Strona główna

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w 2012 roku Organizacja międzynarodowego programu naukowo-kulturalno-społecznego pt. „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”


Pobieranie 7.62 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.62 Kb.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza

w 2012 roku


  1. Organizacja międzynarodowego programu naukowo-kulturalno-społecznego pt. „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”, sierpień/wrzesień 2012 r. w Adamczukach/Zbereżu, Kryłowie/Kreczowie ,Korczminie/Stajiwce, Malhowicach/Niżankowicach, pod patronatem Prezydentów Polski i Ukrainy przy współpracy z: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Lubelski Urząd Marszałkowski w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lwowska Obwodowa Administracja, Wołyńska Obwodowa Administracja, Ministerstwo Kultury, Konsulaty Generalne we Lwowie i Lublinie, Hrubieszowskie i Tomaszowskie Starostwo Powiatowe, Służby Straży Granicznej z Polski i Ukrainy.

  2. Kontynuacja renowacji najstarszej świątyni na Lubelszczyźnie w Korczminie w roku 2012, przy współpracy z: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie.

  3. Kontynuacja renowacji cmentarza dziewiętnastowiecznego w Korczminie.

  4. Realizacja koncepcji Transgranicznego Centrum Dialogu, styczeń-grudzień 2012 r.

  5. Współorganizacja z Centrum Kultury przy projekcie „Lublin wielokulturowy”.

  6. Organizacja międzynarodowych uroczystości na Majdanku poświęconych Emilianowi Kowczowi.

  7. Organizacja międzynarodowej wymiany młodzieży Wolontariat Europejski. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Narodowej Agencji Programu Młodzież.

  8. Organizacja międzynarodowego programu kulturalnego „Ukraina w centrum lublina”. Projekt finansowany przez Urząd Miasta Lublin.Wyróżnienia:


  • Perełka Lubelszczyzny za organizację Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

I Miejsce dla Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Konkursie na najlepszy produkt turystyczny Województwa Lubelskiego


/Miejscowość, data/ /podpis, pieczęć imienna/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość