Strona główna

Spis treści pg nr 9/2010 prof dr hab inż. Andrzej Karbownik, dr inż. Krzysztof Wodarski: „Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej”


Pobieranie 26.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.69 Kb.
Spis treści PG nr 9/2010
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, dr inż. Krzysztof Wodarski:

„Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej”.


dr inż.Herbert Wirth, mgr Krzysztof Kubacki:

„Nabycie zagranicznego złoża miedzi – realizacja strategii KGHM Polska Miedź S.A”.


dr inż. Jolanta Bijańska:

„Wybrane problemy w prognozowaniu rentowności produkcji węgla kamiennego w kopalniach”.


dr inż.Jolanta Bijańska, dr inż. Krzysztof Wodarski:

„Model symulacyjny dla prognozowania rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego”.


dr Izabela Jonek-Kowalska, dr hab. inż. Marian Turek:

„Źródła efektów koncentracji na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego”.


dr hab. inż. Marian Turek, dr Aneta Michalak:

„Uwarunkowania budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych”.


dr inż. Anna Kijewska, dr hab. inż. Henryk Przybyła prof. Pol. Śl:

„Zastosowanie modeli ekonometrycznych w podejmowaniu proefektywnościowych decyzji w kopalniach węgla kamiennego”.


mgr Agnieszka Dziubińska:

„Uwarunkowania innowacji strategicznej w pozyskiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Perspektywa przemysłu wydobywczego”.


prof. dr hab. inż. Roman Magda, dr inż. Tadeusz Woźny, dr inż. Stanisław Głodzik, dr inż. Jan Jasiewicz:

„Innowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą”.


dr inż. Barbara Kowal:

„Koncepcja identyfikacji strategicznych celów przedsiębiorstwa górniczego w ramach BSC”.


dr inż. Paweł Bogacz:

„Analiza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce”.


prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk:

„Dynamika produkcji i kosztów energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego”.


dr inż. Tadeusz Franik:

„Dynamika inwestowania w górnictwie w okresie przemian gospodarczych w Polsce”.


dr inż. Alicja Byrska-Rąpała:

„Poziom niepewności technicznej w międzynarodowych klasyfikacjach zasobów węglowodorów”


dr hab. inż. L. Jurdziak, mgr inż. J. Woźniak:

„Wpływ cen pozwoleń na emisję CO2 na wielkość zasobów węgla opłacalnych do eksploatacji”.


mgr Agnieszka Bielecka-Szularz:

„Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle regulacji Unii Europejskiej”.


dr inż. Patrycja Pająk:

„Inżynieria finansowa – nowy trend w świetle finansów”.


dr inż. Edyta Brzychczy:

„Identyfikacja źródeł ryzyka ze strony instrumentów pochpdnych dla przedsiębiorstw górniczych”.


prof. dr hab. inż. Roman Magda:

„Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX”.


Ignacy Łuczak, mgr inż. Marta Sukiennik:

„Metody oceny kondycji kopalń”.


dr inż. Dariusz Fuksa:

Wykorzystanie opustów cenowych w polityce kredytowej przedsiębiorstwa górniczego”


dr hab. inż. Ryszard Snopkowski:

„Stochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla jednokierunkowej technologii urabiania”.


dr inż. Arkadiusz Utrata:

Analiza porównawcza metod predykcji wykorzystywanych do krótkoterminowego prognozowania mierników procesu produkcyjnego”.


dr inż. Robert Utrata:

„Wyznaczanie strefy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego na bazie wskaźnika NPV”.


dr inż. Artur Bator:

„Przebieg procesu restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle wydobywczym”.


dr inż. Mieczysław Ślósarz:

„Strategiczne znaczenie zasobów ludzkich w przemyśle wydobywczym”.


dr inż. Jan Kutkowski, Krzysztof Zaniewski:

„Rola wartości pracy i czynników osobowych w efektywnym zarządzaniu produkcją”.


dr inż. Adam Gumiński:

„Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego”.


dr inż. Andrzej Krowiak:

„Rozważania na temat organizacji ratownictwa górniczego w górnictwie węgla kamiennego”.


dr inż. Jacek Domański, dr inż. Andrzej Krowiak:

„Struktura zatrudnienia oraz kwalifikacji ratowników górniczych zatrudnionych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A”.


mgr inż. Kazimierz Gatnar, dr inż. Andrzej Tor:

„Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla a poprawa efektywności ekonomicznej na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A”.


mgr inż. Marek Widera:

„Profilaktyka zagrożeń naturalnych a jej wpływ na koszty w kopalni węgla kamiennego na przykładzie KWK „Rydułtowy-Anna”.


mgr inż. Włodzimierz Mikoda, mgr Marian Hołda:

„Realizacja procesu zabezpieczenia produkcji w Kompanii Węglowej S.A”.


dr inż. Czesław Kubaczka, mgr Andrzej Wróbel, mgr inż. Tomasz Rędzia:

„Ekonomiczna ocena efektywności wykorzystania techniki strugowej na przykładzie KWK „Zofiówka”.


dr hab. inż. Zdzisław Gałaś:

„Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu”.


dr inż. Beata Trzaskuś-Żak:

Wyznaczenie progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej w zależności od podejścia do kosztów stałych na przykładzie kopalni odkrywkowej”.


dr inż. Tadeusz Pindór:

„Sektor węgla kamiennego w Australii – światowy biegun wzrostu i konkurencyjności”.


mgr inż. Dominik Kryzia:

„Analiza zmian koncentracji na światowych rynkach surowców energetycznych”.


dr inż. Marek Karkuła, mgr inż. Dominik Kowal:

„Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach realizacji strategii przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego”.


dr inż. Jerzy Syrkiewicz, mgr Robert Marzec:

„Nowe rozwiązania informatyczne z zakresu oceny i analizy wydobycia węgla kamiennego z uwzględnieniem występujących zagrożeń naturalnych”.


mgr inż. Kazimierz Piotrowski:

„Zarządzanie projektami górniczymi w zakresie inwestycji i remontów – moduł SZYK2/KPT/MZZ”.


dr inż. Czesław Dzedzej:

Informatyczne wspomaganie procesu projektowania i harmonogramowania produkcji górniczej wraz z prognozowaniem zapotrzebowania na podstawowe środki produkcji – moduł SZYK2/KPT/HPR”.


dr inż. Seweryn Tchórzewski:

„Wykorzystanie programu MS Projekt w planowaniu i kontroli projektów realizowanych w KHW S.A”.


dr inż. Stanisław Głodzik, dr inż. Jan Jasiewicz, prof. dr hab. inz. Roman Magda, dr inż. Tadeusz Woźny:

„Dane dotyczące górniczych robót korytarzowych dla systemu informatycznego ułatwiającego gospodarkę środkami technicznymi”.


dr inż. Edyta Brzychczy, dr inż. Jan Jasiewicz:

„Algorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni węgla kamiennego”.


mgr inż. Krzysztof Setlak, mgr inż. Zbigniew Maroszek, inż. Dariusz Kostak, dr inż. Edyta Brzychczy:

„Wspomaganie planowania robót eksploatacyjnych w warunkach Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit”.


mgr Marian Hołda, mgr inż. Jarosław Urbańczyk, mgr inż. Szymon Gaszka:

„Systemy informatyczne wspierające procesy zabezpieczenia produkcji w Kompanii Węglowej S.A”.


dr inż. Marek Kęsek:

„Język R w odkrywaniu wiedzy górniczej”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość