Strona główna

Sprawozdanie z działalności Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki pan


Pobieranie 6.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.64 Kb.


Sprawozdanie z działalności Komisji Dydaktyki

Komitetu Matematyki PAN


Komisja Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN powołana została dnia 25 lutego bieżącego roku w następującym składzie:

 1. Prof. Andrzej Białynicki Birula

 2. Prof. Aleksander Błaszczyk (przewodniczący)

 3. Prof. Feliks Przytycki

 4. Prof. Tomasz Szarek

 5. Prof. Anna Zdunik

Na wniosek przewodniczącego Komisji powołano także zespół specjalistów spoza Komitetu dla wspierania prac Komisji. W skład zespołu weszli:

 1. Prof. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)

 2. Prof. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)

 3. Dr hab. Ewa Swoboda (Uniwersytet Rzeszowski)

 4. Dr Danuta Ciesielska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 5. Dr Krzysztof Ciesielski(Uniwersytet Jagielloński)

Od momentu powołania Komisja pracowała głównie za pośrednictwem Internetu. Bezpośrednie spotkanie członków Komisji odbyło się dnia 20 czerwca tego roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z Instytutu Badań Edukacyjnych w osobach: dr hab. Michał Federowicz – dyrektor i dr Agnieszka Sułowska – pracownik naukowy tego Instytutu. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad możliwościami i sposobami realizacji przyjętych przez Komisję Dydaktyki zadań. Za najważniejsze uznano:

 1. Uzyskanie przez Komitet Matematyki wpływu na dobór recenzentów podręczników szkolnych do nauczania matematyki.

 2. Ustawiczne kształcenie nauczycieli matematyki wszystkich szczebli np. poprzez rozwinięty system seminariów.

Uczestnicy spotkania przyjęli zaproszenie do złożenia wizyty w Instytucie Badań Edukacyjnych. We współpracy m.in. z tą Instytucją członkowie Komisji Dydaktyki będą zmierzali do wypracowania konkretnych propozycji realizacji zamierzonych zadań i rozszerzenia dyskusji na dalsze zagadnienia.

Komisja nawiązała także współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej, które m.in. jest organizatorem Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Przewodniczący Komisji spotkał się z przewodniczącym zarządu tego Stowarzyszenia prof. Krzysztofem Chełmińskim i omówił możliwości współpracy w zakresie popularyzacji matematyki.Katowice, 14.11.2015 Aleksander Błaszczyk
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość