Strona główna

Streszczenie menedżerskie Zadaniem opracowanego biznes planu jest zwiększenie udziału produktów firmy „Maxi


Pobieranie 37.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.51 Kb.
Biznes Plan
Koncepcja rozwoju firmy „Maxi”
Streszczenie menedżerskie
Zadaniem opracowanego biznes planu jest zwiększenie udziału produktów firmy „Maxi” na rynku krajowym, oraz wejście z wyrobami własnymi na obszary rynku, w którym materace produkowane przez firmę „Maxi” a wytwarzane z surowców naturalnych dotychczas nie występowały.

Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji materaców z naturalnych wypełnień kokosowych i lateksowych ich dystrybucję i sprzedaż.


Produkty firmy używane są w branży meblarskiej, produkujące wysokiej jakości meble wypoczynkowe takie jak: kanapy, fotele i łóżka. Wyroby firmy „Alfa” stanowią około 30 % udziału w ogólnym zapotrzebowaniu rynku krajowego. Pozostałe 70 % zapotrzebowania rynku zaspakajają inne firmy z kraju i zagranicy.
Firma jest jedyną firmą w Europie, która do wytworzenia materaców używa naturalnych surowców. Firmy konkurencyjne, do produkcji swoich materacy używają surowców sztucznych takich jak: pianki, gąbki i włókna sztuczne.
Firma „Maxi” oprócz produkcji materaców prowadzi również działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów i materiałów stanowiących półprodukty w postaci wypełnień lateksowych używanych w tapicerstwie, których udział w wielkości sprzedaży jest czterokrotnie większy.

Udział w rynku materaców z naturalnych surowców jest ograniczony z uwagi na znacznie wyższą cenę w stosunku do produktów wytwarzanych z surowców sztucznych oferowanych przez konkurencję. Na wysoką cenę produktu firmy „Maxi” składa się zarówno wysoki koszt surowców naturalnych sprowadzanych z krajów afrykańskich jak i błędna polityka cenowa oparta na formule kosztów.

Przychody netto ze sprzedaży wykazane na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31. 12. 2002 r wynoszą 128 220 980,-zł w tym udział przychodów ze sprzedaży produktów własnych wynosi 23 158 152,-zł .
Celem na przyszłość jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów poprzez zwiększenie udziału na rynkach dotychczasowych jak i wejście na nowe obszary rynku oraz rozszerzenie asortymentu o produkcją materacy używanych do wyrobu krzeseł i foteli w środkach komunikacji miejskiej i krajowej.

Podstawowym celem jest zwiększenie udziału w rynku w branży meblarskiej z 30 % na 35 % w pierwszym roku wprowadzenia strategii, 45 % udziału w rynku w drugim roku i 50 % udziału w rynku w trzecim roku. Aby osiągnąć taki wzrost udziału w rynku bez zaangażowania dodatkowych środków inwestycyjnych należy wygospodarować konieczne środki na sfinansowanie inwestycji poprzez oszczędności uzyskane ze zmniejszenia kosztów działalności operacyjnej o 10 %.

Drugim celem jest wejście na rynek świadczący usługi komunikacyjne.
W pierwszym roku wprowadzania strategii planujemy wejście na rynek z pilotażową partią produktów opartą na cenach promocyjnych i agresywnej reklamie uwypuklającej przewagę naszych wyrobów nad wyrobami konkurencyjnymi wytykając im to, że są nieekologiczne oraz stanowią możliwe zagrożenie dla zdrowia użytkowników spowodowane toksycznymi, trującymi związkami uwalnianymi w procesie spalania materaców z tworzyw sztucznych w razie pożaru środka komunikacji.
W drugim i w trzecim roku po pomyślnej realizacji I fazy i uzyskaniu zleceń na nowe wyroby, planuje się uruchomienie produkcji przemysłowej w celu zaspokojenia pełnego zapotrzebowania rynku.

Ostatecznym celem strategii jest uzyskanie przewagi przychodów firmy otrzymywanych ze sprzedaży wytwarzanych produktów nad przychodami osiąganymi ze sprzedaży towarów i materiałów.

Strategia taka podyktowana jest coraz większym zainteresowaniem na rynku produktami ekologicznymi.

Misja:
Misją firmy jest być liderem wśród producentów materaców na rynku krajowym.Firma

♦ Forma własności

Firma „Maxi” jest spółką jawną z kapitałem zagranicznym. Akty prawne:
Prawo o działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych.

♦ Historia Firmy

Firma „Maxi” założona w 1983 roku przez Janusza Kowalskiego z siedzibą w Łodzi przy ul Al. 1-go Maja 42 i wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi w celu produkcji brakujących w owym czasie materaców używanych do produkcji mebli. Odbiorcami materaców produkowanych przez J. Kowalskiego były podmioty gospodarcze na terenie miasta Łodzi. Początkowo była to firma rodzinna zatrudniająca 4 osoby. Technologia produkcji oparta na rękodziele przy wsparciu mało skomplikowanych maszyn produkcyjnych takich jak: 1 prasa, 1 czesarka oraz 2 maszyny szwalnicze. Warsztatem produkcyjnym był garaż pod domem. Wielkość rocznej produkcji stanowiło około 600 sztuk materaców stosowanych do wyrobu „wersalek”. Wartość rocznej produkcji 60 000,-zł .

W 1990 roku firma wzbogaciła się o nowo wybudowaną halę produkcyjną wyposażoną w nowoczesny park maszynowy (z Niemiec zakupiono nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania materacy zmodyfikowaną w Polsce dla potrzeb firmy „Alfa”. W wyniku rozbudowy firmy zwiększono zatrudnienie do 25 osób i osiągnięto wielkość rocznej produkcyjną liczonej w m2 w ilości 12 000. Firma osiągnęła przychód w wysokości 10 000 000,-zł obsługując odbiorców z terenu Łodzi, Piotrkowi Trybunalskiego i Warszawy.

W 2001 r firma przekształciła się w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku reorganizacji firma zwiększyła zatrudnienie do 73 pracowników. Firma posiada własny transport ( 2 samochody ciężarowe, 2 samochody dostawcze oraz 3 samochody osobowe ), budynki produkcyjne, magazynowe, biurowiec w którym znajduje się sklep firmowy i serwis reklamacyjny. Zasięg działalności firmy obecnie obejmuje 3/4 obszaru Polski.
W pierwszym roku działania spółki w okresie reorganizacji Firma poniosła straty, które w 2002 roku zaczęła odrabiać.

Osiągnięta roczna wielkość produkcji za 2002 r to 25 000 m2 powierzchni użytkowej produkowanych materaców. Wielkość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 128 220 980,-zł w tym przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły wartość 23 158 152,-zł. Pozostałe przychody osiągnięto ze sprzedaży towarów i materiałów. Firma „Alfa” zajmuje teren o powierzchni 10 000 m2. Teren i obiekty są własnością firmy.

♦Produkt:
Firma specjalizuje się w produkcji materaców wytwarzanych z naturalnych wypełnień kokosowych i lateksowych. Wyroby swoje produkuje w 5 asortymentach pogrupowanych w modele i rozmiary. Produkty firmy na międzynarodowych targach w Poznaniu w 2002 r osiągnęły najwyższe wyróżnienie w Polsce pod nazwą „ Teraz Polska”.

♦ Siedziba Firmy:

Firma swoją siedzibę ma w Łodzi przy Al. 1-go Maja 42. Wejście do biurowca róg 1-go Maja i ul. Hutora. Wjazd na teren zakładu od ul. Strzelców Kaniowskich Nr 14.

♦ Produkty i usługi:

Firma produkuje materace wykorzystywane w branży meblarskiej.
Firma prowadzi sprzedaż półproduktów w postaci wypełnień lateksowych używanych w tapicerstwie. Produkty firmy przeznaczone są na rynek krajowy.

Analiza rynku:

Ostatnie badania własne wskazują na wzrost zainteresowania meblami wyposażonymi w materace produkowane z naturalnych surowców. Zapotrzebowanie na rynku krajowym na materace ekologiczne w stosunku do roku ubiegłego wzrosło o 10 % i obecnie wynosi 27 500 m2 i przewiduje się dalszy wzrost zainteresowania produktami z naturalnych surowców.

Wielkość rynku krajowego szacuje się na liczbę 100 000 m2 wszystkich produkowanych materacy w tym również materacy z tworzyw sztucznych.

Podmioty działające w branży:

Obecnie w branży funkcjonuje 7 firm krajowych i 3 firmy zagraniczne.


W branży nie występują firmy opierające swą produkcję o naturalne, ekologiczne surowce. Konkurencyjne firmy produkują materace z tworzyw sztucznych.

Główni konkurenci:

Największy udział w rynku polskim posiada firma niemiecka „ Baden-slip” z siedzibą w Berlinie i wynosi on około 20 % całego rynku. Następnym konkurentem jest polska firma „ Uniform” z siedzibą w Stargardzie Gdańskim i udział jej wynosi około 18 % całego rynku. Pozostałe firmy oscylują w granicach od 3 do 5 % udziału w rynku krajowym.


Lista konkurentów:

 1. „Baden-slip” firma zagraniczna z siedzibą w Berlinie.
  mocne strony konkurenta:
  - niskie ceny
  - szeroki asortyment produkcji
  - dobra reputacja firmy ( firma uznana na rynku europejskim )
  - sprawne zarządzanie
  - nowoczesna technologia
  - dobra sytuacja finansowa ( od 3 lat osiąga zyski )
  słabe strony konkurenta:
  - produkt wytwarzany z tworzyw sztucznych
  - długie kanały dystrybucyjne
  - mała elastyczność produkcyjna

  2.
  „Belgik-lie” firma zagraniczna z siedzibą w Brukseli.
  mocne strony konkurenta:
  - niskie ceny
  - szeroki asortyment produkcji
  - sprawne zarządzanie
  - dobra sytuacja finansowa firmy ( w 2002 roku zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży )
  słabe strony konkurenta:
  - produkt wytwarzany z tworzyw sztucznych
  - długie kanały dystrybucji
  - brak serwisu w Polsce

  3. „Ajax” firma zagraniczna z siedzibą w Amsterdamie
  mocne strony konkurenta:
  - niskie ceny
  - dobra reputacja firmy ( funkcjonuje na rynku krajowym od 1997 roku )
  - nowoczesna technologia
  słabe strony konkurenta:
  - długie kanały dystrybucyjne
  - mała firma ( ograniczone zdolności produkcyjne )
  - brak serwisu na terenie Polski

  4. „Uniform” firma krajowa z siedzibą w Stargardzie Gdańskim.
  mocne strony konkurenta:
  - umiarkowane ceny
  - szeroki asortyment produkcji
  - sprawne kanały dystrybucji
  - nowoczesna technologia
  - dobra sytuacja finansowa ( firma od 5 lat zwiększa swój udział w rynku osiągając coraz większe zyski )
  słabe strony konkurenta:
  - produkty wytwarzane z surowców sztucznych
  - niska jakość wyrobów

  5. „Meblex” firma krajowa z siedzibą w Łodzi.
  mocne strony konkurenta:
  - firma znana od 30 lat na rynku polskim
  - wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie zawodowe
  - umiarkowane ceny
  słabe strony konkurenta:
  - długie kanały dystrybucyjne
  - słaba kondycja finansowa firmy ( od 2 lat firma traci na udziale w rynku odnotowując straty )
  - przestarzały park maszynowy

  6. „Top-plast” firma krajowa z siedzibą w Warszawie.
  mocne strony konkurenta:
  - wykwalifikowana i względnie stała kadra ( liczne szkolenia przekładają się na doświadczenie zawodowe) 90 % stanu pracowników jest zatrudnionych na umowę o prace na stałe
  - umiarkowane ceny
  - nowoczesna technologia
  słabe strony konkurenta:
  - ograniczone możliwości produkcyjne
  - budynki i zaplecza produkcyjne użytkowane na podstawie umowy najmu
  - produkty wytwarzane w oparciu o surowce sztuczne

  7.
  „MIREX” firma krajowa z siedzibą w Poznaniu
  mocne strony konkurenta:
  - niskie ceny
  - dobra kondycja finansowa firmy ( zyski za ostatnie 2 lata )
  - duża zdolność produkcyjna
  - sprawne kanały dystrybucji
  słabe strony konkurenta:
  - produkty wytwarzane z surowców sztucznych
  - rozbudowana administracja
  - przestarzały park maszynowy

  8.
  „APIS” firma krajowa z siedzibą w Szczecinie
  mocne strony konkurenta:
  - wykwalifikowana kadra (duże doświadczenie zawodowe )
  - własny ośrodek badawczy
  - elastyczność w produkcji
  słabe strony konkurenta:
  - wysokie ceny
  - długie kanały dystrybucji
  - brak serwisu

  9. „Stokłos” firma krajowa z siedzibą w Lublinie.
  mocne strony konkurenta:
  - wykwalifikowana kadra ( duże doświadczenie zawodowe )
  - nowoczesna technologia
  - własne zaplecze badawcze
  - wysoka jakość produktów
  słabe strony konkurenta:
  - wysokie ceny
  - długie kanały dystrybucji
  - produkcja oparta na surowcach sztucznych
  - słaba kondycja finansowa firmy ( utrata płynności finansowej w 2002 r )

  10. „Wawel” firma krajowa z siedzibą w Krakowie.
  mocne strony konkurenta:
  - firma z tradycjami na rynku krajowym
  - wykwalifikowana kadra o dużym stażu pracy i doświadczeniu zawodowym
  - nowoczesna technologia
  słabe strony konkurenta:
  - wysokie ceny
  - zła kondycja finansowa firmy ( utrata płynności finansowej )
  - produkcja oparta na surowcach sztucznych
  - długie kanały dystrybucyjne
  Najgroźniejszym konkurentem dla naszej firmy jest firma krajowa „Uniform” z siedzibą w Stargardzie Gdańskim której udział w rynku systematycznie wzrasta.


Analiza bieżącej sytuacji firmy „Alfa” oraz prognozy na przyszłość-Analiza SWOT

Czynniki wewnętrzneMocne strony ( MS):

1. Wysoka jakość produktu


2. Jedyny w Polsce producent materacy z naturalnych surowców
3. Elastyczność procesów produkcji
4. Sprawdzone technologie
5. Produkty przedsiębiorstwa spełniają wymogi norm przemysłowych

Słabości ( SŁ ):
1. Słaba sieć dystrybucji
2. Brak jednolitej strategii rozwoju firmy ( brak spójności działań )
3. Duży stopień sformalizowania procesu decyzyjnego
4. Błędna polityka cenowa, oparta na formule kosztów

Czynniki zewnętrzne


Szanse ( SZ ):
1. Nowe segmenty na rynku krajowym
2. Otwarcie się rynków zagranicznych na polskie produkty
3. Dobre wskaźniki w gospodarce krajowej

Zagrożenia ( Z ):
1. Mocna pozycja konkurencji zagranicznej na rynku polskim
2. Wzrost sprzedaży substytutów na rynku krajowym
3. Niekorzystna polityka celna
4. Niż demograficzny
5. Aprecjacja złotówki ( spadek realnej wartości złotówki )

1. STRATEGIA MS i SZ (mocnych stron i szans ) maxi-maxi

a). 1 MS + 2 MS + 1 SZ = wejście z nowymi produktami o ulepszonej jakości na nowe

segmenty rynku krajowego
b). 1 MS + 3 MS + 2 SZ = wejście naszych produktów na rynki zagraniczne
c). 2 MS + 3 SZ = zwiększenie zysków przedsiębiorstwa

2. STRATEGIA MS i Z (mocnych stron i zagrożeń ) maxi-mini

a). 1 MS + 2 MS + 3 Z = umocnienie pozycji naszych produktów na rynku krajowym
b). 3 MS + 5 Z = możemy zmienić profil produkcji na tańszy
c). 3 MS + 4 Z = zmiany produkowanego asortymentu ( większe materace )

3. STRATEGIA SŁ i SZ (słabości i szans) mini-maxi

a). 1 SŁ + 3 SZ = zwiększenie udziału w rynku krajowym
b). 5 SŁ + 3 SZ = weryfikacja polityki cenowej przy dobrych wskaźnikach w gospodarce krajowej pozwala na zmniejszenie ryzyka błędu opartego na formule kosztów

4. STRATEGIA SŁ i Z (słabości i zagrożeń) mini-mini

a). 1 SŁ + 2 SŁ + 1 Z + 2 Z + 5 Z = istnieje zagrożenie wyparcia firmy „Alfa” przez konkurencję na rynku krajowym ( utrata pozycji monopolisty)


b). 4 SŁ + 4 Z = istnieje zagrożenie zajęcia wolnej niszy na rynku krajowym ( duże materace ) przez konkurencję.

Przedstawiona analiza SWOT jednoznacznie wskazuje na strategie mini-maxi, firma „Maxi” wykazuje bowiem, że eliminując słabości i wykorzystując nadarzające się szanse możne osiągnąć zdecydowaną przewagę na rynku. Otoczenie firmy jest sprzyjające. Otwierają się możliwości wejścia produktu na nowe segmenty na rynku krajowym. Ponadto dobre wskaźniki w gospodarce krajowej prognozują korzystnie na przyszłość.


Mimo sprzyjających warunków w otoczeniu występują w nim również zagrożenia. Najbardziej niepokojącym jest niekorzystna polityka celna, ponieważ firma „Maxi” swoje surowce sprowadza z zagranicy. Również spadek realnej wartości złotówki jest niekorzystny dla stabilności cen surowców.

Dokonując analizy strategicznej na podstawie wszystkich uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem firmy przyjmuje się strategię dywersyfikacji produktu, opartą o uwarunkowania dotyczące produktu i rynku

W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej należy wdrażać strategię dywersyfikacji z położeniem szczególnego akcentu na zróżnicowanie produktów pod względem różnorodności asortymentów, modeli materacy z zachowaniem najwyższej jakości produktów. Linia produkcyjna musi wykazywać dużą elastyczność głównie ukierunkowaną na potrzeby rynku. Szczególnie ważna dla tej strategii jest dokładna i właściwa analiza rynku, kontrola nad zapasami magazynowymi oraz stała troska o wiarygodność firmy.
Strategia marketingowa - działania i taktyki zmierzające do osiągnięcia celów strategicznych.

Podstawowym celem strategicznym firmy jest stałe zwiększanie udziału w rynku. Za realizację tego celu odpowiedzialne są działania marketingowe, słowem dynamiczny a wręcz agresywny marketing, kreowany wszystkimi dostępnymi narzędziami na początku kampanii reklamowej oraz stała przypominająca o produktach naszej firmy reklama w pozostałych cyklach kampanii. Firma jest obecna we wszystkich formach przekazu TV, radio, prasa, bilbordy, ulotki akcje promocyjne, internet, itp.

Innym z głównych celów strategicznych jest wejście na nowe obszary rynku krajowego. Cel ten realizowany jest poprzez systematyczne rozbudowywanie sieci dystrybucji i sprzedaży.

Bardzo ważnym, wręcz kluczowym celem jest osiągnięcie i utrzymanie przez firmę pozycji lidera na rynku. W realizacji tego celu niezwykle istotne są formy przekazów reklamowych ( swoje materace firma produkuje dla klienta i z myślą o kliencie a zwłaszcza o jego bezpieczeństwie, komforcie użytkowania oraz zdrowiu). Duże znaczenie ma też budowanie zaufania u klientów.

W tym celu firma przeznacza znaczące środki na różnego rodzaju badania, testy, certyfikaty mające na celu zaoferowanie materacy o jak najwyższej jakości.


Firma „Maxi” w walce konkurencyjnej bazuje na przewadze czasowej, tzn. planuje osiągnięcie pozycji lidera w długim czasie, co umożliwi jej sukcesywny i stabilny rozwój.


Plan marketingowy na lata 2003 – 2005


Rok 2003:

1. Badanie dotychczasowych rynków pod względem zapotrzebowania na nowe asortymenty – od 2 stycznia do 30 stycznia


2. Badanie nowych rynków na terenie kraju – 15 styczeń do 15 luty
3. Analiza danych – od 16 lutego do 3 marca
4. Wprowadzenie pilotażowo na rynek nowych asortymentów od 5 marca do 30 czerwca
5. badanie rynków pod względem udziału naszych produktów– od 1 lipca do 15 sierpnia
6. analiza danych –od 16 sierpnia do 30 września
7. szkolenie pracowników – od 1 października do 30 października
8. wdrożenie nowych linii produkcyjnych – od 2 listopada do 31 grudnia

Reklama :


1. od 2 stycznia do 30 lutego reklama przypominająca o istniejących na rynku wyrobach, ich ekologiczności oraz jakości – forma reklamy ulotki, radio i TV w umiarkowanym natężeniu.
2. od 5 marca do 30 marca reklama ofensywna nowych produktów we wszystkich możliwych środkach przekazu ( w pierwszym tygodniu kampanii ofensywnej, zaznaczenie obecności nowego produktu na rynku poprzez radio i TV. W drugim i trzecim tygodniu kampanii reklamowej agresywna forma promująca nasze wyroby i okazująca ich przewagę nad konkurencyjnymi wyrobami. W czwartym tygodniu kampanii reklamowej wyciszenie agresywności reklam aż do poziomu z pierwszego tygodnia.
3. Od 1 czerwca do 31 grudnia reklama raz w miesiącu przypominająca o istnieniu naszych produktów na rynkach krajowych.

Rok 2004:


1. udoskonalenie organizacji i zwiększenie efektywności produkcji – od 2 stycznia do 30 czerwca
2. uruchomienie dodatkowych punktów dystrybucji – od 1 czerwca do 31 sierpnia
3. opracowanie i wdrożenie właściwych dla danych punktów dystrybucyjnych zadań logistycznych – od 1 lipca do 31 sierpnia
4. badanie rynku – od 1 września do 30 września
5. analiza danych – od 1 października do 15 października
6. wprowadzenie ewentualnych korekt w zakresie wielkości produkcji, dystrybucji i sprzedaży – od 1 listopada do 23 grudnia

Reklama:
1. od 2 stycznia do 30 stycznia – reklama ofensywna, kreowana we wszystkich środkach przekazu


2. od 1 lutego do 28 lutego – stopniowe wyciszenie intensywności reklamy
3. od 1 marca do 31 grudnia – reklama przypominająca o naszych produktach jeden raz w miesiącu.

Rok 2005:


1. korekty i zmiany wielkości produkcji wprowadzane na podstawie raportów ze sprzedaży – raz w miesiącu przez cały rok
2. badanie rynku raz na kwartał
3. analiza danych: wydatków, raportów i badań w skali miesiąca.
Reklama:
Ograniczanie wydatków na reklamę i promocję – od 2 stycznia do 31 czerwca reklama przypominająca o naszych produktach jeden raz w miesiącu a od 1 lipca do 31 grudnia jeden raz na dwa miesiące.

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny firmy:


Zarząd
Doradca ds. prawnych Doradca ds. finansowych
Kierownik ds. produkcji Kierownik ds. logistyki Kierownik ds. marketingu Kierownik ds. sprzedaży
Pracownicy produkcyjni 50 osób Magazyn surowców 2 osoby Magazyn wyrobów 2 osoby Dział transportu 5 osób Dział badań 1 osoba Dział promocji 1 osoba Dział strategii 1 osoba Dział zbytu 2 osoby Dział reklamacji 1 osoba Dział kontroli jakości


Opis kadry kierowniczej:
- doradca ds. prawnych mgr prawa J. Wrzosek
- doradca ds. finansowych mgr ekonomi Wrzosem. Nadarzyńska
- kierownik ds. produkcji mgr inż. M. Kolczak
- kierownik ds. logistyki mgr inż ST. Fabiański
- kierownik ds. marketingu mgr ekonomi K. Buła
- kierownik ds. sprzedaży mgr F. Dolar

Plan kadrowy:
W roku 2004 planuje się zwiększenie ilości pracowników produkcyjnych o 5 %.
W roku 2005 planuje się utrzymanie stanu osobowego pracowników produkcyjnych na tym samym poziomie.


Analiza ryzyka

Stosując ilościowe mierniki ryzyka takie jak odchylenie standardowe i współczynnik zmienności szacujemy stopień niepewności uzyskania dochodu na niskim poziomie ponieważ odchylenie standardowe jest niewielkie i współczynnik zmienności również jest nieduży.Wnioski końcowe

Opracowany biznes plan jest szansą dla rozwoju firmy „Maxi” a jego realizacja pozwoli na osiągnięcie pozycji lidera na rynku krajowym w branży podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją materacy. Ze szczegółowej analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2002 rok wynika, że osiągnięty w 2002 r zysk netto wynosi 20 952 zł i jest pierwszym rokiem bez strat po przeprowadzeniu kosztownej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę trendy występujące na rynku dotyczące stałego wzrostu udziału materaców produkowanych z naturalnych surowców w stosunku do materacy produkowanych z tworzyw sztucznych, jest niemal pewne osiągnięcie sukcesu poprzez realizację wyznaczonych celów.


Prognozy finansowe są obiecujące dla rozwoju firmy a osiągnięte w przyszłości zyski zapewnią mocną pozycję naszego przedsiębiorstwa w branży krajowej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość