Słownik kultury chrześcijańskiejPobieranie 21.55 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar21.55 Kb.
Ćwiczenie 1

Z rozsypanych elementów opisów bibliograficznych kilku typów dokumentów, proszę ułożyć poprawny opis poszczególnych dokumentów, dokonując niezbędnych poprawek zgodnie z poznanymi na zajęciach schematami opisu bibliograficznego, następnie proszę ułożyć całość w bibliografię załącznikową o jednolitej szacie typograficznej (atrybuty czcionek, ujednolicony zapis).


Nicole Lemaître, Marie Thérèse Quinson, Véronique Sot

przełożył i uzupełnił Tadeusz Szafrański

pax

Warszawa


1997

Słownik kultury chrześcijańskiej

Wydanie II

Warszawa

Jerzy Ziomek

1976

PWN


Renesans

2007


Średniowieczna teoria literatury w Polsce: rekonesans

Wrocław


Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,

Teresa Michałowska

Johan Huizinga

Warszawa


Przełożył Tadeusz Brzostowski

1998


Posłowie Stanisław Herbst

PIW


Wydanie szóste

Jesień średniowiecza

Wstępem opatrzył Henryk BaryczLiteratura europejska i łacińskie średniowiecze

Tłumaczenie i opracowanie Andrzej Borowski

Kraków

Ernst Robert Curtius1997

wydanie drugie poprawioneTowarzystwo Wydawców i Autorów Prac Naukowych "Universitas",

Od czystej formy do literatury faktu: główne teorie i programy literackie XX stulecia

Artur Hutnikiewicz1974

Warszawa

"Wiedza Powszechna"

wydanie IIILiteratura polska. Przewodnik encyklopedyczny.

Tom drugi N-Ż

Warszawa

PWN


1989

Wydanie piąte, poszerzone

redaktor Julian Krzyżanowski

Wrocław


Słownik barokowej symboliki natury

2000


hasło: Barokowa księga natury

Jacek Sokolski

Red. Jacek Sokolski

wydawnictwo uniwersytetu wrocławskiego

Dekada literacka

Numer trzeci (210) 2006Kryminalni

Joanna Orska

Stronica od 84 do 88

Twórczość

Jerzy Czech

Nowy wspaniały przekład?

1997


Numer czwarty

Rok LIII


Stronica od 83 do 89

Pamiętnik teatralny

Zeszyt 3 i 4 (167-168)

1993


Rok XLII

Kott Jan


Nauczyciel

Stronica od 607 do 610

Pamiętnik literacki

Robert LoobyMit golema w twórczości Brunona Schulza

Stronica od 93 do 107

Zeszyt drugi

2007


Irena Bajerowa

Nowe kierunki językoznawstwa a kultura i etyka

Polonistyka

Numer dziewiąty

Listopad 1988

Stronica od 659 do 668

Wielkie zderzenie

Michał Głowiński

Teksty drugie

Stronica od 199 do 212

Numer trzeci

2002 (75)

strony 129-152

Dziedzictwo niezależności. Krótka historia komunikacyjnego podziemia

Przemysław Czapliński.

Słupskie Prace Filologiczne.

Seria Filologia Polska.

Numer piąty 2007

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama MickiewiczaO moich pracach nad Kochanowskim i nie tylko o Kochanowskim

Janusz Pelc

Rocznik 38

s. 126-134

2003

Latyfundia rajem dla Żydów?

Janusz Tazbir

2005

Nowe Książkinr 8, strona 63

Zawiera rec. książki: Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku autorstwa Murray Jay Rosman wydanej w Warszawie, 2005, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Dokument elektroniczny

Adam Mickiewicz wiersze i świat.

Część 1: widowisko multimedialne

scenariusz programu Agnieszka Zawadowska, Magdalena Maciejewska

rok copyright’u 2000 dysk optyczny (CD-ROM)

Dokument dźwiękowy

Warszawa


"Reader's Digest" Przegląd,

cop. 2005. Ewangelie. CD 1-8 płyt (CD)

CD 1-2, Ewangelia według św. Mateusza. Część I i II (czyta Jerzy Trela).

Niezależna Oficyna Wydawnicza 1982Antologia wierszy wojennych

oprac. Inga [pseud.], Jot Em [pseud.], Spectator [pseud.] grafika Be [pseud.] ; wstęp Krzysztof Zawrat [pseud.]

Warszawa Nazwy oprac. : Iwona Smolka, Jarosław Markiewicz, Aleksander Wirpsza, nazwa aut. grafik : Jan Bokiewicz, nazwa aut. wstępu : A. Wirpsza

http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/kwiatek_czysty_01.

html

MATKA BOSKA KWIETNA

O średniowiecznej pieśni maryjnej

"Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie..."

korzystanie ze strony dnia 15 stycznia 2010Roman Mazurkiewicz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy