Strona główna

Stanisław Kosmynka


Pobieranie 14.65 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar14.65 Kb.
Stanisław Kosmynka

Stanisław Kosmynka, doctor en Sociología (2006, Facultad Economía y Sociología de la Universidad de Lodz), graduado en Relaciones Internacionales (2001, Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Lodz). Desde 2006 trabaja en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, dirigido por la profesora M. Śniadecka-Kotarska, de Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Lodz. Sus áreas de investigación: transformaciones sociales y políticas de España y América Latina, teoría y práctica del liderazgo político, el fenómeno del populismo, rostros del terrorismo, terrorismo yihadista, relaciones entre religión y política. Autor de la monografía: De Dios a terror. El papel de la religión en la ideología del terrorismo yihadista en el ejemplo de Al Qaeda. Entre 2007 y 2013 impartió clases en las Universidades de Granada, Santiago de Compostela y La Laguna en España (el Programa Teaching Staff Mobility). Miembro de la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos y de la Sociedad Polaca de Estudios Internacionales.


Publicaciones:
Monografías

 • Kosmynka S., Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012

Capítulos en los libros:

 • Kosmynka S., Rola charyzmy w przywództwie politycznym w świetle wybranych ujęć teoretycznych. Perspektywa latynoamerykańska, [w:] M. Śniadecka-Kotarska, S. Kosmynka (red.), Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 303–326.

 • Kosmynka S., Uwarunkowania i skutki transformacji politycznej w Urugwaju w 2004 roku w kontekście czynników kształtujących nastroje społeczne, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, K. Derwich, M. Kania (red.), Kraków 2011, s. 161–184.

 • Kosmynka S., Kierunki polityki regionalnej prezydenta Hugo Chaveza w kontekście doktryny„rewolucji boliwariańskiej, [w:] Regiony: Polska-Europa-Świat, Stępień-Kuczyńska A., Dośpiał-Borysiak K., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

 • Kosmynka S., Daniel Ortega – pragmatyzm, demokratyczna lewica czy lewicowy populizm? Uwarunkowania wyborów prezydenckich w Nikaragui w 2006 roku, [w:] Doświadczenie demokracji Ameryce Łacińskiej, M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

 • Kosmynka S., Między pragmatyzmem a absolutyzmem moralnym. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w kontekście zaangażowania militarnego w Iraku i rozwoju gospodarczego kraju, [w:] Wartości etyczne w kampaniach wyborczych w 2005 r., D. Walczak-Duraj (red.), Łódź 2006

 • Kosmynka S., Specyfika współczesnego terroryzmu religijnego [w:] Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, D. Walczak-Duraj (red.), Łódź 2004

 • Kosmynka S., Czynniki kształtujące tożsamość terrorysty w perspektywie ewolucji ujmowania terroryzmu, [w:] Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, D. Walczak-Duraj (red.), Łódź 2004

Artículos:

 • Kosmynka S., El papel del carisma en el liderazgo político a la luz de determinadas concepciones teóricas. La perspectiva latinoamericana, “Estudios Latinoamericanos”, nr 31 (2011), s. 79-104

 • Kosmynka S., Boliwariański mit polityczny i populizm na przykładzie doktryny prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza, „Studia Polityczne” PAN, nr 29, Warszawa 2012, s. 85–124.

 • Kosmynka S., Represja seksualności czy afirmacja postaw moralnych umocowanych w wierze? Postawa Kościoła katolickiego wobec seksu na tle współczesnego doświadczenia „cielesności”, materiales del congreso XIII Zjazd Socjologiczny, Poznań.

 • Kosmynka S., La influencia del estilo populista del liderazgo político en la democracia en América Latna, “Estudios Latinoamericanos”, nr 29 (2009), Warszawa

 • Kosmynka S., Funkcja odwołań do religii w ideologii radykalnego islamizmu na przykładzie oświadczeń liderów al-Kaidy, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 33, Łódź 2008

 • Kosmynka S., Fenomen organizacji al-Kaida w kontekście rozwoju doktryny islamizmu„Studia Polityczne”, Instytut Studiów Politycznych PAN, nr 20, Warszawa 2007

 • Kosmynka S., Fundamentalizm islamski w sferze kulturowo-obyczajowej oraz w polityce zagranicznej Iranu, „Studia Polityczne” nr 17, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005

 • Kosmynka S., Zaangażowanie na rzecz europejskiego sytemu bezpieczeństwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Z. Wysokińska (red.), Łódź 2004


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość