Strona główna

Sprawa aez/P-010/2015 Pakiet 5 załącznik 5 Formularz wymaganych warunków technicznych


Pobieranie 34.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.87 Kb.

Sprawa AEZ/P-010/2015

Pakiet 5 załącznik 2.5

Formularz wymaganych warunków technicznych

aparat do oznaczania podstawowych parametrów biochemicznych,

(wniosek nr 2014/EL/17843 dla 1M31)

Lp

Opis przedmiotu zamówienia/

wymagane warunki techniczne

Parametr wymagany

Parametr oferowanyaparat do oznaczania podstawowych parametrów biochemicznych, liczba szt.: 1 szt.aparat do oznaczania podstawowych parametrów biochemicznych

producent

.....................

Należy podać

model

.....................

Należy podać

urządzenie nowe, nieużywane

…………… Tak/NieData produkcji

nie wcześniej niż 2014 r.

.....................

Należy podaćWymagania techniczneaparat

przenośny

..................

Tak/Nie

do ilościowego oznaczania co najmniej 17 podstawowych parametrów biochemicznych

..................

Należy podaćsystem umożliwiający

ilościowe oznaczenie parametrów opartych na testach suchej fazy

( co najmniej cholesterol, HDL cholesterol, tri glicerydy, glukoza, GGT, GOT, GPT, Kreatynina, mocznik, kwas moczowy, alfa-amylaza, amylaza trzustkowa, CPK, hemoglobina, potas, fosfataza alkaliczna, bilirubina )

..................

Należy podać

badanie z

krwi włośniczkowej

..................

Tak/Nie

krwi żylnej

..................

Tak/Nie

osocza lub surowicy

..................

Tak/Nieobjętość próbki

nie przekraczająca 30 µl

..................

Należy podaćwyniki badań

maksymalnie do 3 minut

..................

Należy podaćtemperatura przygotowania testów

pokojowa

..................

Tak/Niesposób pomiaru

w oparciu o zasadę fotometrii reflektometrycznej

..................

Tak/Niesposób oznaczania pasków testowych

na tylnej stronie każdego paska umieszczony pasek magnetyczny z danymi zawierającymi informację o serii i rodzaju testu

..................

Tak/Niepamięć wyników

co najmniej 60 z datą, czasem i ID pacjenta

..................

Należy podaćdrukarka

wbudowana

..................

Tak/Niekontrola jakości

obejmująca co najmniej 15 parametrów

..................

Należy podać

specjalny materiał kontrolny dla HDL i HB

..................

Tak/Nieurządzenie wyposażone

w funkcje „stand by”

..................

Tak/Nieciężar urządzenia gotowego do pracy

nie przekraczający 5,5 kg

..................

Należy podaćOznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia

zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. nr 186 poz. 1252)

..................

Tak/NieInne wymagane dokumentyInstrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej

wymagane razem z dostawą

..................

Tak/Nie

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
.............................., dn........................ ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość