Strona główna

Stadion Narodowy, sala „Amsterdam


Pobieranie 21.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.29 Kb.

Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

Stadion Narodowy, sala „Amsterdam”

Warszawa, 21 listopada 2014

PROGRAM KONFERENCJI9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.00 – 10.10

Przywitanie gości

Pan Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Pan Marcin Korolec - Sekretarz Stanu w MŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Prezydent COP19

10.10 – 10.25

Wystąpienie wprowadzające: Podsumowanie COP19 i Szczytu SG ONZ ws. zmian klimatu: Pan Marcin Korolec - Sekretarz Stanu w MŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Prezydent COP19

(COP19 w Warszawie – podsumowanie wyników i nowe inicjatywy na aktywizacji środowisk biznesu i samorządów w negocjacjach nowego porozumienia globalnego)10.25 – 11.25

Panel dyskusyjny: Jak samorządy i biznes postrzegają szanse rozwojowe w ramach działań na rzecz ochrony klimatu?moderator: p. Tomasz Zubilewicz
(Paneliści: p. Tomasz Chruszczow Radca Ministra w MŚ, p. Michał Olszewski - Z-ca Prez. m.st. Warszawy, p. Zbigniew Michniowski - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, p. Jakub Wojnarowski- Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, p. Andrzej Brzozowy - Z-ca Dyr. Departament Polityki Przestrzennej w MIR, p. Agnieszka Zagrodzka - Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu w NFOŚiGW)11.25 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.45

Dobre praktyki samorządów we wdrażaniu polityki zrównoważonego wykorzystania energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, prezentacje sektorowe poszczególnych JST

Cz.1. Grupy tematyczne:

  • Efektywność energetyczna budynków - Częstochowa,

p. Bożena Herbuś - Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy


  • Zintegrowane systemy zarządzania zużyciem energii – Sosnowiec

p. Romuald Śmigielski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej UM w Sosnowcu  • Transport - Warszawa

p. Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy12.45 – 13.15

Podsumowanie cz. 1 – panel dyskusyjny
moderator: p. Tomasz Zubilewicz

Paneliści: zaproszone samorządy oraz p. Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, p. dr Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, p. Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy


13.15 – 14.15

Lunch

14.15 – 15.00

Dobre praktyki samorządów we wdrażaniu polityki zrównoważonego wykorzystania energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, prezentacje sektorowe poszczególnych JST

Cz.2. Grupy tematyczne:

  • Zielone Dachy,

p. Bogna Rybacka - Kierownik Referatu Zieleni i Ochrony Krajobrazu, Ogrodnik Miejski w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

  • OZE, źródła „zielonej” energii - Niepołomice

p. Stanisław Nowacki - Kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach

  • Oświetlenie miejskie - Białystok,

p. Bożena Zawadzka - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Białymstoku

15.00 – 15.30

Podsumowanie cz. 2 – panel dyskusyjny
moderator: p. Tomasz Zubilewicz

Paneliści: zaproszone samorządy oraz p. Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy


15.30

Zakończenie

Pan Jacek Wojciechowicz – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość