Strona główna

Studenckie koło naukowe dorobek naukowy członków skn „Economicus” w latach 2004 – 2010


Pobieranie 47.08 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar47.08 Kb.
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE


Dorobek naukowy członków SKN „Economicus” w latach 2004 – 2010

SKN „Economicus” cele statutowe poprzez : 1. Uczestnictwo w konferencjach naukowych i przygotowanie artykułów, które są okazją do prezentowania wyników prowadzonych badań i wymiany doświadczeń.

 2. Organizacja Sympozjów Naukowych.

 3. Współpraca pomiędzy Studenckim Kołem Naukowym „ECONOMICUS” a światem biznesu poprzez:

 1. organizowanie kolejnych study visits w przedsiębiorstwach i instytucjach regionu

 2. spotkania z praktykami w siedzibie wydziału GRiT.

 1. Cykliczne dyskusje panelowe na tematy realizowane przez zespoły badawcze.

 2. Prowadzenie analiz ekonomicznych.UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH


 1. II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych nt.: Nowoczesne koncepcje zarządzania - rozwiązania praktyczne, Karpacz 20 – 22 października 2005 r.


Referaty:

 • Węgrzynowska, J. Szyda: Nowoczesne metody zatrudniania kadry menedżerskiej;

 • D. Prejs, K.Serafin: SAP jako skuteczne rozwiązanie dla firm współpracujących w zintegrowanym łańcuchu logistycznym;

 • J. Wyżga: Nadzór korporacyjny - istota i wpływ na funkcjonowanie spółek;

W/w referaty opublikowano w Materiałach pokonferencyjnych Prace Naukowe AE, seria „Debiuty AE” pod. Red. E. Tabaszewska i B. Rodawski pt. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wrocław 2005 r.
 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw „MIKROFIRMA 2006” w dniach 15-18.05.2006 r.


Referaty:

 • Węgrzynowska, dr M. Rękas, Bariery w finansowaniu działalności gospodarczej leasingiem dla mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe „Rozprawy i studia” Uniwersytet Szczeciński nr 427, Szczecin 2006, s.523-529

 • J. Szyda i dr Arkadiusz Żabiński, Produkty bankowe dla mikro i małych przedsiębiorstw – bariery w ich wykorzystaniu, Zeszyty Naukowe „Rozprawy i studia” Uniwersytet Szczeciński nr 427, Szczecin 2006, s.377-384
 1. XIV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Menedżer XXI wieku. Nowoczesne zarządzanie" w dniach 5-6.05.2006 r.


Referat:

  • Jacek Szyda, Wpływ planowania finansowego na proces zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej s. 132. 1. W dniach 9-11 maja 2008 roku Studenci Koła uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. „Marketing terytorialny w rozwoju miast
  i regionów”. Organizowanej
  przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Patronat nad Konferencją sprawował PWSZ
  w Nowym Sączu i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.


Referaty:

  • D. Łakoma, M. Graczyk, K. Zieliński, K. Kumorek, Diagnoza orientacji marketingowej Powiatu Wałbrzyskiego.

  • A. Gawrylczyk, K. Sobieska, Efektywność funkcjonowania marketingu terytorialnego w polskich województwach w latach 2000 – 2007.

  • W. Dubiel, T. Woźny, Marketing terytorialny w gminie Mirsk.

  • G. Kopacki, P. Witrykus, Marketing terytorialny szansą dla Wałbrzycha.

  • P. Danel, T. Bula, P. Wituła, Rodzaje i koszty reklamy na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.

W/w referaty zostaną opublikowane w Zeszycie Pokonferencyjnym pt. Marketing terytorialny w rozwoju miasta i regionów, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 2008 r.


 1. IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych nt.: Nowoczesne koncepcje zarządzania – zarządzanie wiedzą, Sosnówka Górna k/Karpacza 23 – 25 października 2008 r.


Referat:

  • Alicja Gawrylczyk, Katarzyna Sobieska „Funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w Jeleniej Górze”.

6) VII Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych nt: Współczesne Kierunki Urbanizacji Przestrzeni Europejskiej”, Kraków 24-26.04.2009 r.


Referaty:

 • M. Kurasz, K. Woźniakiewicz – „Kierunki polskiej urbanizacji na tle Unii Europejskiej", Zeszyt Pokonferencyjny pt. Współczesne kierunki Urbanizacji Przestrzeni Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009 rok.

 • P. Chlasta, R. Gawrylczyk – „Wielowymiarowa analiza porównawcza stopnia zurbanizowania państw Unii Europejskiej na podstawie własnego wskaźnika”, Zeszyt Pokonferencyjny pt. Współczesne kierunki Urbanizacji Przestrzeni Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009 rok.

 • T. Bulga, P. Danel, S. Łuka, P. Wituła – „Wpływ czynników ekonomicznych na poziom urbanizacji w województwach w Polsce w latach 1999-2007”, Zeszyt Pokonferencyjny pt. Współczesne kierunki Urbanizacji Przestrzeni Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009 rok.

7) Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze 19 - 20 maja 2010 r.


Referaty:

 • Agnieszka Libera, Analiza wskaźnikowa spółki Wawel S.A

 • Malwina Kurasz, Efekty realizacji Strategii lizbońskiej Unii Europejskiej w aspekcie wzrostu gospodarczego

 • Tomasz Kaseja, Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na aprecjację złotego.

Referaty, które zostały opublikowane w: Młodzi Naukowcy 2010: IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu Nysa 2010, Wydano na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydawnictwo „AD REM“, Jelenia Góra 2010.

ORGANIZACJA SYMPOZJÓW NAUKOWYCH 1. 23.11.2006 r. odbyło się w Przesiece k/Jeleniej Góry I Sympozjum Naukowe SKN „Economicus”, w którym wzięli udział członkowie SKN oraz studenci, którzy zainteresowani są wstąpieniem do Koła Naukowego.

Temat sympozjum: PROBLEMY GOSPODARKI GLOBALNEJ

Uczestnicy przygotowali następujące referaty:


 • J. Pieczarka, A. Gerono i D. Jaskółowski, Udział inwestycji w polskim PKB jest duży na tle innych państw.

 • K. Cugier, A. Olszanicka i K.Ciszewski, Deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych ma wpływ na gospodarkę globalną.

 • J. Kaca i T. Woźny, Globalny rynek pracy i jego zróżnicowanie.

 • P. Gadecki, Ropa i jej rychły koniec.
 1. W dniach 5-7.11.2007 roku odbyło się w Szklarskiej Porębie II Sympozjum Naukowe SKN „Economicus”, w którym wzięli udział członkowie Koła oraz studenci zainteresowani wstąpieniem do Koła Naukowego.

Tematy sympozjum:

 • MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY FUNKCJONIOWANIA REGIONU I KRAJU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

 • GLOBALZIACJA A BIEDA

Uczestnicy przygotowali i wygłosili następujące referaty: • Piotr Witrykus i Tomasz Zakrzyński, „Miara Braya-Curtisa w ocenie zróżnicowania wydajności pracy w krajach należących do OECD”.

 • Alicja Gawrylczyk, „Wpływ działalności transnarodowych korporacji na kształtowanie się światowego ubóstwa”.

 • Agnieszka Libera, Małgorzata Marut, Sławomir Łuka, „Afryka a globalizacja”.

 • Wioletta Dubiel, Agnieszka Polak Tomasz Woźny, „Przestrzenne zróżnicowanie biedy na świecie w latach 1990-2008”.

 • Katarzyna Turalczyk, Karolina Bartos, Anna Kowal, „Nierówności podziału dochodu w dobie globalizacji”.

 • Natalia Kwiatkowska, Anna Porada, „Globalizacja pomaga w rozwoju i zwalczaniu biedy”.

 • Karolina Cugier, Kamil Ciszewski, „ Kryzys kredytów hipotecznych w USA i jego wpływ na rynek nieruchomości w Polsce”.

 • Arkadiusz Gerono, Damian Jaskółowski, „ Stan sektora MSP w Polsce”.

 • Joanna Pieczarka, Ewelina Durkalec, „Bariery rozwoju MSP”.

 • Katarzyna Zienowicz, Przemysław Wituła, Piotr Danel, „Mikroekonomiczne podstawy funkcjonowania regionu na przykładzie BOT Elektrownia Turów S.A.”
 1. W dniach 11-12.02.2008 roku odbyło się w Przesiece k/Jeleniej Góry
  III Sympozjum Naukowe SKN „Economicus” nt. BANKOWOŚĆ I POLITYKA MONETARNA W XXI WIEKU”. W sympozjum udział wzięli członkowie Koła oraz studenci zainteresowani wstąpieniem do Koła Naukowego.

Wygłoszone zostały następujące referaty, które w formie elektronicznej zostały udostępnione na stronie Koła: • G. Kopacki, P. Witrykus, Wpływ polityki monetarnej na kurs walutowy na przykładzie „carry trade”.

 • A. Gawrylczyk, K. Sobierajska, Zastosowanie i znaczenie  technologii "data mining" w bankowości. .

 • J. Pieczarka, E. Durkalec, A. Gerono, Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych i ich wpływ na rynek pieniężny

 • A. Libera, K.Zienowicz, Karty kredytowe- porównanie oferty BZ WBK i CitiHandlowego.

 • N.Kwiatkowska, K.Turalczyk, Ranking kont internetowych.  

 • A.Olszanicka, D. Jaskółowski, Konto oszczędnościowe jako wygodny sposób oszczędzania. 

 • K.Zieliński, K.Kumorek, Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania przedsiębiorstw sektora MSP.

 • P.Danel, P. Wituła, Liderzy bankowości: analiza porównawcza z wykorzystaniem wskaźników giełdowych i finansowych. 

 • M.Graczyk, D.Łakoma, Oferta lokat bankowych wybranych banków - analiza porównawcza.

 • B.Kędzierski, T.Zakrzyński , Nowe trendy w finansach

 • W.Dubiel, T.Woźny, Produkty i usługi bankowe wśród studentów WGRiT

 • K.Cugier, K.Ciszewski, Analiza porównawcza stóp zwrotu wybranych funduszy akcji w celu wyboru najlepszego w okresach dobrej oraz złej koniunktury giełdowej.

 • M.Marut, S.Łuka, Terminowe lokaty bankowe. 1. Kolejne IV Sympozjum Naukowe SKN „Economicus” nt. RYNEK MEDIÓW W POLSCE. KANAŁY DYSTRYBUCJI odbyło się w dniach 18-19.04.2008 roku w Karpaczu. W sympozjum udział wzięli członkowie Koła.

Wygłoszone zostały następujące referaty, które w formie elektronicznej zostały udostępnione na stronie Koła: • Alicja Gawrylczyk, Katarzyna Sobieska „Ewolucja rynku reklamy na przykładzie rynku polskich mediów w latach 2004 – 2008”.

 • Piotr Danel, Przemysław Wituła, Katarzyna Zienowicz; „Rodzaje i koszty reklamy na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym”.

 • Katarzyna Gałązka, Natalia Kwiatkowska, Anna Porada; „Przyszłość reklamy telewizyjnej”.

 • Agnieszka Libera, Sławomir Łuka, Małgorzata Marut; „Efektywność różnych rodzajów reklamy w bankowości”.

 • Bartek Kędzierski, Tomasz Zakrzyński; „Prezentacja kanałów dystrybucji Telewizji Polskiej S.A. i ocena ich efektywności”.

 • Grzegorz Kopacki, Piotr Witrykus; „Dywersyfikacja produktowa  jako czynnik sukcesu grupy ITI”.

 • Anna Protas, Krzysztof Rachel; „Handel elektroniczny małych i średnich przedsiębiorstw”.
 1. W dniach 13-14.11.2008 studenci wzięli udział w kolejnym V sympozjum naukowym SKN Economicus. Temat Sympozjum: TRENDY MAKRO-EKONOMICZNE W
  1. DEKADZIE XXI WIEKU.Przygotowano i wygłoszono następujące referaty:

 • Wioletta Dubiel, Tomasz Woźny, Liberalizacja rynków pracy a zwalczanie bezrobocia.

 • Marta Skubisz, Katarzyna Zienowicz, Czy kobiety XXI wieku są nadal dyskryminowane na rynku pracy w Polsce?

 • Piotr Witrykus, Grzegorz Kopacki, Płace a wydajność pracy.

 • Marta Szydłowska, Malwina Kurasz, Dyskryminacja na rynku pracy.

 • Piotr Danel, Przemysław Wituła, Zmiany na rynku pracy w stanach Ameryki Południowej.

 • Andrzej Bryk, Michał Jakubiak, Światowy kryzys finansowy a globalizacja (rynku pracy).

 • Paweł Chlasta, Robert Gawrylczyk, Przyczyny wystąpienia kryzysu sektora finansowego w U.S.A.

 • Dorota Bachryj, Katarzyna Woźniakiewicz, Mechanizmy makroekonomiczne w walce z kryzysem finansowym.

 • Agnieszka Libera, Tomasz Bulga, Czy kryzys finansowy dotarł już do Polski?

 • Iwona Kostrzewska, Janusz Mucik, Efekty kryzysu finansowego w Polsce niekoniecznie negatywne.

 • Małgorzata Marut, Sławomir Łuka, Świadomość Polaków na temat kryzysu finansowego.

 • Natalia Ornal, Tomasz Kaseja, Kto zyskuje na kryzysie finansowym?

 • Bartosz Kędzierski, Tomasz Zakrzyński, Anna Protas, Wpływ współczesnego kryzysu finansowego na Rosję.
 1. W dniach 06-07.12.2009 roku w Karpaczu odbyło się VI Sympozjum Naukowe SKN „Economicus”, w którym wzięli udział członkowie Koła. Sympozjum to obejmowało następujące zakresy tematyczne:

 • ANALIZA FUNDAMENTALNA WYBRANEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

 • EUROPA ŚRODKOWO - WSCHODNIA W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO - ANALIZA MAKROEKONOMICZNA

Uczestnicy przygotowali i wygłosili następujące referaty: • P. Danel, P. Wituła – „Analiza fundamentalna spółki Hutmen S.A.”

 • A. Libera, M. Marut - „Analiza makroekonomiczna spółki Orzeł S.A.”

 • T. Bulga, S. Łuka - „Analiza finansowa spółki Orzeł S.A.”

 • N. Ornal, M. Skubisz - „Analiza Fundamentalna Spółki AmRest Holdings NV”

 • I. Kostrzewska, K. Woźniakiewicz - „Analiza Fundamentalna spółki Polkomtel S.A.”

 • D. Angielczyk, M. Chorągwicka, K. Szutka - „Analiza Fundamentalna Bioton S.A.”

 • D. Bachryj, M. Kurasz, T. Kaseja - „Analiza fundamentalna Grupy Kapitałowej Żywiec S. A.”

 • A. Bryk, M. Jakubiak – „Analiza fundamentalna spółki giełdowej TVN S.A.”

 • P. Chlasta, J. Mucik - „Analiza fundamentalna Jutrzenka S.A. w latach 2005-2008”

 • P. Brzeziecki, R. Nowacki - „Europa środkowo wschodnia w dobie kryzysu gospodarczego”

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI I INSTYTUCJAMI REGIONU, PROWADZENIE ANALIZ EKONOMICZNYCH • W okresie 2004-2008 odbyła się wizyty w firmach i instytucjach tj.:

 1. Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A.,

 2. Fabryka Dywanów „Kowary” S.A. ,

 3. Elektrownia Turów S.A.,

 4. Jeleniogórskie Zakłady Optyczne Sp. z o.o.,

 5. Telewizja Kablowa Dami (wchodząca w skład Grupy VECTRA S.A.);

 6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK” Sp. z o.o.

 7. FAURECIA sp. z o.o. w Wałbrzychu działającą w SSE,

 8. Qubus Hotel Managment we Wrocławiu,

 9. ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze,

 10. Jelenia Struga SPA Resort,

 11. Urząd Miasta w Jeleniej Górze,

 12. Electrolux w Żarowie,

 13. Finepharm w Jeleniej Górze,

 14. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze;

 15. Huta Miedzi „Legnica” KGHM S.A. w Legnicy;

 16. PMPoland S.A. w Jeleniej Górze.

 17. Stadtenwasserung Drezno

 18. Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. w Wałbrzychu

 19. KGHM S.A. Lubin

 20. Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o. • Podjęto współpracę z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry. W ramach współpracy w 2006 roku członkowie Koła:

   1. Opracowali i przeprowadzili badania ankietowe związane z ocena wykonania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra.

   2. Opracowano wyniki badań i przygotowano raport pt. BADANIE KIERUNKU ROZWOJU MIASTA JELENIEJ GÓRY.

   3. Przedstawiciele Koła wzięli udział w warsztatach organizowanych przez władze Miasta Jelenia Góra związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Regionu na kolejne lata.
 • Nawiązanie współpracy z 3 Oddziałem Banku Zachodniego w Jeleniej Górze i zorganizowanie otwarte spotkania z przedstawicielami banku, na którym poruszono zagadnienia dotyczące transakcji zabezpieczających, private bankingu, działalności Domu Maklerskiego, ścieżek karier dla absolwentów.


CYKLICZNE SPOTKANIA TEMATYCZNE
Cyklicznie odbyły się spotkania panelowe, których tematem były m.in.::

 1. Formy finansowania – analiza dostępnych ofert.

 2. Rola podatków w budżecie państwa i samorządach terytorialnych.

 3. Zarządzanie zadłużeniem zagranicznym.

 4. Bezrobocie - sposoby jego przezwyciężania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

 5. Ile państwa w gospodarce?

 6. SSE – ich funkcjonowanie i przyszłość.

 7. Planowanie finansowe – rola i znaczenie w procesie zarządzania.

 8. Analiza porównawcza kondycji ekonomiczno – finansowej wybranych firm i instytucji w regionie.

 9. Dyskusja nad artykułem z „The Economist” i hipotezą: „Gospodarki wschodzące nie są długofalowym zagrożeniem dla obecnych potęg gospodarczych”.

 10. Transakcje zabezpieczające – aspekt teoretyczny i praktyczny (zabezpieczenia kursowe, transakcje terminowe na walutach, opcje, kontrakty terminowe).

 11. Sektor energetyczny- analiza obecnej sytuacji, stosowane technologie i perspektywy rozwoju.

 12. Służba zdrowia w Polsce i na świecie – perspektywa prywatyzacji sektora.

 13. Przemysł farmaceutyczny w Polsce – rozwój sektora i biotechnologii.

 14. Kryzys ekonomiczny w Polsce i na Świecie - przyczyny oraz skutki.

 15. Funkcjonowanie spółek użyteczności publicznej – aspekty prawne oraz ekonomiczne; dyskusja z udziałem prezesa spółki „Wodnik” Wojciecha Jastrzębskiego.

 16. Czy Polska powinna wejść do strefy Euro? – szanse oraz zagrożenia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość