Strona główna

Studia stacjonarne prawa


Pobieranie 16.35 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.35 Kb.


STUDIA STACJONARNE PRAWA

Zagadnienia do ćwiczeń z Historii Państwa i Prawa (15 x 1,5 godz.)w roku akademickim 2015/2016 (semestr II)
I ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne początków polskiej monarchii konstytucyjnej:

 1. Zasady Konstytucji 3 Maja.

 2. Władza wykonawcza w Konstytucji 3 Maja.

 3. Władza ustawodawcza w Konstytucji 3 Maja.


II ćwiczenia

Zagadnienia ustrojowo-prawne Księstwa Warszawskiego:

 1. Geneza konstytucji Księstwa Warszawskiego.

 2. Władza wykonawcza w konstytucji Księstwa Warszawskiego.

 3. Władza ustawodawcza w konstytucji Księstwa Warszawskiego.

 4. Administracja terytorialna w Księstwie Warszawskim.


III ćwiczenia:

Zagadnienia ustrojowo-prawne Królestwa Polskiego ery konstytucyjnej:

 1. Geneza konstytucji Królestwa Polskiego.

 2. Władza wykonawcza w konstytucji Królestwa Polskiego.

 3. Władza ustawodawcza w konstytucji Królestwa Polskiego.

 4. Administracja terytorialna w Królestwie Polskim.


IV ćwiczenia:

Zagadnienia ustrojowo-prawne Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego:

 1. Ograniczanie odrębności Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego.

 2. Okres reform Aleksandra Wielopolskiego.

 3. Likwidacja odrębności Królestwa Polskiego po upadku Powstania Styczniowego.


V ćwiczenia:

Zagadnienia ustrojowo-prawne Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Wolnego Miasta Krakowa:

 1. Geneza Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

 2. Odrębności ustrojowo-prawne Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

 3. Geneza Wolnego Miasta Krakowa.

 4. Organy Wolnego Miasta Krakowa.

 5. Administracja terytorialna Wolnego Miasta Krakowa.


VI ćwiczenia:

Model ustrojowo-prawny autonomii galicyjskiej:

 1. Geneza autonomii galicyjskiej.

 2. Instytucje autonomii galicyjskiej.

 3. Samorząd terytorialny w autonomii galicyjskiej.


VII ćwiczenia:

Prawo cywilne na ziemiach polskich pod zaborami:

 1. Kodeks Napoleona.

 2. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego.


VIII ćwiczenia:

Prawo cywilne na ziemiach polskich pod zaborami:

 1. Austriacki kodeks cywilny (ABGB).

 2. Niemiecki kodeks cywilny (BGB).


IX ćwiczenia:

Prawo karne na ziemiach polskich pod zaborami:

 1. Pruskie i niemieckie prawo karne na ziemiach polskich.

 2. Prawo karne w Księstwie Warszawskim.

 3. Prawo karne w Królestwie Polskim.

 4. Rosyjskie prawo karne na ziemiach polskich.

 5. Austriackie prawo karne na ziemiach polskich.


X ćwiczenia:

Sprawa polska w czasie I wojny światowej:

 1. Polskie orientacje polityczne.

 2. Królestwo Polskie w czasie I wojny światowej.

 3. Akt z 5 listopada 1916 r.

 4. Proces odbudowy państwa polskiego.

 5. Dzielnicowe i centralne organy władzy państwowej w latach 1918-1921.


XI ćwiczenia:

Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne (pod rządami konstytucji marcowej):

 1. Geneza konstytucji marcowej.

 2. Naczelne zasady ustroju politycznego w konstytucji marcowej.

 3. Władza ustawodawcza w konstytucji marcowej.

 4. Władza wykonawcza w konstytucji marcowej.


XII ćwiczenia:

Konsekwencje ustrojowo – prawne zamachu majowego:

 1. Geneza zamachu majowego.

 2. Nowela sierpniowa.


XIII ćwiczenia:

Rzeczpospolita Polska jako państwo autorytarne (pod rządami konstytucji kwietniowej):

 1. Geneza konstytucji kwietniowej.

 2. Pozycja i kompetencje prezydenta w konstytucji kwietniowej. Prerogatywy i uprawnienia zwykłe.

 3. Rząd w konstytucji kwietniowej.

 4. Sejm i senat w konstytucji kwietniowej.

SPRAWDZIAN.
XIV ćwiczenia:

Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości (1918-1939):

 1. Komisja Kodyfikacyjna.

 2. Kodeks zobowiązań.

 3. Kodeks handlowy.

 4. Kodeks postępowania cywilnego.

XV ćwiczenia:

Unifikacja i kodyfikacja prawa karnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości (1918-1939):

 1. Kodeks karny.

 2. Kodeks postępowania karnego.

ZALICZENIE.

Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

 1. Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego (wydanie nie starsze niż z 1993 r.);

 2. Tadeusz Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski.


Wybory tekstów źródłowych:

Franciszek Połomski, Piotr Jurek, „Historia państwa i prawa Polski. Źródła”;

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość