Sprawozdanie z przebiegu programu „mam haka na raka” Koordynatorem projektu jest Aneta JabrzykPobieranie 7.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.23 Kb.
Sprawozdanie z przebiegu programu „MAM HAKA NA RAKA”

Koordynatorem projektu jest Aneta Jabrzyk
Zaproszenie do realizacji programu otrzymaliśmy w październiku 2007 r. Otwarcie programu odbyło się w Katowicach w Uniwersytecie Medycznym 2 grudnia 2007 r.
Do realizacji programu zaprosiłam uczniów klasy IIA: Monikę Goszkę, Wioletę Sieńską, Paulinę Muller, Aleksandrę Wrzosek, Michała Tolsdorfa, Michalinę Biały. Cztery uczennice: Monika Goszka, Wioleta Sieńska, Paulina Muller i Aleksandra Wrzosek uczestniczyły w inauguracji programu w Katowicach. W czasie tego spotkania byłyśmy słuchaczami wykładu dotyczącego rozwoju nowotworów w Polsce, spotkałyśmy się z Amazonkami, uczennice uczestniczyły w zajęciach warsztatowych dotyczących reklamy i samoprezentacji. Wiedzę tę przekazały swoim kolegom zgłoszonym do programu.
Działania podjęte w ramach projektu „MAM HAKA NA RAKA”


  1. Przygotowanie ulotek dla uczniów naszej klasy
  1. Przygotowanie ulotek dla rodziców naszych uczniów
  1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej nowotworów
  1. Pedagogizacja rodziców - podczas zebrania rodzicielskiego – 30 stycznia 208 r., uczennice Paulina Muller i Aleksandra Wrzosek, przedstawiły rodzicom najczęstsze nowotwory występujące u kobiet i mężczyzn, sposoby im zapobiegania i szybkiego wykrywania. Rozdane zostały również ulotki przygotowane przez uczennicę Michalinę Biały
  1. Pedagogizacja uczniów: Przygotowałyśmy cykl 45- minutowych spotkań (warsztatowych) z uczniami naszej szkoły. Spotkania odbywały się podczas godzin wychowawczych i miały na celu uzmysłowić uczniom, że część odpowiedzialności za rozwój nowotworów ponosimy sami, swoim stylem życia. Starałyśmy się również namówić uczniów do badań profilaktycznych, umożliwiających wczesne wykrywanie nowotworów). W sumie przeprowadziłyśmy ok. 16 lekcji (harmonogram spotkań oraz konspekt lekcji w załączniku). Spotkania te prowadzili: Aleksandra Wrzosek, Paulina Muller oraz Michał Tolsdorf. Uczniowie otrzymali również ulotki dotyczące profilaktyki nowotworowej.
  1. Zorganizowałyśmy spotkanie uczennic naszej szkoły z p. Idą Karpińską – prezesem Stowarzyszenia „KWIAT KOBIECOŚCI”. W spotkaniu uczestniczyła również prezes stowarzyszenia Studentów Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Katowicach p. Michał Igielski. Pani Ida Karpińska sposób ciekawy, przystępny i autentyczny (sama była chora na raka na szyjki macicy) przedstawiała problemy związane z rozwoje raka szyjki macicy u kobiet w Polsce, z badaniami profilaktycznymi. P. Michał Igielski przedstawił ten problem od strony medycznej oraz omówił działanie szczepionki na wirusa HPV. Później boje odpowiadali na liczne pytania uczennic. Spotkanie trwało ok. 2 godzi, uczestniczyło w nim ok. 120 uczennic
  1. Ostatnim działaniem było zaprezentowanie naszych działań podczas Rybnickich Dni Promocji Zdrowia. W ramach Dni Promocji Zdrowia odbyła się w Szkole Muzycznej w Rybniku konferencja dotycząca różnych aspektów związanych z problemami zdrowotnymi Polaków. Na konferencji tej uczennice Paulina Muller, Aleksandra Wrzosek i uczeń Michał Tolsdorf, przedstawili prezentację dotyczącą nowotworów.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy