Strona główna

Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich styczeń – sierpień 2003 r


Pobieranie 11.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.28 Kb.
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich

styczeń – sierpień 2003 r.
Dnia 17 stycznia 2003 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu poprzedniej kadencji w składzie: Prezes ZMN Zdzisław Bociek (delegat Miasta Torunia), Wiceprezes ZMN Wacław Szulc (delegat Miasta Gdańska), Wiceprezes ZMN Andrzej Szyszko (delegat Miasta Stołecznego Warszawy), Sekretarz Zarządu Bogdan Major (delegat Miasta Torunia), Skarbnik Związku Bolesław Boczkaja (delegat Miasta Solca Kujawskiego), Członek Zarządu Jan Jurczak (delegat Miasta Chełmna).
Dnia 21 lutego odbyło się VI Walne Zebranie Członków ZMN, które wybrało nowy Zarząd i nową Komisję Rewizyjną Związku.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes ZMN Tomasz Sowiński (delegat Miasta Gdańska), Wiceprezes Zarządu Andrzej Szyszko (delegat Miasta Stołecznego Warszawy), Wiceprezes Zarządu Bogdan Major (delegat Miasta Torunia), Sekretarz ZMN Zygmunt Buraczyński (delegat Miasta Płocka), Skarbnik ZMN Bolesław Boczkaja (delegat Miasta Solca Kujawskiego), członek Zarządu Andrzej Wiśniewski (delegat Miasta Grudziądza), członek Zarządu ZMN Stefan Skórski (delegat Miasta Annopola).

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca Komisji Joanna Fabisiak (delegat Miasta Stołecznego Warszawy), członkowie Komisji: Henryk Klusiewicz (delegat Miasta Wyszogrodu), Piotr Dzik (delegat Miasta Gdańska), Andrzej Kropiwnicki (delegat Miasta Stołecznego Warszawy), Stanisława Wawrzonkoski (delegat Miasta Włocławka).

VI Walne Zebranie Członków ZMN przyjęło stanowisko w sprawie realizacji stopnia wodnego Nieszawa – Ciechocinek adresując je do Posłów, Premiera i Rządu RP. W stanowisku wyrażono głębokie zaniepokojenie brakiem realizacji Uchwały Sejmu RP w sprawie budowy stopnia wodnego.

Uczestnicy zebrania wystosowali apel do Ministra Środowiska podkreślający konieczność współpracy resortu w tworzeniu programu dla Wisły na najbliższe 20 lat.

VI Walne Zebranie Członków ZMN nadało Zdzisławowi Boćkowi tytuł Honorowego Członka Związku Miast Nadwiślańskich.


W kwietniu 2003 r. Zarząd ZMN ustalił zasady dotacji ze środków ZMN dla miast członkowskich i podmiotów pozazwiązkowych. Ustalono terminy składania wniosków o dotacje przez miasta członkowskie i podmioty pozazwiązkowe:

- do 30 kwietnia wnioski dotyczące imprez wodniackich na Wiśle, wydarzeń kulturalnych, świąt miast itp.,

- do 31 października roku wnioski o charakterze inwestycyjnym.

Rozpatrzone zostały wnioski o dotacje ze środków ZMN na imprezy kulturalne i rekreacyjne. Przyznano dotacje na łączną kwotę 110.800 zł. Wsparcie finansowe otrzymały następujące miasta: Annopol, Chełmno, Dobrzyń, Góra Kalwaria, Grudziądz, Kazimierz Dolny, Płock, Puławy, Sandomierz, Solec Kujawski, Tczew, Toruń, Włocławek, Wyszogród.

Ponadto Zarząd ZMN finansuje lub współfinansuje: Długodystansowe Regaty Żeglarskie na trasie Toruń – Bydgoszcz, wakacyjne rejsy po Wiśle dla dzieci z miast członkowskich (rocznie z tej akcji korzysta kilka tysięcy dzieci), Święta Miast i letnie imprezy wodniackie.

Związek wspomaga również inicjatywy gospodarcze, wydawnicze i promocyjne miast.


8 maja mgr Anna Wróbel (Politechnika Krakowska) otrzymała nagrodę jako zwyciężczyni pierwszej edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane z Wisłą. Konkurs jest kontynuowany w bieżącym roku.
30 maja do Związku przyjęte zostało Miasto Kozienice powiększając liczbę miast członkowskich Związku do 21.
13 czerwca w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu ZMN zorganizował konferencje podsumowującą prace Biura Programu dla Wisły i Jej Dorzecza, które zaprezentowało propozycję projektu ustawy „Program dla Wisły i Jej Dorzecza na lata 2002 – 2020” wraz ze wstępną wersją Programu. Został on przekazany następnie do konsultacji wszystkim członkom Związku, samorządom miast niezrzeszonych, samorządom wojewódzkim, wojewodom, odpowiednim komisjom sejmowym, parlamentarzystom, Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz znajduje się na stronie internetowej Związku Miast Nadwiślańskich (www.zmn.org.pl).

Prezes ZarząduZwiązku Miast Nadwiślańskich
Tomasz Sowiński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość