Spis treści contents sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Ilona Świercyńska, Małgorzata Golcz-PolaszewskaPobieranie 16.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.49 Kb.SPIS TREŚCI

CONTENTS

Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Ilona Świercyńska,
Małgorzata Golcz-Polaszewska

Influence of rootstock, cultivar and ERGOPLANT biostimulant on the growth


of maiden pear trees in nursery and physiological compatibility 3

Wpływ podkładki, odmiany i biostymulatora ERGOPLANT na wzrost okulantów


gruszy w szkółce i zgodność fizjologiczną
Hanna Dorna, Wanshuo Li, Dorota Szopińska

The effect of priming on germination and vigour of pansy (Viola × wittrockiana Gams.) seeds 15

Wpływ kondycjonowania na kiełkowanie i wigor nasion bratka ogrodowego
(Viola × wittrockiana Gams.)
Aneta Sulborska, Marta Dmitruk, Agata Konarska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Adaptations of Lamium album L. flowers to pollination by Apoidea 31

Przystosowania kwiatów Lamium album L. do zapylania przez Apoidea
Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Zalewska, Beata Zimowska,
Ewa Dorota Król

Pathogenicity of Phoma complanata (Tode) Desm. towards angelica (Archangelica


officinalis
Hoffm.) 45

Patogeniczność Phoma complanata (Tode) Desm. dla arcydzięgla litwora (Archangelica officinalis Hoffm.)


Hasan Yilmaz

An analysis on factors influencing government supported bumble bees use as pollinators by greenhouse producers' in the Mediterranean Coastal Region of Turkey 59

Analiza czynników wpływających na wsparcie rządowe użycia trzmieli jako zapylaczy przez producentów warzyw szklarniowych w śródziemnomorskim rejonie Turcji
Melek Ekinci, Metin Turan, Ertan Yildirim, Adem Güneş, Recep Kotan, Atilla Dursun

Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth, nutrient, organic acid, amino acid and hormone content of cauliflower (Brassica oleracea L. var. botrytis) transplants 71

Wpływ ryzobakterii stymulujących rozwój na wzrost, zawartość substancji
odżywczych, kwasów organicznych, aminokwasów i hormonów u rozsady kalafiora (Brassica oleracea L. var. botrytis)
Beyhan Kibar, Onur Karaağaç, Hayati Kar

Correlation and path coefficient analysis of yield and yield components in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) 87

Analiza korelacji i współczynnika ścieżki dla plonu oraz komponentów plonu kapusty (Brassica oleracea var. capitata L.)


Reelika Rätsep, Kadri Karp, Ele Vool, Tõnu Tõnutare

Effect of pruning time and method on hybrid grapevine (Vitis sp.) ‘Hasanski Sladki’ berry maturity in a cool climate conditions 99

Wpływ czasu i metody cięcia na dojrzałość owoców mieszańców złożonych winorośli (Vitis sp.) ‘Hasanski Sladki’ w warunkach chłodnego klimatu
Veronika Szabó, Zsuzsanna Németh, Anna Sárvári, György Végvári, Károly Hrotkó

Effects of biostimulator and leaf fertilizers on Prunus mahaleb L. stockplants and their cuttings 113

Wpływ biostymulatora oraz nawozów dolistnych na rośliny mateczne i sadzonki Prunus mahaleb L.
Edyta Derkowska, Lidia Sas Paszt, Anton Harbuzov, Paweł Trzciński,
Aleksandra Bogumił

The effect of biopreparations on root growth and microbiol activity in the rhizosphere of apple trees 127

Wpływ biopreparatów na wzrost systemu korzeniowego oraz efektywność mikrobiologii ryzosfery jabłoni
Janusz Lipecki, Iwona Szot, Tomasz Lipa

The effect of cultivar on the growth and relations between growth characters


in “knip-boom” apple trees 139

Wpływ odmiany na wzrost i zależności między cechami wzrostu drzew jabłoni typu „knip-boom”


Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska

Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example


of a commercial plantation in a specialized horticultural farm 149

Plonowanie dwóch odmian truskawki w zależności od sposobu uprawy na przykładzie plantacji towarowej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego


Ewa K. Puchalska

Occurrence of spider mites (Prostigmata: Tetrnaychidae) and phytoseiid mites (Mesostigmata: Phytoseiidae) as their potential enemies, on Norway spruce (Picea abies (L.)) and its cultivars grown in ornamental plant nurseries in Poland 161

Występowanie przędziorków (Prostigmata: Tetrnaychidae) oraz ich potencjalnych
wrogów naturalnych z rodziny dobroczynkowatych (Mesostigmata: Phytoseiidae)
na świerku pospolitym i jego odmianach uprawianych w szkółkach roślin ozdobnych
w Polsce
Katarzyna Seidler-Łożykowska, Romuald Mordalski, Wojciech Kucharski,
Bogdan Kędzia, Jan Bocianowski

Yielding and quality of lavender flowers (Lavandula angustifolia Mill.) from organic cultivation 173Plonowanie i jakość kwiatów lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) w uprawie ekologicznej©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy