Strona główna

Spis treści za rok 2005 artykułY I materiałY


Pobieranie 41.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.25 Kb.
Spis treści za rok 2005

ARTYKUŁY i MATERIAŁY

achremczyk Stanisław, Olsztyńskie badania dziejów Królewca i Kaliningradu

po 1945 roku 409achremczyk Stanisław, Ziemie pruskie w oczach Ignacego Krasickiego 545

bogdan Izabela, Muzyka w szkołach łacińskich Królewca w XVI i pierwszej połowie

XVII wieku 37bogdanowicz Anna, Archiwum Dohna-Finckenstein w zasobie Geheims Staatsarchiv

w Berlinie 315chłosta Jan, Druga wojna światowa we wspomnieniach autorów związanych

z Prusami Wschodnimi 585dajnowicz Małgorzata, Sympatie polityczne mieszkańców guberni suwalskiej przed

I wojną światową (ze szczególnym uwzględnieniem ludności polskiej) 229grabowski Piotr, Szczegółowa topografia Prus Wschodnich i Zachodnich na mapie

Fryderyka Leopolda Schröttera (1796-1802) 555hochleitner Janusz, Ziemia pruska w przekazach hagiograficznych poświęconych

św. Wojciechowi (do końca XV wieku) 485horanin Mariusz, Sieć leprozoriów w państwie zakonnym w Prusach 133

jasiński Janusz, Królewiec a Polska 123

kiełbik Jerzy, Warmia w świetle doniesień „Gazety Olsztyńskiej" na przełomie wieków 579 korytko Andrzej, Ziemie pruskie we wspomnieniach Johna Fowlera - sekretarza

angielskiej misji dyplomatycznej w 1635 roku 507makarczyk Irena, Relacja biskupa Michała Stefana Radziejowskiego do Rzymu z 1685 r.

o stanie diecezji 513makarczyk Irena, Wojciech Nowiejski (ok. 1620-1664) kanonik warmiński,

dobroczyńca miasta Olsztyna.. 279małłek Janusz, Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku

w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehesenera 561 markiewicz Marcin, Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa

białostockiego w latach 1948-1956 57

pawłowska Monika, Ambona z kościoła parafialnego pw. św. Tomasza Apostoła

w Nowym Mieście Lubawskim. Historia, program ikonograficzny, konstrukcja,

problematyka konserwatorska obiektu 217

perłakowski Adam, Prusy Królewskie w latach 1703-1704 w opisie Johanna Wendela

Bardiliego 525pieczunko Andrzej, Miernictwo i miernicy na Warmii Szkic do dziejów limitacji

pruskiej w średniowieczu i czasach nowożytnych (XIV-XVIII w.) 3płotek Marcin, Losy sierot narodowości niemieckiej z terenu Warmii i Mazur po

zakończeniu II wojny światowej. , 349puchalska-dąbrowska Bernadetta M., Literacki obraz ziem pruskich w angielskich

relacjach pamiętnikarskich z XVI-XVIII wieku , 493radoch Marek, Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim

w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) 17radoch Marek, Ziemie pruskie w oczach Gilberta de Lannoy 473

sikorski Jerzy, Kanonikat - ołtarz - grób. Obsada kanonikatów a przydział ołtarzy

oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV-XVIII wieku 157soliński Krystian, Harcerska Organizacja Podziemna „Iskra" (1949-1950) 375

syrwid Robert, Dzieje olsztyńskiego popiersia Stefana Jaracza 353

sztąberska Małgorzata, Prusy Wschodnie w warszawskiej prasie etnograficzno-historycznej

II połowy XIX wieku 575szymanowicz Adam, Działalność Masurenbundu w Ełku i Berlinie w latach 1923-1933 321 świderski Grzegorz, Obraz Prus Wschodnich w świetle relacji podróżników polskich z ziem

zaboru rosyjskiego i Królestwa Polskiego z pierwszej połowy XIX wieku (1815-1850) 565 tryk Cezary, Pracownicy przymusowi w gospodarce leśnej Prus Wschodnich w latach

1941-1944 na przykładzie nadleśnictwa Kudypy 335

wakar Marcin, Nowe koncepcje rozwoju kultury regionalnej i powstanie Stowarzyszenia

Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze" 241wolański Filip, Swój dla obcych - ziemie pruskie w „Początkach krajopisarstwa..."

Jana Pawła Edlinga na tle osiemnastowiecznych opisów Prus Królewskich

w podręcznikach geograficznych 539

MISCELLANEA

chłosta Jan, Patroni warmińskich miast 425

łatak Kazimierz, Rodziny Barbary Samulowskiej, wizjonerki gietrzwałdzkiej 433

szymanowicz Adam, Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmię

i Mazury (1920 rok) 253ŹRÓDŁA

bogdan Danuta, Testament warmińskiego wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1606 roku 71 chłosta Jan, Listy ks. Wojciecha Mondrego do Eugeniusza Buchholza z lat 1909-1912. 89

ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKIoracki Tadeusz, Sprostowanie biograficzne do książki Lecha Trzeciakowskiego 97

RECENZJE i OMÓWIENIA

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym

(Grzegorz świderski) 114

Berwein Lothar, Ansiedlung von Schweizer Kolonisten im Rahmen der Repeuplierung

Ostpreufiens (Grzegorz białunski) 443Biskup Marian, Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów

nadbałtyckich (Grzegorz świderski) 103płotek Marcin, Losy sierot narodowości niemieckiej z terenu Warmii i Mazur po

zakończeniu II wojny światowej. , 349puchalska-dąbrowska Bernadetta M., Literacki obraz ziem pruskich w angielskich

relacjach pamiętnikarskich z XVI-XVIII wieku , 493radoch Marek, Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim

w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) 17radoch Marek, Ziemie pruskie w oczach Gilberta de Lannoy 473

sikorski Jerzy, Kanonikat - ołtarz - grób. Obsada kanonikatów a przydział ołtarzy

oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV-XVIII wieku 157soliński Krystian, Harcerska Organizacja Podziemna „Iskra" (1949-1950) 375

syrwid Robert, Dzieje olsztyńskiego popiersia Stefana Jaracza 353

sztąberska Małgorzata, Prusy Wschodnie w warszawskiej prasie etnograficzno-historycznej

II połowy XIX wieku 575szymanowicz Adam, Działalność Masurenbundu w Ełku i Berlinie w latach 1923-1933 321 świderski Grzegorz, Obraz Prus Wschodnich w świetle relacji podróżników polskich z ziem

zaboru rosyjskiego i Królestwa Polskiego z pierwszej połowy XIX wieku (1815-1850) 565 tryk Cezary, Pracownicy przymusowi w gospodarce leśnej Prus Wschodnich w latach

1941-1944 na przykładzie nadleśnictwa Kudypy 335

wakar Marcin, Nowe koncepcje rozwoju kultury regionalnej i powstanie Stowarzyszenia

Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze" 241wolański Filip, Swój dla obcych - ziemie pruskie w „Początkach krajopisarstwa..."

Jana Pawła Edlinga na tle osiemnastowiecznych opisów Prus Królewskich

w podręcznikach geograficznych 539

MISCELLANEA

chłosta Jan, Patroni warmińskich miast 425

łatak Kazimierz, Rodziny Barbary Samulowskiej, wizjonerki gietrzwałdzkiej 433

szymanowicz Adam, Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmię

i Mazury (1920 rok) 253ŹRÓDŁA

bogdan Danuta, Testament warmińskiego wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1606 roku 71 chłosta Jan, Listy ks. Wojciecha Mondrego do Eugeniusza Buchholza z lat 1909-1912. 89

ARTYKUŁY RECENZYJNE i POLEMIKIoracki Tadeusz, Sprostowanie biograficzne do książki Lecha Trzeciakowskiego 97

RECENZJE i OMÓWIENIA

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym

(Grzegorz świderski) 114

Berwein Lothar, Ansiedlung von Schweizer Kolonisten im Rahmen der Repeuplierung

Ostpreufiens (Grzegorz białunski) 443Biskup Marian, Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów

nadbałtyckich (Grzegorz świderski) 103


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość