Sprawdzian wiadomości z działu „Bogowie i ludzie gr 2 Imię i nazwiskoPobieranie 20.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.63 Kb.
Sprawdzian wiadomości z działu „Bogowie i ludzie” gr 2

Imię i nazwisko.......................


Zaznacz prawidłową odpowiedź zamalowując odpowiednią kratkę w karcie odpowiedzi.

1. Kapłanki – westalki były w:


A. Egipcie
B. Mezopotamii
C. Grecji
D. Rzymie
2. Mezopotamski bóg księżyca to:
A. Amon
B. Ozyrys
C. Sin
D. Luna
3. Która z cech nie pasuje do opisu bogów Egiptu i Mezopotamii?
A. Kierowali losem ludzi
B. Rządzili przyrodą
C. Wyglądali jak normalni ludzie
D. Uważano ich za stwórców świata
4. Grecki bóg morza i oceanów to:
A. Neptun
B. Merkury
C. Hermes
D. Posejdon
5. Pięknem i sztuką w starożytnej Grecji opiekował się:
A. Hades
B. Hermes
C. Apollo
D. Narcyz
6. Opowieść o powstaniu Rzymu to:
A. Eneida
B. Odyseja
C. Iliada
D. Antygona
7. Chrześcijan prześladowano w:
A. Grecji
B. Jerozolimie
C. Rzymie
D. Palestynie
8. Napisz przynajmniej trzy formy oddawania czci bogom Grecji i Rzymu
a................................................................
b.........................
c.........................
9. Uzupełnij zdania:
Nazwa chrześcijaństwa wywodzi się z religii..........
Wiarę tą utworzyli ci, którzy za swego wybawiciela wybrali ............
Prawdy swej wiary chrześcijanie zawarli w .......i ...... Testamencie.
Świątynie chrześcijańskie to .......... zaś kapłani to .........
10. Uzupełnij tabelkę:

Bóg grecki

Czym się opiekował

ZeusBóg ognia

AfrodytaBóg zmarłych

11. Wypisz przynajmniej trzech bogów egipskich i napisz czym się opiekowali.Bóg egipski

Czym się opiekował12. Opisz jeden z wybranych mitów greckich lub rzymskich. (dodatkowe)


........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... .........................................

KARTA ODPOWIEDZINR ZAD

A

B

C

D

1

?

?

?

?

2

?

?

?

?

3

?

?

?

?

4

?

?

?

?

5

?

?

?

?

6

?

?

?

?

7

?

?

?

?

ZADANIA OTWARTENR ZADANIA

PUNKTACJA

8 (0 – 3) PKT
9 (0 – 5) PKT
10 (0 – 4) PKT
11 ( 0 – 3) PKT
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy