Strona główna

Sprawozdanie konferencja „Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Naszą Wspólną Sprawą II, Techniczne Zabezpieczenia Obiektów Sakralnych”


Pobieranie 18.71 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.71 Kb.
SPRAWOZDANIE


KONFERENCJA
Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Naszą Wspólną Sprawą II, Techniczne Zabezpieczenia Obiektów Sakralnych”

Gorzów Wlkp., 26 listopada 2009 r.

Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji

w Gorzowie Wlkp.


Zrealizowano przy pomocy finansowej Wojewody Lubuskiego

SPRAWOZDANIE


KONFERENCJA
Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Naszą Wspólną Sprawą II, Techniczne Zabezpieczenia Obiektów Sakralnych”

Gorzów Wlkp., 26 listopada 2009 r.


26 listopada 2009 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., odbyła się Konferencji pn. " Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Naszą Wspólną Sprawą II, Techniczne Zabezpieczenia Obiektów Sakralnych”. W konferencji wzięło udział około 70 osób: funkcjonariusze Policji -koordynatorzy ds. ochrony zabytków komend powiatowych/miejskich Policji woj. lubuskiego oraz zaproszeni goście przedstawiciele kościoła katolickiego, Ewangelicko – Augsburskiego, Policji Niemieckiej, Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp., Straży Granicznej, Izby Celnej, Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciela Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Celem Konferencji było podniesienie przez uczestników szkolenia kompetencji w zakresie ochrony dóbr kultury narodowej.I.PRZEBIEG KONFERENCJI


Konferencję otworzył i zaproszonych gości powitał insp. Waldemar Regulski,


Zastępca. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., a ks. Witold Andrzejewski odczytał list od Biskupa Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej Stefana Regmunta, Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodę Lubuskiego oraz Biskupa Zielonogórsko – Gorzowskiego.

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli Pani Alicja Kobus Przewodnicząca Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Filia w Poznaniu oraz Arne Feuring Prezydent Policji we Frankfurcie n/O.


Konferencja była jednym z elementów projektu prewencyjnego ”Ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżą, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę”, realizowanego
w ramach rządowego Programu „ Razem Bezpieczniej”. W konferencji poroszono tematy dotyczące bezpieczeństwa przeciw pożarowego obiektów sakralnych oraz sposobów zabezpieczeń przed kradzieżami i dewastacją. Były również przedstawione osiągnięcia policji lubuskiej w zakresie odzyskiwania utraconych dzieł i wkład Fundacji „Contra Crimen” w raz z Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp., w sposób zabezpieczenia ruchomych obiektów sakralnych przed kradzieżami.

Głos zabrała również Pani Alicja Kobus, która w kilku zdaniach przypomniała wszystkim zgromadzonym o potrzebie edukacji związanej z ochrona dziedzictwa narodowego w kontekście wielokulturowym. Wystąpienie to spotkało się z ciepłym przyjęciem.

Wykłady przeprowadzili Krzysztof Osiewicz z OOZP w Warszawie, Józef Seweryn Prezes SUPO CERBER Kraków, Stanisław Poważyński PHU Polmark Lublin, mł. bryg. Mariusz Przysiecki KW PSP w Gorzowie Wlkp., Kamila Domagalska Zastępca LWKZ w Zielonej Górze, Agnieszka Dębska Inspektor - Biura MKZ w Gorzowie Wlkp., oraz Adam Dul wydz. kryminalny KWP w Gorzowie Wlkp.

Podczas wykładów omówione zostały tematy t.j.:  • Systemy gaszenia pożarów mgłą wodną. Dzień dzisiejszy i perspektywy.

  • Zagrożenia obiektów sakralnych przestępczością. Współczesne metody przeciwdziałania kradzieży zabytków sakralnych.

  • Zabezpieczenie obiektów sakralnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

  • Zabezpieczenia techniczne zabytków na przykładzie Archikatedry Lubelskiej
    i kościoła pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

  • Stan ochrony antywłamaniowej i p. poż zabytków sakralnych na terenie województwa lubuskiego.

  • Zasady spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określony przepisach szczególnych ochrony przeciwpożarowej.

  • Kradzieże i włamania do obiektów sakralnych na terenie woj. Lubuskiego.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, t.j.:

Zagrożenia zabytków Przestępczością” książka Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych,


„Poradniki”, wydany przez Fundację „Contra Crimen” i Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp.

Kalendarz promocyjny na rok 2010 wydany przez Fundację „Contra Crimen”
i Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp.
II.EWALUACJA

W celu oceny efektywności szkolenia przeprowadzono jego ewaluację. Każdy z uczestników złożył podpis na liście zaproszonych gości.

Z informacji zwrotnych uczestników wynika, że szczególnie cenny był charakter Konferencji oraz możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy różnymi grupami zawodowymi.

Opracował: Gorzów Wlkp., 27. 11. 2009 r.

mł. asp. Tomasz Roszko

Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.


DOKUMENTACJA

FOTOGRAFICZNA

Konferencja
Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Naszą Wspólną Sprawą II, Techniczne Zabezpieczenia Obiektów Sakralnych”
09 009 – Wystawa zdjęć z znakowania obiektów

09 052 - Rejestracja gośc

09 078 - Uroczyste otwarcie konferencji przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gorzowie Wlkp.

09 087 – ks. Witold Andrzejewski odczytał list od Bp Stefana Regmunta

09 108 - w imieniu organizatorów gości powitał nadkom. Zbigniew Pytka – Naczelnik Wydz.

Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.

09 167 – Gość specjalny Konferencji Pani Alicja Kobus Przewodnicząca Gmin Wyznaniowych

Żydowskich w RP


09 129 - Goście specjalni Konferencji między innymi Henryk Maciej Woźniak Senator RP

09 172 – Arne Feuring Prezydent Policji we Frankfurcie n/O

09 095 – zaproszeni goście

09 134 - Prezes SUPO CERBER Kraków09 154 - Krzysztof Osiewicz Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie

09 199 – zdjęcie grupowe przedstawicieli Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościoła Rzymsko –Katolickiego i Policji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość