za pomocą Internetu

WAN

Wide Area Network

Rozległa sieć komputerowa

WiFi

Wireless Fidelity

Standard bezprzewodowej sieci lokalnej opartych na kom. radiowej

WLAN

Wireless Local Area Network

Bezprzewodowa sieć lokalna

WWW

World Wide Web

Ogólno światowa sieć oparta na hipertekstach i hiperłączach

WYSIWYG

What You See Is What You Get

Widok na ekranie zgodny z widokiem na wydruku
.

/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość