Strona główna

Sprawozdanie z pracy psychologa


Pobieranie 8.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.96 Kb.
SPRAWOZDANIE Z PRACY PSYCHOLOGA

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku psychologa szkolnego, w roku szkolnym 2013/14 moja praca koncentrowała się wokół następujących zadań:


 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów na potrzeby wychowawców, rodziców. Sporządzano opinie psychologiczno-pedagogiczne na potrzeby instytucji wspierających rozwój uczniów i ich rodziców. 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 1. Indywidualne konsultacje i porady dla uczniów i rodziców

 2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla wybranych uczniów, tzw. Grupa Rozwoju Osobistego:

- I-półrocze: Hubert Janicki, Jakub Jaworowski, Daria Matusiak, Julia Ścibor;

- II-półrocze: Daria Matusiak, Julia Ścibor, Jan Kobyszewski, Oliwia Rorbach 1. Prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej z wybranymi uczniami:

- I półrocze: Michał Danka, Patryk Marynowski, Hubert Janicki, Iga Zielińska, Aleksandra Magierowska

- II półrocze: Michał Danka, Hubert Janicki, Aleksandra Magierowska,

Anna Juńska, Julia Pomykała, Sara Wawrzyńska


 1. Zajęcia rewalidacyjne z uczennicą Pauliną Janowską (cały rok)

 2. Zajęcia w klasach:

- „Zajęcia integracyjne” w kl.Ie (I półrocze)

- „Uzależnienie od komputera” w kl. IIa (II półrocze)

-„Metody konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami” w kl. Ia, IIIa, IIIb (II półrocze)

3. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów i ich rodzin z trudną sytuacją

ekonomiczną we współpracy z pedagogiem szkolnym (stypendia szkolne,

dofinansowanie do podręczników, paczki) 1. Udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane na terenie szkoły (Zebrania Zespołu Klasowego) i OPiIS-u (Miejski Zespół Interdyscyplinarny) 1. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych

a) Udział w konferencji „Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży w aspekcie

zdrowia psychicznego”

b) Szkolenie „Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły”

c) Udział w szkoleniu „Szara strona życia – depresja dziecięca”

d) Szkolenie „Internet TAK uzależnienie NIE” organizowane na terenie

Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi6. Współprac z instytucjami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie

 1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 2. Współpraca z Policją,

 3. Sądem Rodzinnym i kuratorami,

 4. MCPS i asystentami rodzin,

 5. Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej,

 6. PCK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość