Strona główna

Sprawozdanie z działalności Komisji Nazewnictwa Ulic tmw za okres od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2012


Pobieranie 29.84 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar29.84 Kb.
Sprawozdanie z działalności Komisji Nazewnictwa Ulic TMW

za okres od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2012


W skład Komisji Nazewnictwa Ulic TMW (w skrócie KNU) wchodzi 25 osób. Zarząd Komisji: przewodniczący – Bernard Jancewicz, wiceprzewodnicząca – Helena Kułdo oraz sekretarz – Henryk Juniewicz.
W 2008 r. KNU odbyła trzy posiedzenia zwyczajne i jedno nadzwyczajne. Podczas posiedzeń zwyczajnych na prośbę Biura Geodety Miejskiego zaproponowano nazwy dla 21 nowych ulic (plusem w nawiasie (+) zaznaczamy nazwy uchwalone przez Radę Miejską do 31 marca 2012 r.):

w obrębie Południe – ul. Marka Petrusewicza (+);

na Leśnicy – ul. Lubiąska (+) i Prochowicka (+);

na Osobowicach – ul. Wieruszowska (+);

na Muchoborze Wielkim – ul. Żytomierska (+);

na Praczach Odrzańskich – ul. Jaglana (+);

na Brochowie – ul. Cedrowa (+);

na Wojnowie – ul. Jelczańska (+), Nadolicka (+) i Laskowicka (+);

na Złotnikach – ul. Jarosławska (+) i Przeworska;

na Ołtaszynie – ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa i gen. Józefa Kustronia;

na Maślicach – ul. Suwalska (+) i Gołdapska;

na Grabiszynie – ul. Eugeniusza Romera;

na Marszowicach – ul. Władysława Ślebodzińskiego (+), Andrzeja Klisieckiego, Jana Mydlar-skiego i Jana Rzewuskiego.

Rada Miejska nosiła się z zamiarem przemianowania ulicy Ofiar Oświęcimskich jako niepoprawnej politycznie i zwróciła się do nas z pytaniem, jak ją nazwać. Nazwa ,,Ofiar Auschwitz” nie wchodziła w rachubę, więc zaproponowaliśmy dwie nazwy historyczne dla dwóch odcinków przedzielonych ulicą Świdnicką: Pańska oraz Płóciennicza. Do zmiany w końcu nie doszło.

KNU skutecznie sprzeciwiła się przemianowaniu nazwy pl. Kościelnego na pl. ks. Aleksandra Zienkiewicza. Sprzeciw KNU wynikał z potrzeby zachowania na Ostrowie Tumskim nazw histo-rycznych. Ostatecznie imię ks. Aleksandra Zienkiewicza otrzymał bulwar nadodrzański w okolicy ul. św. Marcina.

Pięć razy ustosunkowaliśmy się do przysyłanych przez obywateli propozycji uhonorowania osób nazwą ulicy. Trzy razy uznaliśmy osoby za godne tego i wpisaliśmy je do zapasu nazw dla wykorzystania w przyszłości.


W 2009 r. KNU odbyła dwa posiedzenia oraz kilka spotkań w węższym gronie dotyczących kontaktów z Komisją Kultury i Nauki Rady Miejskiej oraz pilnych spraw bieżących. Podczas posiedzeń zwyczajnych na prośbę Biura Geodety Miejskiego zaproponowano nazwy dla 10 ulic i jednego skweru:

na Pawłowicach – ul. Jaśminowa (+);

na Polanowicach – ul. Machnicka (+), Raszowska (+) i Stradomska (+);

na Wojnowie – ul. Dobrzykowicka (+);

na Muchoborze Wielkim – ul. Podolska (+) lub Halicka;

na Oporowie – ul. Tyniecka (+);

na Poświętnem – ul. Ludwika Kubali (+);

na Marszowicach – ul. Sieroszowicka (+) i Mrozowska (+);

na Ołbinie – skwer Skaczącej Gwiazdy (+).
W 2010 r. KNU odbyła pięć posiedzeń zwyczajnych oraz kilka spotkań w węższym gronie dotyczących kontaktów z Komisją Kultury i Nauki oraz pilnych spraw bieżących. Na jednym z zebrań był obecny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kuczyński, wnioskodawca nazwy bulwar rotmistrza Witolda Pileckiego dla fragmentu Promenady Staromiejskiej. Wysłuchał naszych argumentów o niewprowadzaniu nazw współczesnych na Starym Mieście. Ostatecznie Rada Miejska uchwaliła nazwę rondo rotmistrza Witolda Pileckiego na Muchoborze Wielkim.

Podczas posiedzeń zwyczajnych na prośbę Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego zaproponowano nazwy dla 59 nowych ulic:

na Jagodnie – ul. Johannesa Brahmsa (+), Józefa Haydna, Ludwika Beethovena, Karola Marii Webera i Franciszka Schuberta oraz Gronostajowa, Jenotowa, Królicza i Łasicza;

na Jerzmanowie – ul. Stanisława Koniecpolskiego (+);

na Widawie – ul. Geodezyjna (+);

na Ołtaszynie – ul. Agatowa (+) i Perłowa;

na Złotnikach – ul. Szydłowska i Opoczyńska (+);

na Ratyniu – ul. Zygmunta Antkowiaka, Tadeusza Burzyńskiego, Wacława Drozdowskiego, Lucjana Sochy, Bronisława Winnickiego, Tadeusza Drankowskiego, Tadeusza Szweda, Andrzeja Willa, Rafała Wojaczka, Tadeusza Jarmickiego, Sergiusza Kazanowicza, Jana Kuglina, Jerzego Gardy (+), Haliny Halskiej (+), Adama Kopycińskiego i Franciszki Platówny (+);

na Widawie – ul. Bazyliowa, Cynamonowa (+), Imbirowa, Kolendrowa, Koprowa, Majerankowa, Szałwiowa (+) i Waniliowa (+) oraz Szkutnicza (+);

na Ołtaszynie – ul. gen. Marii Wittek (+), marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego (+), adm. Stefana Frankowskiego (+) i gen. Wacława Stachiewicza;

na Wojnowie – ul. Zagajnikowa (+);

na Oporowie – ul. Jana Nikliborca (+), Mariana Suskiego (+);

na Stabłowicach – ul. Arachidowa (+), Arbuzowa (+), Daktylowa (+) i Rodzynkowa (+) oraz Karp-nicka, Łomnicka (+), Staniszowska i Wojanowska (+);

na Pawłowicach – ul. Astrowa (+), Hiacyntowa i Nagietkowa (+);

na Brochowie – ul. Parowozowa (+) i Nastawnicza (+).
W 2011 r. KNU odbyła trzy posiedzenia zwyczajne oraz kilka spotkań w węższym gronie dotyczących kontaktów z Komisją Kultury i Nauki oraz pilnych spraw bieżących.

Podczas posiedzeń zwyczajnych na prośbę Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego zaproponowano nazwy dla 3 nowych ulic:

na Wojszycach – ul. Kazimierza Wierzyńskiego;

na Ratyniu – ul. Leśnicka;

na Stabłowicach – ul. Staroleska.

Zaproponowaliśmy nazwę Wzgórze Georga Bendera dla wzniesienia w Parku Południowym, które miało takiego patrona przed II Wojną Światową. Georg Bender, burmistrz Wrocławia na przełomie XIX i XX wieku przyczynił się do znacznego rozwoju miasta. Rada Miejska nie podjęła uchwały w tej sprawie.

Ustosunkowaliśmy się do trzech propozycji obywateli, m.in. poparliśmy propozycję wspomnianej nazwy ul. Staroleskiej.
Do 31 marca 2012 r. KNU odbyła jedno posiedzenie zwyczajne, podczas których zaproponowano nazwy dla 11 nowych ulic:

na Zgorzelisku – ul. Lidzka;

na Marszowicach – ul. Jodłowicka, Łękawicka i Wróblowicka oraz Mirosławy Chamcówny, Stanisława Dawskiego, Czesława Hernasa, Andrzeja Klisieckiego, Tadeusza Konopińskiego, Jana Mydlarskiego i Stefana Ślopka;

Wymienione propozycje z 2011 i 2012 roku do 31 marca 2012 nie trafiły do uchwał Rady Miejskiej.

Nawiązaliśmy kontakt z radnym Krzysztofem Bramorskim, który postulował umieszczanie informacji o patronach ulic. Radny zainteresował się tekstami objaśnień, które są w posiadaniu KNU od ponad 25 lat. Zaopiniowaliśmy negatywnie pomysł nazwania zbiegu trzech ulic w sąsiedztwie wieżowca Sky Tower rondem Vaclava Havla. Wymieniliśmy trzy możliwe miejsca dla uczczenia tej postaci.
W latach 2008-12 Rada Miejska Wrocławia uchwaliła nadanie następujących nazw ulicom proponowanym przez KNU przed rokiem 2008:

na Maślicach – ul. Biłgorajska i Suwalska;

na Gaju – ul. Srebrnogórska;

na Stabłowicach – ul. Jaźwińska, Lubawska, Rychła i Kokosowa;

na Ołtaszynie – ul. Opalowa;

na Strachowicach – ul. Cichociemnych;

na Kleczkowie – ul. Antoniego Słonimskiego;

na Wojszycach – ul. Mirona Białoszewskiego i Smardzowska;

na Marszowicach – ul. Głębowicka i Chwalimierska;

na Klecinie – ul. Międzygórska.


W latach 2008-12 RM Wrocławia uchwaliła nadanie następujących nazw ulicom bez konsultacji z KNU:

w obrębie Południe – zmiana nazwy części ul. Wieczystej na ul. Jacka Kuronia;

na Stabłowicach – ul. Olbrachtowska;

na Ołtaszynie – rondo Piotra Bednarza;

na Pawłowicach – ul. Kwiatowa;

na Widawie – ul. Lawendowa;

na Gądowie – rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i rondo Stanisława Szo-mańskiego;

na Strachowicach – rondo Stanisława Skalskiego;

na Stabłowicach – ul. Stoszowska;

na Złotnikach – ul. Dębicka;

na Wojszycach – ul. Henryka Jareckiego.
W latach 2008-12 RM Wrocławia uchwaliła nadanie następujących nazw ulicom mimo sprzeciwu KNU:

na Starym Mieście – zmiana nazwy ul. Rybiej na ul. Jacka Kaczmarskiego, sprzeciw KNU ze względu na potrzebę zachowania nazwy historycznej oraz brak upływu 5 lat od śmierci patrona;

na Starym Mieście – zmiana nazwy części ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego na ul. Jana Styki i Wojciecha Kossaka, nasz sprzeciw ze względu na zasadę niewprowadzania nowych nazw na teren Starego Miasta;

na Pilczycach – aleja Śląska, sprzeciw KNU, bo widzimy lepszą lokalizację takiej nazwy w oko-licach niezabudowanego placu między ul. Traugutta i al. Słowackiego, gdzie jest gniazdo nazw polskich krain: ul. Mazowiecka, Sandomierska, Kujawska;

na Starym Mieście – skwer Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nasz sprzeciw ze względu na zasadę niewprowadzania nowych nazw na teren Starego Miasta oraz zbyt długą nazwę.

Kontakty z Komisją Kultury i Nauki RM Wrocławia
Przedstawiciele KNU wielokrotnie uczestniczyli w zebraniach Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej (w skrócie KKiN), a przewodnicząca KKiN Barbara Zdrojewska, potem Jerzy Skoczylas uczestniczyli w zebraniach całej KNU lub w spotkaniach z przedstawicielami KNU. Radni pytali, dlaczego KNU nie uwzględnia nazw osobowych w nowych nazwach ulic i kto właściwie wymyśla nazwy ulic, jakie znajdują się w projektach uchwał Rady Miejskiej? Kol. Jancewicz wyjaśnił radnym, że KNU działa w ramach TMW i ma ponad 40-letnie doświadczenie w pracy nad nazwami nowych ulic, placów i mostów oraz zmianami tych nazw. KNU jest ciałem społecznym, lokalizację nowych ulic do nazwania otrzymuje z Biura Geodety Miejskiego, a propozycje nowych nazw przekazuje pisemnie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Kol. Henryk Juniewicz stwierdził, że KNU jest zdecydowanie przeciwna nadawaniu ulicom i placom nazw osobowych o podłożu politycznym. Takie nazwy są w pierwszej kolejności usuwane w razie zmian politycznych, a więc mogą stanowić problem dla mieszkańców. Nazwiska osób zasłużonych wysuwane przez różne środowiska społeczne należy umieszczać przede wszystkim na tablicach pamiątkowych w miejscach ich działalności lub zamieszkania, a honorowanie ich nazwami ulic jest przesadą. Nazwy wzięte od miejscowości, roślin, zwierząt itp. jako obojętne politycznie są bezpieczniejsze i mają większe szanse na wieloletnie funkcjonowanie.

Przewodniczący KKiN Jerzy Skoczylas wyjaśnił, że KKiN ma zwyczaj rozpatrywania propozycji nowych nazw ulic dopiero wtedy, gdy wiadomo już, że odpowiednie wnioski mają szansę trafić pod głosowane na najbliższym posiedzeniu RM.

KKiN nie miała własnego zapasu nazw ulic i dlatego w 2008 wystąpiła do KNU o udostępnienie Banku Nazw naszej Komisji. Jest to lista nazw, jakie docierały do nas od różnych wnioskodawców, a nie można ich było wykorzystać na bieżąco. Podczas dyskusji na spotkaniu z KKiN przewodniczący KNU Bernard Jancewicz udostępnił wykaz kilkudziesięciu nazw ulic. Podczas kilku zebrań KNU członkowie zdecydowanie sprzeciwili się udostępnieniu całego Banku Nazw, gdyż stanowi on dorobek kilkudziesięciu lat pracy KNU i jest wykorzystywany do prac bieżących. Ponadto radnych interesują głównie nazwy odosobowe, KNU zaś jako normę przyjmuje wprowadzanie nazw kierunkowych i pasujących do gniazd nazewniczych przy zdecydowanym utrzymywaniu nazw historycznych, a tylko wyjątkowo KNU korzysta z nazwisk. Ostatecznie KKiN wykorzystała otrzymany wykaz do zapoczątkowania własnego Banku Nazw publikowanego w Internecie.

W wyniku kolejnych spotkań i uczestnictwa radnych w posiedzeniach KNU i członków KNU w zebraniach KKiN wydaje się, że pod koniec 2011 wypracowano procedurę wzajemnego informowania się i konsultowania nowych nazw ulic. Bardzo ważną decyzją było ujawnienie w grudniu 2011 przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego na 38 stronach wykazu „Spis ulic miasta Wrocławia”. Według stanu na listopad 2011 takich obiektów było 2189, w tym 1975 ulic, 31 alej, 55 mostów, 54 place, 10 bulwarów i 6 rond. Wśród tych 2189 jest 568 nazw osobowych, a wśród nich 101 nazwisk osób związanych z Wrocławiem. Nazw odmiejscowych jest 716.


Przewodniczący Komisji

Bernard Jancewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość