Strona główna

Standardy projektowe I wykonawcze dla systemu rowerowego


Pobieranie 173.23 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar173.23 Kb.
  1   2   3   4

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego miasta Wrocławia

________________________________________________________________________________________________________Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 5493/05

Prezydenta Wrocławia

z dnia 9 czerwca 2005 r.

STANDARDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

DLA SYSTEMU ROWEROWEGO

MIASTA WROCŁAWIA


Spis treści
1.WPROWADZENIE...................................................................................................................................................

2
2. POJĘCIA ................................................................................................................................................................

3
3.OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI RUCHU ROWEROWEGO3.1. Program pięciu wymogów....................................................................................................................................

4
3.2. Kategorie tras rowerowych...................................................................................................................................

5
3.3. Ogólne wymagania użytkowe i eksploatacyjne ...................................................................................................

5
4. OGÓLNE WYMOGI TECHNICZNE DLA TRAS ROWEROWYCH4.1. Ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych.................................................................................................

6
4.2. Nawierzchnia wydzielonych dróg rowerowych.....................................................................................................

8
4.3. Przekroje poprzeczne dróg rowerowych..............................................................................................................

9
4.4. Promienie łuków dróg rowerowych.......................................................................................................................

11
4.5. Fizyczne wydzielenie drogi rowerowej oraz niska zieleń.....................................................................................

12
4.6. Zjazdy i wyjazdy (początek i koniec wydzielonej drogi rowerowej).................................................................. ...

1

4.7. Skrzyżowania tras rowerowych (przejazdy rowerowe).........................................................................................

1 14
4.8. Pochylenie niwelety..............................................................................................................................................

1 17
4.9. Ruch rowerowy i pieszy........................................................................................................................................

18
5. PARAMETRY TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII TRAS ROWEROWYCH

4
5.1. Parametry techniczne dla tras głównych..............................................................................................................

4 18
5.2. Parametry techniczne dla tras zbiorczych............................................................................................................

19
5.3. Parametry techniczne dla tras lokalnych (dojazdowych)......................................................................................

20
5.4. Parametry techniczne dla tras rekreacyjnych:.......................................................................................................

20
6. PARAMETRY TECHNICZNE DLA POZOSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ROZWIĄZAŃ6.1. Sygnalizacja świetlna............................................................................................................................................

21
6.2. Oświetlenie...........................................................................................................................................................

22
6.3. Oznakowanie tras rowerowych............................................................................................................................

23
6.4. Stojaki i przechowalnie rowerowe........................................................................................................................

23
6.5. Roboty drogowe (rozwiązania tymczasowe)........................................................................................................

24
6.6. Utrzymanie tras rowerowych................................................................................................................................

25
6.7. Inne.......................................................................................................................................................................

25
7. WYMOGI SPECJALNE DLA CENTRUM WROCŁAWIA7.1. Nawierzchnia.........................................................................................................................................................

26
7.2. Organizacja ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego..............................................................................

27
7.3. Ruch rowerowy w ulicach z torowiskami tramwajowymi.......................................................................................

27
7.4. Skróty rowerowe....................................................................................................................................................

28
7.5. Zalecane lokalizacje stojaków i parkingów rowerowych.......................................................................................

29
8. METODOLOGIA SPRAWDZANIA JAKOŚCI SYSTEMU........................................................................................

30
9. PRZEKROJE TYPOWE...........................................................................................................................................

31  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość