Strona główna

Stan i uwarunkowania Internetu w Polsce i na świecie


Pobieranie 28.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.89 Kb.
Stan i uwarunkowania Internetu w Polsce i na świecie

Zważywszy na nieubłagalny upływ czasu, a także nieciekawe doniesienia z frontu rozwoju technologii informacyjnych (IT), zwróćmy uwagę na zmiany jakie następują w tak zwanym Internecie (Webie, Sieci). Wydaje się, że najbardziej miarodajne oceny owych zmian stanowią dane ilościowe opisujące, tę nadal rozwijającą się branżę.Świat

Liczba Internautów stanowi niemal 10% ludności świata tj. ok. 580 milionów osób (maj 2002) i wzrosła prawie o połowę od grudnia 2000 roku (400 milionów). Po raz pierwszy, w Europie, większa liczba osób ma dostęp do Internetu (185.83 milionów) niż w USA i Kanadzie (182.3 milionów).
Państwo

% populacji

•Islandia

69.80

•Szwecja

64.68•Dania -

60.38•Hong Kong -

59.58•USA -

59.1•Holandia -

58.07•UK -

56.88•Norwegia -

54.4•Australia -

54.38•Kanada -

52.79


Państwa o największej penetracji

Internetu (maj 2002) 1

W 2002 roku na świecie średnio 34% dorosłych użytkowników korzysta z Internetu (dane z 37 krajów). Oznacza to wzrost w stosunku do lat ubiegłych (31% w 2001 roku i 27% w 2000). W Europie jest około 32% światowej populacji Internautów, w Ameryce Łacińskiej 6%, a na Środkowym Wschodzie i w Afryce – 2%, mniej niż we Francji2.Rysunek 1. Struktura płci i wieku Internautów na świecie3.

Od dwóch lat, Skandynawowie, najliczniej, wobec innych krajów świata korzystają z Internetu. W Danii 63% dorosłej populacji używało sieci w ciągu ostatnich 4 tygodni, nieco mniej w Stanach Zjednoczonych (62%). Mimo, że średni odsetek użytkowników Internetu we wszystkich krajach zwiększył się o 3% (do 34%) w porównaniu z rokiem 2001, zanotowano osłabienie dynamiki wzrostu, a w niektórych regionach nawet spadek. Największą dynamikę wzrostu liczby użytkowników odnotowano w grupie wiekowej poniżej 20 roku życia.

Internet niezmiennie staje się medium powszechnego użytku. Dowodzie tego fakt, iż najczęściej z Sieci korzysta się w domu – 24% i w pracy -13%, potem w szkole/uczelni – 5%, w innych miejscach – 6%, oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego – 1%4.
Polska
W Polsce od kilku lat liczba Internautów nie zmienia się w znaczący sposób. W pierwszej połowie 2002 roku 23% Polaków deklarowało posiadanie dostępu do Internetu. Większość to mężczyźni (56%). Ponad 60% Internautów jest w wieku 15 – 29 lat, około 30 % starsi – do 50 lat, pozostali (6%) to seniorzy. Co najmniej raz w miesiącu z internetu korzysta 18% badanych. Średni odsetek osób posiadających dostęp do Internetu w pierwszym półroczu 2002 wyniósł 23% ( w II kwartale 2001 - 20%, zaś w IV kwartale 2001 – 22%) . Z Internetu, 3 - 5 razy w tygodniu lub częściej, korzysta 40% Internautów. Najwyższy odsetek Internautów stanowią osoby z wykształceniem średnim (w tym pomaturalnym) – 38% oraz podstawowym - 30%5. Stanowi to o zmianie struktury wykształcenia Internautów, którzy do niedawna w większości mieli wykształcenie ponad średnie6.Rysunek 2. Polska - gdzie korzystamy z Internetu7

Trzeci wiek

Najdynamiczniej powiększającą się grupą Internautów są młodzi ludzie, jednak o największych pieniądzach decydują osoby starsze, decydując o kierunkach inwestycji i w odniesieniu do swoich osobistych wydatków – także w Sieci.

W najbliższych latach wyże lat 1950 i 1960 przekroczą umowną granicę trzeciego wieku – 50 lat. Już obecnie w rozwiniętych krajach liczba osób po 60ce wynosi około 20% populacji (12% w 1950). W wielu krajach co trzeci Internauta to senior. Kreuje to nowy kształt rynku w rozwiniętych krajach. Obecnie w znacznej części przedsięwzięcia komercyjne ukierunkowane są na młodych ludzi, pomijane są zazwyczaj potrzeby i zainteresowania osób starszych. Firmy przeznaczają obecnie 95% na reklamę adresowaną do osób poniżej 50 roku życia. Wzrost liczby seniorów tworzy nowy rynek na towary/usługi związane z wolnym czasem i zdrowiem osób trzeciego wieku. W ostatnich dwóch dekadach konsumpcja pięćdziesięciolatków w Europie wzrosła trzykrotnie szybciej niż miało to miejsce w pozostałej części populacji. Osoby po 50 kupują połowę sprzedawanych samochodów, głównie najlepszych. Dotyczy to także motorów – średnia wieku kupujących Harley Davidsona’a wynosi 52 lata8.

Technologie informacyjne cieszą się sporym powodzeniem wśród osób po pięćdziesiątce. Osoby w tym wieku spędzają w wirtualnym świecie sporo czasu i wydają więcej pieniędzy od pozostałych grup wiekowych. Korzystają z korespondencji cyfrowej, sklepów (apteki) i usług w Internecie. Np. w ostatnim roku liczba seniorów korzystających z bankowości Internetowej w Australii podwoiła się9. W UK 83% seniorów korzysta z Internetu do kontaktu ze swoimi bliskimi10.

Zainteresowanie Internetem przez to pokolenie stanowi nowe wyzwania w zakresie dostosowania narzędzi teleinformatycznych, oferowanych usług i towarów w Sieci oraz szkolenia dla seniorów.


1 Onwards and upwards, August 12, 2002 za NUA

2 Według badań sieci firm badawczych Taylor Nelson Sofres (TNS),

3 Taylor Nelson Sofres Interactive – GlobaleCommerce Report 2002. Badania przeprowadzono w 37 krajach na próbie 42 238 osób.

4 Taylor Nelson Sofres Interactive – GlobaleCommerce Report 2002. Badania przeprowadzono w 37 krajach na próbie 42 238 osób.

5 Dostęp i korzystanie z Internetu, styczeń – czerwiec 2002, TNS OBOP, 31 lipca 2002 r.

6 Dostęp…op.cit.

7 Taylor Nelson...s. 214, op. cit.

8 Over 60 and overlooked, The economist, August 10th 2002

9 The Australian: Seniors fuel online banking growth in Australia Jul 10 2002

10 Together alone June 4, 2002; BBC Online Network: Elderly escape loneliness by going online

May 13 2002:
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość