Strona główna

Spis treści Przeglądu Górniczego nr 1/2012 Dr hab inż. Andrzej Kowalski prof. Gig, dr inż. Piotr Gruchlik: „Początki górnictwa węgla kamiennego w Katowicach I problem płytkich wyrobisk górniczych”


Pobieranie 6.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.41 Kb.
Spis treści Przeglądu Górniczego nr 1/2012
Dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG, dr inż. Piotr Gruchlik:

„Początki górnictwa węgla kamiennego w Katowicach i problem płytkich wyrobisk górniczych”


Dr inż. Piotr Bańka, dr inż. Andrzej Jaworski, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa:

„Ocena zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wyrobisk podziemnych metodami analitycznymi”.


Prof. dr hab. inż. Antoni Kidybiński:

„Mierzalne czynniki zagrożenia wyrzutem węgla i metanu w przodku wyrobiska korytarzowego – wg badań na modelu numerycznym”.


Prof. dr hab. inż. Marian Turek, dr inż. Aneta Michalak:

„Problemy wyceny środka trwałego utraconego w wyniku katastrofy górniczej”.


Dr inż. Krzysztof Matuszewski:

„Zagrożenie wybuchami w polskich kopalniach węgla kamiennego”.


Prof. dr hab. inż. Jacek Marian Łączny, dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, dr inż. Paweł Olszewski:

„Ocena zagrożeń czynnikami klimatycznymi w gminach i zakładach górniczych”.


Dr inż. Jarosław Brodny:

„Wpływ obciążenia pulsacyjnego na pracę złącza ciernego”.


Dr inż. Iwona Kupich, prof. dr hab. inż. Janusz Girczas:

„Pozyskiwanie użytecznego osadu z oczyszczania wód kopalnianych kopalń rud Zn-Pb”.


Dr inż. Krzysztof Polak, dr inż. Stanisław Hajdo, mgr inż. Grzegorz Galiniak, mgr inż. Katarzyna Pawlecka:

„Polskie doświadczenia w rekultywacji wodnej wyrobisk poeksploatacyjnych”.


Dr Kaja Gadowska, dr Konrad Tausz:

„Funkcjonowanie ratownictwa górniczego w opiniach wyższego dozoru kopalń”.


„Profesor Bolesław Krupiński we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół z kraju”
„3 Międzynarodowe Forum Producentów kruszyw – sprawozdanie”.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość