Strona główna

Sprawdzian z baroku gr. I pochodzenie pojęcia barok wiążemy z


Pobieranie 12.82 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.82 Kb.
Sprawdzian z baroku gr. I

1. Pochodzenie pojęcia barok wiążemy z:

a) ornamentem przedstawiającym muszlę b) ornamentem roślinnym

c) kształtem nieregularnej, "nienaturalnej" muszli d) kształtem nieregularnej, "nienaturalnej" perły


2. Nurt sarmacki w literaturze polskiego baroku reprezentował:

a) J. A. Morsztyn b) D. Naborowski

c) J. Ch. Pasek d) P. Kochanowski
3. Nurt dworski w literaturze baroku reprezentował:

a) J. A. Morsztyn b) J. Ch. Pasek

c) W. Potocki d) M. Sęp Szarzyński
4. Sarmaci to:

a) postępowi Polacy b) niewierni Arabowie

c) nadworni poeci d) legendarny lud, od którego wywodzi swoją genealogię

szlachta polska


5. W poezji Daniela Naborowskiego głównym motywem jest:

a) przemijanie, marność świata, czas b) miłość, namiętność, zdrada, tęsknota

c) zabawa, igraszka, śmiech d) troska o ojczyznę i jej obywateli
6. Konceptyzm to nurt barokowy, który kładł nacisk:

a) na prostotę formy i języka b) na dydaktyzm i moralizatorstwo

c) na tematykę patriotyczną d) na wymyślność języka poetyckiego, oryginalność formy
7. "słodka gorycz" to przykład na:

a) hiperbolę b) antytezę

c) oksymoron d) peryfrazę
8. Peryfraza to:

a) epitet sprzeczny b) omówienie określenia szerszym, wielosłownym

c) powtórzenie pierwszych słów w wersach wiersza d) wyolbrzymienie cech
9. Paradoks to:

a) błyskotliwa myśl sprzeczna z ogólnie panującym poglądem b) ożywienie

c) wyraz nowy, jeszcze nie przyswojony przez język d) zwięzła, treściwa wypowiedź
10. Wyolbrzymienie to inaczej:

a) oksymoron b) peryfraza

c) hiperbola d) anafora
11. Wyszukany, kunsztowny sposób pisania to cecha:

a) manieryzmu b) marinizmu

c) sarmatyzmu d) klasycyzmu
12. Styl barokowy cechuje:

a) humanizm, harmonia, prostota b) spokój, umiar, zgoda

c) dysonanse, przepych, bogactwo, ekspresja d) "uczoność", regularność
13. Geneza społeczno-polityczna baroku wiąże się z:

a) reformacją b) kontrreformacją

c) humanizmem d) wojną trzydziestoletnią w Europie
14. Jan Chryzostom Pasek swoje "Pamiętniki" pisze w konwencji:

a) listów b) marynistycznej

c) klasycystycznej d) gawęd szlacheckich

15. "Ognista kula" oznacza słońce. Jaki to środek stylistyczny ?

a) oksymoron b) peryfraza (omówienie)

c) puenta d) anafora


16. Puenta to:

a) nieoczekiwany i zaskakujący początek b) wyliczanie

c) nieoczekiwane i zaskakujące zakończenie d) wyszukany pomysł
17. Z czym kojarzy ci się malarstwo Rubensa:

a) z religią b) z końmic) z jaskrawymi kolorami d) z pulchnym kształtem kobiety
18. Cechy dramatu szekspirowskiego na przykładzie „Makbeta” W. Szekspira.
19. Omów wybrany sonet Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego.
20. Podaj przykład malarza epoki baroku i tytuł jego obrazu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość