Strona główna

Sprawozdanie z szóstych warsztatów laparoskopowych w bydgoszczy


Pobieranie 19.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.41 Kb.
SPRAWOZDANIE Z SZÓSTYCH WARSZTATÓW

LAPAROSKOPOWYCH W BYDGOSZCZY


W dniach 19 – 20 listopada 2004 roku, odbyły się w Bydgoszczy szóste Warsztaty Laparoskopowe, organizowane przez zespół Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Bizlea w Bydgoszczy.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe. Po raz pierwszy prezentowana była laparoskopowa radykalna prostatektomiia, uczestniczyło w blisko 300 urologów, 30 lekarzy przyjechało z za naszej wschodniej granicy tzn. Litwy Łotwy, Białorusi i Ukrainy.


Program warsztatów obejmował dwa dni transmisji na żywo, zabiegów z sali operacyjnej. W pierwszym dniu przedstawione zostały dwie operacje: laparoskopowa radykalna prostatektomia, w drugim dniu trzy operacje: laparoskopowa radykalna nefrektomia, retroperitoneoskopowa ureterolitotomi i retroperitoneskopowa nefrektomia prosta.

Ponadto prezentowano wykłady zaproszonych gości oraz odbyła się dyskusja okrągłego stołu, podczas której próbowano odpowiedzieć na pytanie: „czy laparoskopowa radykalana prostatektomia będzie standardem w urologii”


Zaproszonymi gośćmi operatorami byli: prof. dr med. Stefan Loening i dr med. Serdar Deger z Kliniki Urologii Szpital Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; prof. dr med. Dirk Fahlenkamp i dr med. Steffen Lebentrau z Kliniki Urologii i Urologii Dziecięcej Szpitala w Neuruppin, Niemcy; prof. dr med. Jens Uwe Stoltzenburg z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Lipsku, Niemcy (zdjęcie 4,7).

Dyskusję okrągłego stołu prowadził dr med. Artur Antoniewicz z Kliniki Urologii CMKP w Warszawie, a jej uczestnikami byli: prof. dr med. Stefan Loening Klinika Urologii Szpital Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie; prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Szczecinie; dr med. Serdar Deger z Klinika Urologii Szpital Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz dr med. Piotr Jarzemski i dr med. Sławomir Listopadzki z Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Warsztaty otworzył prof. dr med. Andrzej Borówka, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Podczas inaguracyjnego wystąpienia Profesor przedstawił miejsce rozwój laparoskopii w urologii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem laparoskopowej radykalnej prostatektomii. Ponadto przypomniał jak ważnym problemem dla nas jest rozpoznawanie i leczenie nowotworów prostaty. Z dumą stwierdził że w Polsce z roku na rok stale wzrasta liczba operacji radykalnego usunięcia gruczołu krokowego.

Następnie dr n. med. Piotr Jarzemski przedstawił krótki wykład dotyczący miejsca laparoskopii w urologii, w szczególności wskazań do laparoskopowego leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego (zdjęcie 5,6).

Po wykładach rozpoczęła się bezpośrednia transmisja z sali operacyjnej.
Pierwszy zabieg, laparoskopową przedotrzewnową radykalną prostatektomię, wykonał prof. dr med. Jens Uwe Stoltzenburg z Kliniki Urologii Uniwersytetu w Lipsku w asyście prof. dr med. Dirka Fahlenkampa i dr med. Steffena Lebentraua z Kliniki Urologii i Urologii Dziecięcej Szpitala w Neuruppin (zdjęcie 1,2).

W pierwszym etapie operacji prof. Stoltzenburg zaprezentował technikę kreowania przestrzeni przedotrzewnowej. Użył do tego celu specjalnego balona firmy Ethicon. Po wykonaniu niewielkiego nacięcia skóry pod pępkiem, pod powięź mięśnia prostego brzucha, a ponad otrzewną wprowadził balon, który wypełniony został powietrzem. Po usunięciu balonu do, w ten sposób wykreowanej przestrzeni przedotrzewnowej, wprowadzono 10 mm trokar z optykę o kącie nachylenia 0 stopni. Następnie pod kontrolą wzroku wprowadzono 4 kolejne trokary. Wgląd do przestrzeni przedotrzewnowej był doskonały. Krok po kroku profesor przystąpił do preparowania i usuwania stercza. Krwawienie podczas operacji było niewielkie. Niezwykle przydatnym urządzeniem okazał się nóż harmoniczny (firmy Ethicon) używany do preparowania i przecinania tkanek. Najtrudniejszym etapem operacji było usuwanie pęcherzyków nasiennych. Po odcięciu stercza profesor przystąpił do wykonania zespolenia. Wykonał bardzo szczelne zespolenie zakładając kilknaście szwów. Na pytanie Prof. Borkowskiego dlaczego założył aż tyle szwów i czy było to potrzebne uszłyszeliśmy odpowiedź, że najistotniejszym elementem jest jak najlepsza szczelność zespolenia. Liczba szwów nie ma znaczenie i lepiej złożyć ich więcej niż mniej. Na zakończenie operacji w przestrzeni przedotrzewnowej pozostawiono dren. Operacja trwała 2,5 godziny. Utrata krwi była minimalne.


Drugi zabieg laparoskopową przezotrzewnową radykalną prostatektomię wykonał dr med. Serdar Deger w asyście prof. dr med. Stefana Loeninga z Kliniki Urologii Szpitala Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i dr. Romana Kalinowskiego z Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy (zdjęcie 3).

Po wykonaniu insuflacji do 15 mmHg, w sposób typowy do jamy otrzewnej wprowadzono 10 mm trokar i optykę o kącie nachylenia 0 stopni. Następnie pod kontrolą wzroku wprowadzono 4 kolejne trokary. W pierwszym etapie zabiegu przystąpiono do preparowania pęcherzyków nasiennych. Nie nastręczyło to dużych trudności, ten etap operacji okazał się znacznie łatwiejszy niż w dostępie przedotrzewnowym. Następnie Przecięto otrzewną nad pęcherzem moczowym, kreując w ten sposób przestrzeń przedotrzewnową. Na uwagę zasługuje fakt niezwykle delikatnego preparowania pęczków naczyniowo-nerwowych. Dr Deger praktycznie nie używał koagulacji podczas odcinana bocznych powierzchni stercza. Po całkowitym usunięciu gruczołu mieliśmy okazję zobaczyć dobrze zachowane pęczki naczyniowo nerwowe. Zespolenie zostało wykonane w sposób typowy, tzn. operator założył 6 pojedynczych szwów. Zaskoczeniem dla uczestników było nie pozostawienie drenu po zabiegu. Dr Deger stwierdził, że dren pozostawia wyłącznie wtedy, kiedy nie jest pewien szczelności zespolenia, w przeciwnym razie nie ma to istotnego znaczenia. Zabieg trwał 2,5 godziny. Krwawienie było minimalne.


W drugiej części dnia odbyła się dyskusja okrągłego stołu, w której uczestniczyli. Prof. Stefan Loening, prof. Andrzej Borkowski, prof. Andrzej Sikorski, dr Serdar Deger, dr Piotr Jarzemski, dr Sławmomir Listopadzki. Moderatorem był dr Artur Antoniewicz (zdjęcie 8).
Na zakończenie I dnia obrad, w godzinach wieczornych odbyło się w zabytkowych murach starej bydgoskiej stacji wodociągów, wieczorne spotkanie towarzyskie. Gościnie zagrał zespół „Żuku”.
Dzień II
W drugim dniu warsztatów zaprezentowano trzy zabiegi laparoskopowe: laparoskopową radykalną nefrektomię, retroperitoneoskopową ureterolitotomię i retroperitoneoskopową nefrektomię prosta.
Pierwszy zabieg, laparoskopową radykalną nefrektomię, wykonał prof. dr med. Dirk Fahlenkamp w asyście i dr med. Steffena Lebentraua z Kliniki Urologii i Urologii Dziecięcej Szpitala w Neuruppin.

Po wykonaniu insuflacji (15 mmHg), do jamy otrzewnej, wprowadzono 4 trokary i optykę o kącie nachylenia 30 stopni. W pierwszym etapie zabiegu odsunięciu wstępnicę i uwidoczniono przestrzeń zaotrzewnową. Uwidoczniono moczowód prawy i posuwając się po nim dotarto do szypuły nerki. Po wypreparowaniu naczyń przystąpiono do ich klipsowania i przecinania. Niestety podczas zamykania na szypule, staplera EndoGIA, doszło do krwawienia z szypuły. Prof. Fahlenkamp podjął decyzję wykonania konwersji. Mieliśmy okazję zobaczyć jedno z częstszych wskazań do zamiany zabiegu na otwarty tzn. krwawienie z szypuły nerki. W przypadku niekontrolowanego krwawienia zawsze bezpieczniej jest wykonać konwersję. Nefrektomię dokończono w sposób klasyczny.


Drugi zabieg, retroperitoneoskopową ureterolitotomię, wykonał dr med. Sławomir Listopadzki w asyście dr Jacka Kabzińskiego, z Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

W trakcie operacji dr Listopadzki przedstawił technikę kreowania przestrzeni zaotrzewnowej. Użył do tego balonu wykonanego ze środkowego palca rękawiczki chirurgicznej. Po wprowadzeniu balona, poprzez niewielkie 1 cm nacięcie skóry, wypełniono go solą fizjologiczną. Po usunięciu balona do przestrzeni zaotrzewnowej wprowadzono 10 mm trokar i optykę 30 stopni. Po d kontrolą wzroku umieszczono dwa kolejne trokary. Dobra widoczność i brak krwawienia umożliwiły łatwą identyfikację moczowodu. Duży długo leżący złóg, w górnym odcinku moczowodu został łatwo zlokalizowany. Po wykonaniu nacięcia usunięto kamień, a na moczowód założono szew. W przestrzeni zaotrzewnowej pozostawiono dren. Zabieg trwał 1,5 godziny.


Trzeci zabieg, retroperitoneoskopową nefrektomię prostą, wykonał dr med. Piotr Jarzemski w asyście dr Romana Kalinowskiego, z Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Do zabiegu zakwalifikowano 40 letniego pacjenta z małą marską nerką prawą, leczonego od kilku lat z powodu nadciśnienia. Po wykreowaniu przestrzeni zaotrzewnowej pierwszym etapem zabiegu było uwidocznienie moczowodu. Następnie wzdłuż moczowodu dotarto do położonej wewnątrznerkowo miedniczki. Znaczne zrosty utrudniały bezpieczne uwidocznienie szypuły nerki, dlatego preparowanie nerki rozpoczęto od biegunów. Po uwolnieniu biegunów i grzbietu, bezpiecznie uwidoczniono szypułę. Na wyizolowane naczynia założono pojedyncze klipsy 11 mm. Tętnicę oraz żyłę przecięto pomiędzy klipsami. Nerkę wprowadzono do worka i po rozkawałkowaniu usunięto na zewnątrz przez 10 mm otwór po trokarze. Zabieg trwał 3 godziny.


Na zakończenie obrad wręczono uczestnikom certyfikaty. Kolejne warsztaty laparoskopowe odbędą się jesienią 2005 roku. Serdecznie zapraszamy.
Opis zdjęć
Zdjęcie 1 – sala operacyjna. Operują: prof. dr med. Jens Uwe Stoltzenburg, prof. dr med. Dirk Fahlenkamp, dr med. Steffen Lebentrau.

Zdjęcie 2 – sala operacyjna. Operują: prof. dr med. Jens Uwe Stoltzenburg, prof. dr med. Dirk Fahlenkamp, dr med. Steffen Lebentrau.

Zdjęcie 3 – sala operacyjna. Operują: prof. dr med. Stefan Loening, dr med. Serdar Deger, dr Roman Kalinowski.

Zdjęcie 4 – sala operacyjna. Stoją od lewej: prof. dr med. Jens Uwe Stoltzenburg, prof. dr med. Dirk Fahlenkamp, dr med. Sławomir Listopadzki, dr med. Steffen Lebentrau.

Zdjęcie 5 – sala obrad.

Zdjęcie 6 – sala obrad. Na pierwszym planie prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, dr med. Andrzej Koziak.Zdjęcie 7 – sala obrad. Stoją od lewej. prof. dr med. Stefan Loening, dr med. Piotr Jarzemski.

Zdjęcie 8 – sala obrad. Dyskusja okrągłego stołu. Siedzą od lewej: prof. hab. dr med. Stefan Loening, prof. hab. dr med. Andrzej Borkowski, prof. hab. dr med. Andrzej Borówka, dr n. med. Piotr Jarzemski, dr n. med. Sławomir Listopadzki, dr n. med. Serdar Deger.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość